Εμφανίζει 19042 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης
Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης
Όθων Α'. Βασιλεύς της Ελλάδος [Otto I. King of Greece]
Όθων Α'. Βασιλεύς της Ελλάδος [Otto I. King of Greece]
ΩΜΕΓΑ Α.Ε. Βιομηχανικών Επενδύσεων
ΩΜΕΓΑ Α.Ε. Βιομηχανικών Επενδύσεων
Ωδείο Αθηνών
Ωδείο Αθηνών
Ψωμογερίδης, Ζήσης
Ψωμογερίδης, Ζήσης
Ψυχάρης, Γιάννης
Ψυχάρης, Γιάννης
Ψηφιοποιημένο Αρχείο Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιωακείμ
Ψηφιοποιημένο Αρχείο Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιωακείμ
Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ε.Β.Ε.Ν.
Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ε.Β.Ε.Ν.
Ψηφιοποιημένη Φωτογραφική Συλλογή Οικογένειας Ιερώνυμου Παπαγεωργίου
Ψηφιοποιημένη Φωτογραφική Συλλογή Οικογένειας Ιερώνυμου Παπαγεωργίου
Ψηφιοποιημένη Φωτογραφική Συλλογή Νίκου Μαστρογιάννη
Ψηφιοποιημένη Φωτογραφική Συλλογή Νίκου Μαστρογιάννη
Ψηφιοποιημένη Φωτογραφική Συλλογή Κικής Οικονομίδη
Ψηφιοποιημένη Φωτογραφική Συλλογή Κικής Οικονομίδη
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Σταύρου Μιχαηλίδη
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Σταύρου Μιχαηλίδη
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Οικογένειας Ζαχαρία Μοδέα
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Οικογένειας Ζαχαρία Μοδέα
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Οικογένειας Αβδελά
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Οικογένειας Αβδελά
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Οικογένειας Άσης Μπίλλιου
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Οικογένειας Άσης Μπίλλιου
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Βλάση Βολιώτη
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Βλάση Βολιώτη
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Οικογένειας Άσπας Καπουρνιώτη
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Οικογένειας Άσπας Καπουρνιώτη
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Οικογένειας Άσπας Καπουρνιώτη
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Οικογένειας Άσπας Καπουρνιώτη
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Κώστα Πατρίκου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Κώστα Πατρίκου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Δημητρίου Κόνσουλα
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Δημητρίου Κόνσουλα
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Ινστιτούτου, Παραρτήματος Βόλου
Ψηφιακό Οικογενειακό Αρχείο Αχιλλέα και Ιωάννη Γκλάβατου
Ψηφιακό Οικογενειακό Αρχείο Αχιλλέα και Ιωάννη Γκλάβατου
Ψηφιακό Οικογενειακό Αρχείο Αχιλλέα και Ιωάννη Γκλάβατου
Ψηφιακό Οικογενειακό Αρχείο Αχιλλέα και Ιωάννη Γκλάβατου
Ψηφιακό Αρχείο της Επαναστατικής Επιτροπής Αρχανών
Ψηφιακό Αρχείο της Επαναστατικής Επιτροπής Αρχανών
Ψηφιακό Αρχείο Ρωξάνης Σταθοπούλου
Ψηφιακό Αρχείο Ρωξάνης Σταθοπούλου
Ψηφιακό Αρχείο πεταλωτή Πηλίου Κώστα Πρώια
Ψηφιακό Αρχείο πεταλωτή Πηλίου Κώστα Πρώια
Ψηφιακό Αρχείο Παιδόπολης "Αγία Σοφία" Αγριάς Βόλου
Ψηφιακό Αρχείο Παιδόπολης "Αγία Σοφία" Αγριάς Βόλου
Ψηφιακό Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής
Ψηφιακό Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής
Ψηφιακό Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Γαλίφας
Ψηφιακό Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Γαλίφας
Ψηφιακό Αρχείο Μηχανουργείου Κ. Χρυσοχού - Ι. Καπετανιά
Ψηφιακό Αρχείο Μηχανουργείου Κ. Χρυσοχού - Ι. Καπετανιά
Ψηφιακό αρχείο Λύδιας Καστρινογιάννη
Ψηφιακό αρχείο Λύδιας Καστρινογιάννη
Ψηφιακό Αρχείο Κωνσταντίνου Πετρόπουλου
Ψηφιακό Αρχείο Κωνσταντίνου Πετρόπουλου
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σταμνών
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σταμνών
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καινούργιου Χωριού
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καινούργιου Χωριού
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλύπε
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλύπε
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλίφας
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλίφας
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αϊτανίων
Ψηφιακό Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αϊτανίων
Ψηφιακό Αρχείο Βιομηχανίας Ζυμαρικών "SIMI"
Ψηφιακό Αρχείο Βιομηχανίας Ζυμαρικών "SIMI"
Ψηφιακή Συλλογή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου (Δελτία Πυρκαϊών 1950-59)
Ψηφιακή Συλλογή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου (Δελτία Πυρκαϊών 1950-59)
Ψηφιακή Συλλογή Οικογένειας Λαυρέντη Μαχαιρίτσα (1908/09;-1926)
Ψηφιακή Συλλογή Οικογένειας Λαυρέντη Μαχαιρίτσα (1908/09;-1926)
Ψηφιακή Συλλογή Ηλία Φέκα
Ψηφιακή Συλλογή Ηλία Φέκα
Ψηφιακή Συλλογή Δημητρίου Σταθόπουλου
Ψηφιακή Συλλογή Δημητρίου Σταθόπουλου
Ψηφιακή Συλλογή Γεωργίου Αντώνογλου - Κασσαβέτη
Ψηφιακή Συλλογή Γεωργίου Αντώνογλου - Κασσαβέτη
Ψηφιακή Συλλογή Γερμανού Προξένου Helmut Scheffel (αντίγραφο διαβατηρίου)
Ψηφιακή Συλλογή Γερμανού Προξένου Helmut Scheffel (αντίγραφο διαβατηρίου)
Ψηφιακή Συλλογή Αλ. Μαζαράκη – Αινιάνος
Ψηφιακή Συλλογή Αλ. Μαζαράκη – Αινιάνος
"Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι θαλάσσιαι" (Χφ73)
"Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι θαλάσσιαι" (Χφ73)
Ψήφισμα Ελεύθερων και Υπόδουλων Ηπειρωτών (Κ120γ)
Ψήφισμα Ελεύθερων και Υπόδουλων Ηπειρωτών (Κ120γ)
Χρύσανθος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Χρύσανθος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Χρόνη, οικογένεια
Χρόνη, οικογένεια
Χρυσανθακόπουλος, Θεόδωρος
Χρυσανθακόπουλος, Θεόδωρος
Χρονικά Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Αρναίας
Χρονικά Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Αρναίας
Χρονικά
Χρονικά
Χρονάκη, Ζώγια
Χρονάκη, Ζώγια
Χριστοδούλου, Αγγελική
Χριστοδούλου, Αγγελική
Χριστοδουλίδης, Σταύρος
Χριστοδουλίδης, Σταύρος
"Χρηστομαθείας Μέρος Β΄ υπό Θεόφιλου Καΐρη. Εν τω της Άνδρου Ορφανοτροφείω" (K56β)
"Χρηστομαθείας Μέρος Β΄ υπό Θεόφιλου Καΐρη. Εν τω της Άνδρου Ορφανοτροφείω" (K56β)
Χρηστομάνου, οικογένεια
Χρηστομάνου, οικογένεια
"Χρηστομάθειας Μέρος Β΄. Συνέχεια εκ των του Ιωάν. Στοβαίου των Εκλογών. Υπό Θεόφιλου Καΐρη. Εν Άνδρω 1836-1839" (Κ56γ)
"Χρηστομάθειας Μέρος Β΄. Συνέχεια εκ των του Ιωάν. Στοβαίου των Εκλογών. Υπό Θεόφιλου Καΐρη. Εν Άνδρω 1836-1839" (Κ56γ)
Χρηστοβασίλης, Χρήστος
Χρηστοβασίλης, Χρήστος
Χρίστου Μπασαγιάννη, βουλευτή Αιτωλ/νίας
Χρίστου Μπασαγιάννη, βουλευτή Αιτωλ/νίας
Χρήστου Κωνσταντίνου, εκδότη
Χρήστου Κωνσταντίνου, εκδότη
Χρήστου Κωνσταντίνου, εκδότη
Χρήστου Κωνσταντίνου, εκδότη
Χρήστου Κεφαλά, EDUαιδευτικού
Χρήστου Κεφαλά, EDUαιδευτικού
Χουρμούζιος, Αιμίλιος
Χουρμούζιος, Αιμίλιος
Χουρμουζιάδης, Γεώργιος
Χουρμουζιάδης, Γεώργιος
Χουλασά των οδών Θεσσαλονίκης
Χουλασά των οδών Θεσσαλονίκης
Χορς, Μαρία
Χορς, Μαρία
Χιακή Αδελφότης Σύρου
Χιακή Αδελφότης Σύρου
Χεπ, Ζόζεφ (Hepp, Joseph)
Χεπ, Ζόζεφ (Hepp, Joseph)
Χεκίμογλου, Ευάγγελος
Χεκίμογλου, Ευάγγελος
Χειρόγραφον Γρηγορίου Ξενοπούλου ,Πολυγαμία, (1912)
Χειρόγραφον Γρηγορίου Ξενοπούλου ,Πολυγαμία, (1912)
Χειρόγραφο Τουρκικό (Χφ35)
Χειρόγραφο Τουρκικό (Χφ35)
Χειρόγραφο νομικού συγγράμματος, ατελές (Χφ44)
Χειρόγραφο νομικού συγγράμματος, ατελές (Χφ44)
Χειρόγραφο Νικολάου Παυλάκη (Κ86δ)
Χειρόγραφο Νικολάου Παυλάκη (Κ86δ)
Χειρόγραφες σημειώσεις Χαράλαμπου Σούρλα
Χειρόγραφες σημειώσεις Χαράλαμπου Σούρλα
Χειρόγραφες σημειώσεις Γεωργίου Δ. Μιστριώτη (Κ129γ)
Χειρόγραφες σημειώσεις Γεωργίου Δ. Μιστριώτη (Κ129γ)
Χειρόγραφα Φρουράς Μεσολογγίου (Χφ72)
Χειρόγραφα Φρουράς Μεσολογγίου (Χφ72)
Χειρόγραφα ποιητών και λογίων
Χειρόγραφα ποιητών και λογίων
Χειρόγραφα Πηνελόπης Δέλτα
Χειρόγραφα Πηνελόπης Δέλτα
Χειρόγραφα Πηνελόπης Δέλτα
Χειρόγραφα Πηνελόπης Δέλτα
Χειρόγραφα Παύλου Καρρέρ
Χειρόγραφα Παύλου Καρρέρ
Χειρόγραφα μαθητών Ναυτικής Σχολής Ύδρας
Χειρόγραφα μαθητών Ναυτικής Σχολής Ύδρας
Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Χρηστομάνου (Κ50ε)
Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Χρηστομάνου (Κ50ε)
Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Καβάφη
Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Καβάφη
Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Καβάφη
Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Καβάφη
Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Θεοτόκη
Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Θεοτόκη
Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Kαβάφη
Χειρόγραφα Κωνσταντίνου Kαβάφη
Χειρόγραφα Γιάννη Α. Παπαϊωάννου
Χειρόγραφα Γιάννη Α. Παπαϊωάννου
Χειρόγραφα Γεωργίου Γαζή
Χειρόγραφα Γεωργίου Γαζή
Χειρόγραφα βιβλίου "Σάμος, πατρίδα μου"
Χειρόγραφα βιβλίου "Σάμος, πατρίδα μου"
ΧΕΙΡΟΤΥΠΑ
ΧΕΙΡΟΤΥΠΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Κ. ΣΑΘΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Κ. ΣΑΘΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ, Η ΜΑΓΙΣΣΑ, Δ. Σ. ΛΑΥΡΑΓΚΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ, Η ΜΑΓΙΣΣΑ, Δ. Σ. ΛΑΥΡΑΓΚΑ
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 19042