Εμφανίζει 11296 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA EDU057.01
 • Αρχείο
 • 1945-2003

Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Σχολείου, Βιβλίο Υλικού-Περιουσίας

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA EDU051.01
 • Αρχείο
 • 1945-2005

Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Κινητής-Ακίνητης Περιουσίας

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1946-1996

Μαθητολόγια, Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Πρακτικών Προσωπικού, Βιβλίο Ημερήσιου Ελέγχου

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1945-1995

Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου,Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Κινητής-Ακίνητης Περιουσίας

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1955-1988

Βιβλίο Μητρώου -Προόδου, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Πρακτικό, Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Υλικού

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1945-1985

Απολογισμός, Κοινωνική Πρόνοια,Σχολικά Συσσίτια, Γεωργία , Εκλογικά, Αποφάσεις κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώα Αρρένων-Θηλέων, Προϋπολογισμοί,Βιβλία προσωπικής εργασίας, Φάκελοι Λογοδοσίας, Πρακτικά Δημοτικών Συμβουλίων, Βιβλία Δηλώσεων κατοχής Ζώων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου, Δημόσια Έργα, Αιτήσεις-Βεβαιώσεις

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1929-1991

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων, Βιβλία Μηνύσεων,Βιβλία Δικασίμων, Βιβλία Δικαστικών Αποφάσεων, Βιβλία Ποινικών Αποληψίμων

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1945-1965

Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων, Εκθέσεις και Πράξεις, Μικροδιαφορές, Διοικητικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Διαταγές Πληρωμής, Αγωγή Τακτικής Διαδικασίας, Ειδικά Πρακτικά

ΑΡΧΕΙΟ Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1960-1994

Βιβλίο Ποινολογίου, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτοκόλλου, Απουσιών Διαφόρων Ειδικοτήτων, Εκθέσεις και Προγρ. Πρακτικής Άσκησης, Ωρολόγια Προγράμματα, Ατομικές Καρτέλες Μαθητών, Εκθέσεις Απογραφής Υλικών, Στατιστικά Δελτία, Συμφωνητικά Μαθητείας Διαφόρων Ειδικοτήτων

ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1934-1987

Αποφάσεις-πρακτικά, προσκλήσεις κοινοτικών συμβουλίων,κοινοτικά έργα, μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, έγγραφα στρατιωτικών αρχών, Αλληλογραφία, μεταδημότευση, δημοτολόγια, αιτήσεις πιστοποιητικών-μεταβολών, φορολογικά-οικονομικά, εκμισθώσεις βοσκών, δικαιώματα βοσκής, κοινοτικά δάση, εκλογές, εκπαίδευση, θρήσκευμα, μαθητικά συσσίτια, κατασκηνώσεις, επιχορηγήσεις σε σχολεία-σωματεία, άποροι, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, έγγραφα επιτάξεων, ταξινομήσεων, απογραφής κτηνών και οχημάτων, γεωργική Υπηρεσία, καλλιέργειες, συγκομιδή, στατιστικοί πίνακες, αποδημία, επαναπατρισμός, ΙΚΑ, ΤΑΚ, εμπόριο, αγορανομικές διατάξεις, προπαγάνδα και δικτατορία, εμπιστευικό πρωτόκολλο, κοινοτικοί άρχοντες, λειτουργία Συμβουλίου.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΓΙΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA MUN005.01
 • Αρχείο
 • 1945-1997

Βιβλία Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Δημοτολογίου, Πιστοποιητικά Αποδημίας και Επαναπατρισμού,Μεταδημοτεύσεις, Διανομή Τροφίμων, Καταστάσεις Απόρων, Αποκατάσταση Ακτημόνων, Απολογισμοί, Έργα, Γεωργικά Ζητήματα, Πιστοποιητικά Αγοραπωλησίας Καπνού, Κτηνοτροφία, Προσωπικό

ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA MUN006.01
 • Αρχείο
 • 1938-1987

Βιβλίο Δημοτολογίου, Κτηματολόγια, Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώο Αρρένων, Βιβλίο καταχωρήσεων Αποφάσεων Προέδρου, Βιβλία Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου

ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA EDU021.02
 • Αρχείο
 • 1976-2004

Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού

ΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1949-2001

Δελτία πυρκαγιών, Δελτία ανελκυστήρων, Δελτία παροχών βοήθειας, Βιβλία ημερήσιας διαταγής αξιωματικών, υπαξιωματικών και υπαλλήλων, Βιβλία πρωτοκόλλου, Βιβλία αναφορείου, Υλικού, Αποθήκης υλικού, Κίνησης οχημάτων, Διαγραφής καυσίμου ύλης, Βιβλίο συμβάντων, Στατιστικής πυρκαγιών, Πειθαρχικών ποινών, Επετηρίδα αξιωματικών και υπαξιωματικών, Θεματολόγιο αρχείου υπηρεσιών πυροσβεστικού σώματος, Εγκατάσταση στο νέο κτήριο, Πρωτόκολλο παράδοσης διοικήσεως, Πίνακας υλικού, Παγκόσμια στατιστικά στοιχεία πυροσβεστικής υπηρεσίας, Διάφορα, Αποκατάσταση δημοκρατίας, Αποκατάσταση υπαλλήλων κατά τη μεταπολίτευση

ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1972-1995

Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Μηνιαίο Δελτίο Στατιστικής, Ταμειακής Κατάστασης Υποκαταστημάτων

ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA ADM002.09
 • Αρχείο
 • 1993-2004

Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, Ημερήσιες Καταστάσεις Καταθέσεων-Αποδόσεων και Αποσβέσεων

ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1992-1997

Βιβλίο Παραστατικών Μεταποιήσεως, Κατάσταση Μεταποιητικών Μονάδων

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA ADM003.03
 • Αρχείο
 • 1981-2001

Στελέχη Χρηματικών Ενταλμάτων, Απολογισμοί, Επιτροπικά, Σχέδια Προϋπολογισμών Διαφόρων Διευθύνσεων, Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, Βιβλίο Προπληρωμής Υπολόγων, Ημερολόγιο Δευτερεύοντος Διατάκτη

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA ADM003.04
 • Αρχείο
 • 1995-2005

Αναλυτικά Ημερολόγια Πληρωμών, Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Κρατήσεων Εξοφληθέντων, Εντολές Κατάθεσης Πληρωμής, Αποδεικτικά Είσπραξης Εσόδων, Απολογισμοί, Νομαρχιακές Επιτροπές

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 • GRGSA-DRA ADM003.02
 • Αρχείο
 • 1980-1995

Φάκελοι Χρηματικών Ενταλμάτων, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί, Φάκελος Αποφάσεων Υπουργείων, Έγγραφα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και Υπουργείου Υγείας

Αποτελέσματα 601 έως 700 από 11296