Εμφανίζει 15658 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

ΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

 • Μ10
 • Αρχείο
 • 1830-1884

Ι. Έγγραφα επισήμων αρχών 1830-1880 (Μ10 1-66)
ΙΙ. Διπλώματα επιστημονικών Σωματείων (Μ10 67-86)
ΙΙΙ.Επιστολαί, Εκθέσεις, Διάφορα (Μ10 87-99) Χαρ. Τικούπη (1882), Εκθέσεις εκ Πετρουπόλεως κ.ά. Δημητρίου Στ. Μπουντούρη ή Βουδούρη (υδραίου φυσικού,
διπλωμάτου, βουλευτού,υπουργού)

Μπουντούρης, Δημήτριος

ΑΡΧΕΙΟΝ Δ. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

 • Μ1
 • Αρχείο

Παραλειπόμενα. Το κύριο σώμα του Αρχείου βρίσκεται στο Αρχείο Α 3629-4306

Χρηστίδης, Δημήτριος

Αρχείο Λιβόρνου

 • Λ
 • Αρχείο
 • 1751-1880

Επιστολές και εκθέσεις προς τους επιτρόπους της εκκλησίας, συμφωνητικά, λογαριασμοί, διαθήκες κλπ. Στο τελευταίο κουτί αντίγραφα διάφορα, έντυπα και άλλα «παραλειπόμενα».

Εκκλησία των Ορθοδόξων Ανατολικών Γραικών (Λιβόρνο)

Αρχείο Καφαντάρη

 • Κφ
 • Αρχείο
 • 1910(;) - 1946

Αλληλογραφία, εκθέσεις, υπομνήματα, αγορεύσεις, σημειώματα, εφημερίδες ή αποκόμματα, διάφορα έντυπα κλπ. για την πολιτική δράση του Καφαντάρη και γενικά τα πολιτικά, οικονομικά και διπλωματικά ζητήματα της Ελλάδας, κυρίως στο Μεσοπόλεμο: Εκλογικές αναμετρήσεις, κινήματα και δικτατορίες, δημόσια έργα, σταφιδικό και καπνικό, αγροτικό και τραπεζικό ζήτημα, κρατικοί προϋπολογισμοί, χρέη και γερμανικές επανορθώσεις, σχέσεις με κράτη των Βαλκανίων, τοπικά ζητήματα Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, οργανωτικά των Προοδευτικών, επαφές με το ΕΑΜ, και άλλα. Τέλος υπάρχουν σφραγίδες, επιγραφή από το γραφείο του Καφαντάρη και λίγα μεταγενέστερα άσχετα («Ασκήσεις Υδραυλικής»).

Καφαντάρης, Γεώργιος

ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΟΖΑΚΗ – ΤΥΠΑΛΔΟΥ (υιού)

 • Κζ
 • Αρχείο

I. Επιστολαί, έγγραφα, σημειώσεις, αναφερόμενα εις την ιδιωτικήν και δημοσίαν δράσιν:

 1. Βουλή, 2. Αρχαιολογικά, 3. Σχετικά Αμαλιείου Ορφανοτροφείου, 4. Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 1882-1898, 5. Σύμμεικτος Αλληλογραφία, 6. Επιστολαί και άλλα ιδιωτικά και οικογενειακά , 7. Επιστολαί και Εγκύκλιοι Συλλόγων κλπ., 8. Υπουργείου Εξωτερικών 1888-1889, 9. Διάφορα, 10. Σημειώσεις ιστορικαί- φιλολογικαί-κοινωνιολογικαί κ.ά.
  II. Εφημερίδες (και τινες σημειώσεις). ενδιαφέροντα τον Κοζάκην , κυρίως υπό την ιδιότητα του ως βουλευτού..
  ΙΙΙ. Έργα και σημειώσεις Γ. Κοζάκη-Τυπάλδου πατρός (Εφόρου Δημοσίας Βιβλιοθήκης) (Ιστορία Ελλάδος, Ινδία, Βουδισμός)

Τυπάλδος-Κοζάκης, Γεώργιος

Αρχείο Κωνσταντίνου Σκενδέρη

 • ΚΣΑ
 • Αρχείο
 • 1911 - 1957

Περιλαμβάνει έγγραφα απολύτως προσωπικά του, έγγραφα ευρύτερου ενδιαφέροντος και τμήμα (ή το όλον) του Αρχείου της ενώσεως αποστράτων γνωστής ως "Πανελληνίου Φάλαγγος Αγωνιστών". Επίσης, καλύπτει τις δραστηριότητες του Σκενδέρη από της εκδόσεως της εφημερίδας του "Πελασγός" (1911), μέχρι και το θάνατό του (1959).

Το προσωπικό αρχείο αφορά τα έτη 1914-1949 και το γενικό τα έτη 1911-1957.

Σκενδέρης, Κωνσταντίνος

Αρχείο Αδελφάτου Κέντρου Νεότητος του Δήμου Αθηναίων

 • GR HA-CA ΚΝΕΟ
 • Αρχείο
 • 1938-1982

Εισερχόμενη – εξερχόμενη αλληλογραφία 1938-39-40 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εισερχόμενα 1944 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εισερχόμενη – εξερχόμενη αλληλογραφία 1945 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εισερχόμενα 1947 - 48 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Αλληλογραφία 1949 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εξερχόμενα 1949 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Αλληλογραφία 1950 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εισερχόμενα 1950 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εξερχόμενα 1958 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Μισθολογικές καταστάσεις οργανικών υπαλλήλων 1963 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Καταστάσεις μισθοδοσίας συνταξιούχων, νομικών συμβούλων και δηλώσεις οικονομικής κατάστασης 1967 (1 φάκελος)
Αποφάσεις Προέδρου 1966-1967 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Φάκελοι προσωπικού Α-Δ (1 φάκελος με υποφακέλους)
Φάκελοι προσωπικού Κ-Λ (1 φάκελος με υποφακέλους)
Φάκελοι προσωπικού Μ-Ο (1 φάκελος με υποφακέλους)
Φάκελοι προσωπικού Π-Τ (1 φάκελος με υποφακέλους)
Απολυθέντες Δ-Κ (1 φάκελος με υποφακέλους)
Απολυθέντες Λ-Π (1 φάκελος με υποφακέλους)
Απολυθέντες Ρ-Σ (1 φάκελος με υποφακέλους)
Αρχείο ημερομισθίων 1981 – Α΄ εξάμηνο (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Αρχείο ημερομισθίων 1981 – Β΄ εξάμηνο (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Μισθοδοσία – Αρχείο οργανικών υπαλλήλων 1981 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Μισθοδοσία – Αρχείο Συνταξιούχων 1981 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
ΙΚΑ 1981 – Α΄ εξάμηνο (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
ΙΚΑ 1981 – Β΄ εξάμηνο (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Μισθολογικές καταστάσεις για μηχανογράφηση 1982 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
ΙΚΑ ημερομισθίων 1982 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Αρχείο ημερομισθίων 1982 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Αποφάσεις 85, 1-240 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Αποφάσεις 86, 1-300 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)

Δήμος Αθηναίων, Αδελφάτο Κέντρου Νεότητος

Αρχείο Φιλελληνικού Κομιτάτου Λονδίνου

 • Κ
 • Αρχείο
 • 1821-1871

Περιέχει κυρίως την αλληλογραφία του Κομιτάτου (1823 κε.), εκθέσεις, φυλλάδια, σημειώματα, εφημερίδες και πρακτικά, μαζί με μερικά μεταγενέστερα και άσχετα χαρτιά του Μπάουρινγκ (ιδίως για τα διπλωματικά ζητήματα του βασιλείου της Χαβάης)

Μπάουρινγκ, Τζων

Αρχείο Γιάννη Μόραλη

 • ΙΜ
 • Αρχείο
 • 1930-2009

Φωτογραφίες, διοικητική και προσωπική αλληλογραφία, δημοσιεύματα σχετικά με το έργο του καλλιτέχνη σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, βιβλία και καταλόγους, βιβλιοθήκη του καλλιτέχνη, δίσκοι βινυλίου, ψηφιοποιημένη συλλογή έργων.

Μόραλης, Ιωάννης

Αρχείο Χρυσούλας Νίκα - Τζαβάρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.046.001
 • Αρχείο
 • 1939 - 1948

Αναγνωστικά του δημοτικού, γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και πρακτική αριθμητική της δασκάλας Χ. Νίκα-Τζαβάρα.

Νίκα-Τζαβάρα, Χρυσούλα

Αρχείο προφορικής μαρτυρίας Φανής Γεωργακοπούλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.044.001
 • Αρχείο
 • 1940 - 1950~

Καταγραφή σε dvd μαρτυρίας της Φανής Γεωργακοπούλου, αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης από το Άργος, κατά την οποία αφηγείται τις εμπειρίες της από την γερμανική Κατοχή, την Εθνική Αντίσταση και τον Εμφύλιο Πόλεμο του 1944-1949.

Γεωργακοπούλου, Φανή

Αρχείο προφορικής μαρτυρίας Ιωάννη Καρώνη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.043.001
 • Αρχείο
 • 1833 - 2008

Μαγνητοφωνημένη συνέντευξη του ποτοποιού Ιωάννη Καρώνη, κατά την οποία μιλά για την ιστορία της οικογενειακής ποτοποιίας, καθώς και για την οικονομική και κοινωνική ζωή του Ναυπλίου στο πλαίσιο των ιστορικών και πολιτικών εξελίξεων του νέου ελληνικού κράτους.

Καρώνης, Ιωάννης

Αρχείο Βασιλείου Κόκκινου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.042.001
 • Αρχείο
 • 1868 - 1896

Αλληλογραφία Βασιλείου Κόκκινου, οφειλέτες και οφειλόμενα ποσά.

Κόκκινος, Βασίλειος

Αρχείο οικογένειας Νικολάου Δικτά

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.040.001
 • Αρχείο
 • 1940 - 1956

Αλληλογραφία της οικογένειας του ιατρού Ν. Δικτά, διάφορα αποκόμματα, σημειωματάριο, φωτογραφία.

Ν. Δικτά, οικογένεια

Αρχείο Κωνσταντίνου Ι. Παπαμιχαήλ

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.039.001
 • Αρχείο
 • 1910, 1947 - 1964

Μαθητικές εργασίες, πανεπιστημιακές σημειώσεις και εργασίες, οργανογράμματα διδασκαλίας του καθηγητή μαθηματικών Κ.Ι. Παπαμιχαήλ, διάφορα σχέδια, επιστολή, εφημερίδες και περιοδικά, φάκελος απογραφής της 19/3/1961 Κάμπου Κρανιδίου.

Παπαμιχαήλ, Ι. Κωνσταντίνος

Αρχείο Φώτιου Γαλάνη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.038.001
 • Αρχείο
 • 1867 - 1930

Συμβολαιογραφικές πράξεις με σχετικά αποδεικτικά, αγωγές, αποφάσεις Ειρηνοδικείου Άργους και Ναυπλίου, απόφαση πρωτοδικείου Ναυπλίου κ.λπ.

Γαλάνης, Φώτιος

Αρχείο Κωνσταντίνου Σεραφείμ

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.037.001
 • Αρχείο
 • 1926 - 2011

Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφα τεκμηρίων της επαγγελματικής, κοινωνικής και συνδικαλιστικής δραστηριότητας του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Σεραφείμ, καθώς και φωτοαντίγραφα αποκομμάτων αθηναϊκών και τοπικών εφημερίδων όπου εργάστηκε, αφίσα.

Σεραφείμ, Κωνσταντίνος

Αρχείο Γεώργιου Βρέττα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.036.001
 • Αρχείο
 • 1907 - 1940

Ημερολόγιο στρατιώτη του Α' βαλκανικού πολέμου, δημοσιεύματα ελληνικών εφημερίδων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ποιήματα, βιβλίο.

Βρέττας, Γεώργιος

Αρχείο Άννας Παλιεράκη - Φιλιππαίου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.035.001
 • Αρχείο
 • 1909 - 1956

Έγγραφα, βιβλιάριο μεριδιούχου Μετοχικού Ταμείου και Ταμείου Πρόνοιας υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

Παλιεράκη - Φιλιππαίου, Άννα

Αρχείο Αντώνη Φιλιππαίου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.034.001
 • Αρχείο
 • 1908 - 1994

Έγγραφα, εκλογικό βιβλιάριο και ταυτότητες.

Φιλιππαίος, Αντώνης

Αρχείο Ιωάννη Βελιώτη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.033.001
 • Αρχείο
 • 1915 - 1960

Ψηφιακά αντίγραφα πιστοποιητικών και φωτογραφίας.

Βελιώτης, Ιωάννης

Αρχείο Νικόλαου Αποστολόπουλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.032.001
 • Αρχείο
 • 1930 - 1995

Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης και συμμετοχής σε αντιστασιακή ομάδα κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.

Αποστολόπουλος, Νικόλαος

Αρχείο Αριστείδη Δελή

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.031.001
 • Αρχείο
 • 1940 - 1941

Απομνημονεύματα ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-1941.

Δελής, Αριστείδης

Αρχείο Μιχαήλ Λεβέντη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.030.004
 • Αρχείο
 • χ. χ.

Φάκελοι με παρτιτούρες.

Λεβέντης, Μιχαήλ

Αρχείο Μιχαήλ Λεβέντη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.030.003
 • Αρχείο
 • 1910 - 1912, 1936

Παρτιτούρες χειρόγραφες συνθέσεων του μουσικοσυνθέτη Μ. Λεβέντη και άλλων συνθετών, βιβλίο με παρτιτούρες.

Λεβέντης, Μιχαήλ

Αρχείο Μιχαήλ Λεβέντη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.030.002
 • Αρχείο
 • 1907 - 1922;

Παρτιτούρες χειρόγραφες συνθέσεων ή διασκευών του μουσικοσυνθέτη Μ. Λεβέντη, καθώς και άλλων μουσικών, έντυπες παρτιτούρες, βιβλία με παρτιτούρες.

Λεβέντης, Μιχαήλ

Αρχείο Μιχαήλ Λεβέντη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.030.001
 • Αρχείο
 • 1907 - 1922

Παρτιτούρες χειρόγραφες συνθέσεων ή διασκευών του μουσικοσυνθέτη Μ. Λεβέντη, καθώς και άλλων μουσικών, έντυπες παρτιτούρες, βιβλία με παρτιτούρες.

Λεβέντης, Μιχαήλ

Αρχείο Βασιλείου Χαραμή

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.029.003
 • Αρχείο
 • 1936

Τηλεγραφήματα και παρτιτούρες του αρχιμουσικού Β. Χαραμή.

Χαραμής, Βασίλειος

Αρχείο Βασιλείου Χαραμή

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.029.002
 • Αρχείο
 • 1939 - 2007

Έγγραφα ατομικού φακέλου του αρχιμουσικού Β. Χαραμή.

Χαραμής, Βασίλειος

Αρχείο Βασιλείου Χαραμή

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.029.001
 • Αρχείο
 • 1926 - 2009

Ατομικός φάκελος του αρχιμουσικού Β. Χαραμή, διπλώματα και μετάλλια, παρτιτούρες χειρόγραφες και έντυπες, βιβλία μουσικής και ποικίλου περιεχόμενου, φωτογραφίες, φύλλα εφημερίδων, πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου παραρτήματος Ναυπλίου του Ελληνικού Ωδείου.

Χαραμής, Βασίλειος

Αρχείο Ιωάννη Ντούσια

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.028.001
 • Αρχείο
 • 1941 - 1971

Αίτηση αναγνώρισης ως εθνικού αγωνιστή την περίοδο της Κατοχής με σύντομο ιστορικό της δράσης του.

Ντούσιας, Ιωάννης

Αρχείο Δημητρίου Σκούρτη, δικηγόρου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.027.001
 • Αρχείο
 • 1974 - 1982

Φάκελοι δικαστικού αντιπροσώπου δημοψηφίσματος, βουλευτικών εκλογών και εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σκούρτης, Δημήτριος

Αρχείο Κώστα Δωροβίνη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.026.002
 • Αρχείο
 • 1953, 1959 - 1964, 1970, 1980

Εκθέσεις, προϋπολογισμοί, απολογισμοί και λοιπά έγγραφα του δήμου Άργους, καθώς και πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήσεις, σημειώσεις κ.λπ. από τη θητεία του Κ. Δωροβίνη ως μέλους και προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Άργους.

Δωροβίνης, Κώστας

Αρχείο Κώστα Δωροβίνη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.026.001
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Φωτογραφία Κώστα Δωροβίνη, δημάρχου Άργους, σε κορνίζα.

Δωροβίνης, Κώστας

Αρχείο Νικολού Ταμπακόπουλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.025.001
 • Αρχείο
 • 1816 - 1820

Κατάστιχο οικονομικών δοσοληψιών όπου εμπεριέχονται λυτά έγγραφα οικονομικού περιεχoμένου.

Ταμπακόπουλος, Νικόλαος

Αρχείο Ηλία Ψαρρολόγου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.024.001
 • Αρχείο
 • 1994 - 2009

Εργασίες του κληρικού Ηλία Ψαρρολόγου στην τσακώνικη διάλεκτο: 1) η Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 2) η παράκληση της Θεοτόκου 3) ανθολόγιο ποίησης 4) ο Άγιος Παντελεήμονας Μελάνων 5) ομιλίες στον Πραστό Κυνουρίας.

Ψαρρολόγος, Ηλίας

Αρχείο Γεωργίου Ρούβαλη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.023.001
 • Αρχείο
 • 1920 - 1925

Κατάστιχο εξόδων - εσόδων (φωτοαντίγραφο).

Ρούβαλης, Γεώργιος

Αρχείο Δημοσθένη Δεσμίνη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.022.001
 • Αρχείο
 • 1884 - 1933

Αλληλογραφία, δημοσιεύματα, μεταφράσεις, διδακτορική διατριβή και οικογενειακό αρχείο.

Δεσμίνης, Δημοσθένης

Αρχείο Ειρήνης Μελισσηνού

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.020.001
 • Αρχείο
 • 1940 - 1997

Έγγραφα, φωτογραφίες κ. ά. από τη δράση της Ει. Μελισσηνού ως μέλους της Ε.Ο.Ν., της Φανέλας του Στρατιώτη, του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών, της Στέγης Γερόντων Ναυπλίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Μελισσηνού, Ειρήνη

Αρχείο Πάνου Λιαλιάτση

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.019.002
 • Αρχείο
 • 1963 - 1986

Ατομικός υπηρεσιακός φάκελος του Πάνου Λιαλιάτση, καθηγητή θεολογίας στη μέση εκπαίδευση.

Λιαλιάτσης, Πάνος

Αρχείο Μαρίκας Καλαμβοκίδου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.018.001
 • Αρχείο
 • 1939 - 1992

Ατομικός φάκελος, έγγραφα σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο της δασκάλας Μ. Καλαμβοκίδου, τετράδια μαθητικών εκθέσεων, εποπτικό υλικό, εφημερίδες, περιοδικά κ.ά.

Καλαμβοκίδου, Μαρίκα

Αρχείο Ιωάννη Γιαννόπουλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.017.002
 • Αρχείο
 • 1932 - 2009

Βιογραφικά στοιχεία, αντίγραφα εγγράφων και επιστολών από την υπηρεσιακή σταδιοδρομία και τη "διακονία" του κληρικού Ι. Αθ. Γιαννόπουλου ως εφημέριου του Ι. Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ναυπλίου.

Γιαννόπουλος, Ιωάννης

Αρχείο Ιωάννη Γιαννόπουλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.017.001
 • Αρχείο
 • 1775 - 1999

Απογραφικά δελτία μικρασιατών προσφύγων, πληροφορίες του κληρικού Ι.Αθ. Γιαννόπουλου για τον συνοικισμό του Νέου Βυζαντίου και για τον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ναύπλιο, επιστολές Γεωργίου Χώρα, έντυπα.

Γιαννόπουλος, Ιωάννης

Συλλογή Ιωάννη Γ. Αραμπού

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.016.001
 • Συλλογή
 • 1934 - 1988

Διάφορα πιστοποιητικά και αποκόμματα εφημερίδων, υπεύθυνες δηλώσεις, αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής κ.ά. από το αρχείο της Κοινότητας Λευκακίων.

Αραμπός, Ιωάννης Γ.

Αρχείο Νικόλαου Κ. Καράπαυλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.015.001
 • Αρχείο
 • 1953 - 1982

Φάκελοι με προεκλογικό υλικό, σημειώματα, σχέδια επιστολών, ομιλιών, εφημερίδες, φωτογραφίες κ.ά.

Καράπαυλος, Κ. Νικόλαος

Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.014.005
 • Αρχείο
 • 1843 - 1991

Βιβλία και άλλα έντυπα από τη βιβλιοθήκη του Τάσου και του Αρίσταρχου Τσακόπουλου, με σημειώσεις ή συνημμένα αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με το περιεχόμενό τους.

Τσακοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.014.004
 • Αρχείο
 • 1934 - 1948

Σημειώματα, αλληλογραφία και αποκόμματα εφημερίδων.

Τσακοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.014.003
 • Αρχείο
 • 1964 - 1967

Αποκόμματα της τοπικής εφημερίδας "Αργειακόν Βήμα" με δημοσιευμένα άρθρα του Τάσου Τσακόπουλου.

Τσακοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.014.002
 • Αρχείο
 • 1870 ~ - 1967

Χειρόγραφα, έγγραφα, σημειώσεις, επιστολές, φωτογραφίες, δημοσιευμένα άρθρα, αποκόμματα εφημερίδων, βιβλία και περιοδικά.

Τσακοπούλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.014.001
 • Αρχείο
 • 1851 - 1974

Βιβλία της προσωπικής βιβλιοθήκης των μελών της οικογένειας Τσακοπούλου: Τάσου, Ελευθερίας και Αρίσταρχου, με σημειώσεις, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες κ.ά.

Τσακοπούλου, οικογένεια

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.010
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Βιβλία και έντυπα ιστορικού, κυρίως, περιεχόμενου.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.009
 • Αρχείο
 • 1919 - 2004

Φάκελοι με βιογραφικά στοιχεία καθώς και με πληροφορίες για τις επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες του Γ. Αθ. Χώρα, φάκελοι με αποκόμματα δημοσιευμάτων, έντυπα, φυλλάδια για θέματα εκκλησιαστικού δικαίου, ιεροσύνης, κοινωνικά, ιστορικά κ.ά.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.008
 • Αρχείο
 • 1821, 1872, 1934, 1949 - 2004

Τίτλοι σπουδών και τιμητικές διακρίσεις, φάκελοι με υλικό διαλέξεων και δημοσιευμάτων για θέματα εκκλησιαστικά, διορθόδοξα, κοινωνικά, ιστορικά κ. ά.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.007
 • Αρχείο
 • 1953 - 2004

Φάκελοι διαλέξεων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, καθώς και υλικό για το Ναύπλιο επί Βενετοκρατίας, δελτία βιβλιογραφικά και αποδελτιώσεις για τον Καποδίστρια, τους ναούς επί Τουρκοκρατίας κ. ά. Διάφορα έντυπα.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.006
 • Αρχείο
 • 1751

Φάκελοι αλληλογραφίας, αναμνηστικές αφίσες, ημερολόγια τοίχου, φωτοτυπημένα έγγραφα για την άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.005
 • Αρχείο
 • 1389 ~ -1540

Δημοσιεύματα, φωτοτυπημένα έγγραφα, βιβλία για τη γλώσσα, την εκκλησία και την αργοναυπλιακή ιστορία, οικογενειακές κ.ά. φωτογραφίες.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.004
 • Αρχείο
 • 1818 - 2003

Φάκελοι ταξιδιών του Γ. Αθ. Χώρα ως διευθυντή του ΥΠ.Ε.Π.Θ., φάκελοι με προσωπικά στοιχεία των αποβιωσάντων οικείων του, αλληλογραφία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Χριστόδουλο, κ.ά.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.003
 • Αρχείο
 • 1541 - 2003

Σχέδια εργασιών, έγγραφα, επιστολές, φωτογραφίες, έντυπα, αποκόμματα εφημερίδων.
Αρχείο του Γεώργιου Αθ. Χώρα ως διευθυντή του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ως μέλους των Συλλόγων "Παρνασσός", "Δαναός" και "Εταιρεία Φίλων του Λαού".

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.002
 • Αρχείο
 • 1832 - 1998

Αρχείο διδάκτορα θεολογίας - ερευνητή: βιβλία, σημειώσεις, φωτοτυπίες εγγράφων, επιστολές, ομιλίες, διάφορα έντυπα, φωτογραφίες κ.ά.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.001
 • Αρχείο
 • 1144 - 1989

Αρχείο διδάκτορα θεολογίας - ερευνητή: βιβλία, φάκελοι με δοκίμια εργασιών, φωτοτυπημένα έγγραφα, έντυπα, εφημερίδες, φωτογραφίες κ.ά.

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο οικογένειας Παπαδοπούλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.009.001
 • Αρχείο
 • 1870 ~ -1980 ~

Προσωπικά ημερολόγια, σημειωματάρια, επιστολές, ευχετήριες κάρτες, φωτογραφίες, βιβλία και περιοδικά, στρατιωτικοί χάρτες, έγγραφα, φάκελοι δικογραφιών κ.ά.

Παπαδοπούλου, οικογένεια

Αρχείο Ορέστη Γ. Χαρμαντά

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.008.001
 • Αρχείο
 • 1844 - 1939

Φάκελοι δικογραφιών Ορέστη Γ. Χαρμαντά και Ντίνου Π. Βραχνού.

Χαρμαντάς, Ορέστης

Αρχείο Κυριάκου Βαμβακά

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.007.001
 • Αρχείο
 • 1925 - 1938

Έκθεση ανάκρισης, έντυπα και βιβλία του Κυριάκου Δ. Βαμβακά, ανθυπασπιστή Χωροφυλακής.

Βαμβακάς, Κυριάκος

Αρχείο Εμμανουήλ Καββαθά

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.006.001
 • Αρχείο
 • 1940 - 1941

Ημερολόγιο του ελληνοϊταλικού πολέμου 1940 - 1941.

Καββαθάς, Εμμανουήλ

Αρχείο Παναγιώτη Χριστόπουλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.005.001
 • Αρχείο
 • 1973 - 1991

Αποκόμματα εφημερίδων με άρθρα, βιογραφικά στοιχεία του Παναγιώτη Ν. Χριστόπουλου, στρατηγού ε. α.

Χριστόπουλος, Παναγιώτης Ν.

Αρχείο Ιωάννη Κορδωμένου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.004.001
 • Αρχείο
 • 1942 - 1991

Στοιχεία τοπικής ιστορίας για τα χρόνια της γερμανικής κατοχής και του ελληνικού εμφυλίου πολέμου.

Κορδωμένος, Ιωάννης

Αρχείο Τρύφωνα Κουικόγλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.003.002
 • Αρχείο
 • 1923 ~ - 1993 ~

Αρχείο βιοτέχνη - έμπορα: κατάστιχα, δελτία, βιβλιάρια, φάκελοι με διάφορα έγγραφα, έντυπα, φωτογραφίες κ.ά.

Κουικόγλου, Τρύφων

ΑρχείοΤρύφωνα Κουικόγλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.003.001
 • Αρχείο
 • 1923 ~ - 1985 ~

Κατάστιχα και φάκελοι με διάφορα έγγραφα, συναλλαγματικές, χαρτονομίσματα, φωτογραφίες κ.λπ. από την πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα του Τρ. Κουικόγλου, καθώς και την εγκατάσταση της οικογένειάς του από τη Σπάρτη Μικράς Ασίας στο Ναύπλιο. Μαγνητοφωνημένη αυτοβιογραφία.

Κουικόγλου, Τρύφων

Αρχείο οικογένειας Καλογεροπούλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.001.001
 • Αρχείο
 • 1824 - 1898

Προσωπικά έγγραφα των: Αθανασίου Καλογερόπουλου, Ιωάννη Μαμάκη, Νικολάου Καλογερόπουλου, Ιωάννη Καλογερόπουλου, καθώς και άλλα έγγραφα.

Καλογεροπούλου, οικογένεια

Αρχείο Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών

 • ΙΒΕ
 • Αρχείο
 • 1912 - 1941

Φωτογραφίες που καλύπτουν την περίοδο 1912 -13 με θεματικές: εικόνες από το μέτωπο της Ηπείρου, απελευθέρωση των Ιωαννίνων, στρταιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες, ενδυμαδίες εποχής. Επίσης, αντίγραφα φωτογραφιών "αλβανικού έπους 1940" και από την βορειοηπειρωτική κοινότητα.

Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών

Αρχείο Αινιάνος

 • Ι
 • Αρχείο
 • 1821-1845

Διάφορες επιστολές και έγγραφα κυρίως του Αγώνα, σημειώσεις και υπομνήματα για ποικίλα ιστορικά και άλλα θέματα.

Πιο αναλυτικά (από τον κατάλογο Λίνου Πολίτη):
I. Έγγραφα και επιστολαί Επαναστάσεως κε. (Ι 1-143) (ιδιαίτερος κατάλογος Γ. Μαζαράκη)
II. Τετράδια, Υπομνήματα (Ι 01-021)
III. Σημειώσεις, πρόχειρα συγγραμμάτων κ.ά.: 1. Σχετικά με αρχαίαν ιστορίαν και φιλολογίαν (Ι 144-175) 2. Σχετικά Βυζαντινής Ιστορίας (Ι 176-188) 3. Γεωγραφικά κ.ά. (Ι 189-218)

Οικονόμου, Γεώργιος ή Αινιάν

Αρχείο Θεατρικών Διαγωνισμών

 • Θε (πρώην Ψ27)
 • Αρχείο
 • 1898-1910

Χειρόγραφα θεατρικά έργα που υποβλήθηκαν στο Λασσάνειο και στον Παντελίδειο διαγωνισμό, μερικά αταύτιστα αποσπάσματα, σημειώσεις των κριτικών επιτροπών κλπ.

Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ

 • Θ
 • Αρχείο

Συνεταιρισμού Αγιάς, εσφαλμένως «Αμπελακίων».
Εμπορική Συντροφιά Αγιάς 1781-1801 («αδέλφια Χατζηϊωάννου και Σία»)
Α. (Θ 1-142) Αρχείον της συντροφιάς των ετών 1781-1785:

 1. Επιστολαί,
 2. Λογαριασμοί, φορτωτικαί, φατούρες, συναλλαγματικαί κλπ.Β. (Θ 143-185):
 3. Συμφωνητικά: ομόλογα 1759, 1763, 1776 – η διάλυσις της συντροφιάς
  1785, Διάφορα σημειώματα, Τουρκικά έγγραφα κ.ά.
 4. Μεταγενέστερα (οικ. Δάλλα 1850 πε.)
  Γ. Αρχείον της συντροφιάς αδέλφια Χατζη- Ιωάννου και Σία, Αγιά – Βιέννη.
  1794-1801:
  I. (Θ 186-457) Αλληλογραφία,
  II. (Θ 458-991) Οικονομικά και εμπορικά,
  III. (Θ 992-1061) Κατάστιχα και συγκεντρωτικοί λογαριασμοί.

Φιλάρετος, Γ.

Αρχείο Ηπίτη

 • Η
 • Αρχείο
 • 1816-1861

Διπλώματα, διοριστήρια και άλλα προσωπικά έγγραφα, ποικίλη αλληλογραφία, έντυπα και αντίγραφα προκηρύξεων, ποιήματα και άλλα φιλολογικά, ιατρικές πραγματείες, αυτοβιογραφίες.

Ηπίτης, Πέτρος, Κ.

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΖΕΤΖΗ (μουσικός)

 • Ζ (Ζ 1-300)
 • Αρχείο
 • 1870-1900 περ

Αρχείον Ι. Δ. Τζέτζη, μουσικού.
Ι. (Ζ 1-40) Έργα Ι. Τζέτζη (μουσικά και μη) 12.13. Αναγνώσματα«Παρνασσού» (το α ́ περί χφφ. Εθνικής Βιβλιοθήκης).
II. (Ζ 41-175) Έγγραφα και αλληλογραφία
ΙΙΙ. (Ζ 176-203) Σημειώσεις (Πανεπιστημιακές και άλλες)
IV. (Ζ 204-300) Ομοιότυπα χειρογράφων.

Τζέτζης, Ι. Δ.

ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΦΤΑΛΙΩΤΟΥ

 • Εφ (Εφ 1-10)
 • Αρχείο

Περιέχει 10 εγγραφές: Αυτόγραφα έργα του Α. Εφταλιώτη, πεζά, ποιήματα, ιστορικές συγγραφές, Ομήρου Οδύσσεια, κείμενο και μετάφραση του ιδίου, αυτόγραφα σχόλια Π. Βλαστού στη μετάφραση της Οδύσσειας του Εφταλιώτη κ.ά.

Εφταλιώτης, Αργύρης

Έγγραφα Χρήστου Κωνσταντόπουλου

 • ΕΧΚ
 • Αρχείο
 • 1941

Τηλεγραφήματα στρατιωτικού περιεχομένου προς υπολοχαγό Χ. Κωνσταντόπουλο και πέντε στρατιωτικές διαταγές

Κωνσταντόπουλος, Χρήστος

Αρχείο Δημητρίου και Ελευθερίου Νάκου

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.009.001
 • Αρχείο
 • 1898 - 1982

Φάκελοι με αλληλογραφία, παραστατικά αγορών και άλλα έγγραφα, φυλλάδιο απογραφής ελληνικού εμπορικού ναυτικού, βιβλίο αποθήκης εμπορευμάτων, μπλοκ διαθέσεως εμπορευμάτων της επιχείρησης των κοσμηματοπωλών Δ. και Ε. Νάκου

Νάκος, Δημήτριος

Αρχείο οικογένειας Θεόδωρου Π. Αγγελίδου

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.006.001
 • Αρχείο
 • 1913 - 1943

Λυτά έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση του εμπορικού οίκου της οικογένειας "Θ. Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ"

Θεοδώρου Π. Αγγελίδου, οικογένεια

Αρχείο Ναυπλιακής Εταιρείας κονσερβών "Ο Πελαργός"

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.005.002
 • Αρχείο
 • 1868 - 1979

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, έγγραφα και αλληλογραφία της εταιρείας, τοπογραφικά κ.ά. σχέδια, φωτογραφίες, έντυπα, αρχείο οικογένειας Καραμέλη.

Ναυπλιακή Εταιρεία Κονσερβών "Ο Πελαργός"

Αρχείο Ναυπλιακής Εταιρείας κονσερβών "Ο Πελαργός"

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.005.001
 • Αρχείο
 • 1932 - 2010

Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, ιστορικό της εταιρείας, τοπογραφικό σχέδιο του εργοστασίου, συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη του, Αναστάσιο Καραμέλη.

Ναυπλιακή Εταιρεία Κονσερβών "Ο Πελαργός"

Αρχείο Βασιλείου Χατζίκου

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.004.001
 • Αρχείο
 • 1970 - 1992

Βιβλίο ποιμένων και μεριδολόγια.

Χατζίκος, Βασίλειος

Αρχείο Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών Αυγού Διδύμων

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.003.001
 • Αρχείο
 • 1925 - 1965

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, χρηματικά εντάλματα.

Συνεταιρισμός Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών Αυγού Διδύμων

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.079.001
 • Αρχείο
 • 1972 - 2010

φάκελοι αλληλογραφίας, πιστοποιητικών εγγραφής νηπίων, απολογισμών. Βιβλία μητρώου νηπίων, αλληλογραφίας, πράξεων Σχολικής Εφορείας, μισθολογίου προσωπικού κ.λπ.

Αποτελέσματα 301 έως 400 από 15658