Εμφανίζει 2228 αποτελέσματα

Θέματα
Όρος Σημείωση περιεχομένου Αποτελέσματα
Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 2
Ολυμπιακοί Αγώνες 1936 1
Ματωμένα Χώματα 1
Ολυμπιακοί Αγώνες 1952 1
Ολυμπιακοί Αγώνες 1968 1
Εκλογές, Βουλευτικές - 1936 1
Αστυνομικοί κρατούμενοι 1
Αστυνόμευση - Εκρηκτικές ύλες 1
Ναρκωτικά - Παράνομη διακίνηση 1
Οθωμανική Αυτοκρατορία - Ιστορία 1
Βουλευτές - Κεφαλονιά 1
Σουλιώτες 2
Εγγειοβελτιωτικά έργα 1
Εποικισμός - Μακεδονία 1
Βιομηχανία - Καπνός 2
Σύλλογοι, Κυνηγετικοί

Χρήση για: Κυνηγετικοί σύλλογοι

3
Πληθυσμοί - Μετακινήσεις 3
Σύλλογοι, Θρακικοί 1
Βουλευτές, πρόσφυγες 1
Σχολεία - Κωνσταντινούπολη 2
Σωματεία, Θρακικά 1
Ελληνισμός - Θράκη, Ανατολική 3
Πληθυσμιακή στατιστική - Θράκη 1
Σχολεία - Μακεδονία 2
Σχολεία - Θράκη, Ανατολική 1
Βίβλος - Κ.Δ. - Ευαγγέλια

Χρήση για: Ευαγγέλιο, Ευαγγέλια, Βίβλος Συνοπτικά Ευαγγέλια, Συνοπτικά Ευαγγέλια, Ευαγγέλια, Συνοπτικά, Βίβλος Κ.Δ. Συνοπτικά Ευαγγέλια

2
Αιχμάλωτοι πολέμου, Βούλγαροι 1
Παιδοπόλεις

Χρήση για: Παιδουπόλεις

5
Μικρασιατική Άμυνα 1
Ιστορία, Τοπική - Ελευθερούπολη 1
Εμπόριο - Καπνός 1
Ιστορία, Τοπική - Δημητσάνα 1
Ιστορία, Τοπική - Εύβοια 6
Πλοία, Εμπορικά 2
Επιχορηγήσεις 1
Νομισματοκοπεία 1
Ποίηση - Βραβεύσεις 1
Δημοτικά τραγούδια - Κρήτη

Χρήση για: Ριζίτικα τραγούδια

1
Αγγλοκρατία - Κέρκυρα 1
Πόλεμος - Στιγμιότυπα 1
Φωτογραφίες, Αναμνηστικές 4
Ηχορρύπανση - Αντιμετώπιση 1
Αστυνόμευση - Τρομοκρατικές ενέργειες 1
Θέατρο - Παραστάσεις 2
Εκπαιδευτικοί - Ατομικοί φάκελοι 2
Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια - Προσωπικό 1
Εκπαίδευση - Υποτροφίες 2
Εκπαίδευση - Σεμινάρια 3
Οφθαλμιατρεία 2
Ενέργεια 4
Βιοτεχνία 4
Σχολές, Οικοκυρικές 1
Εγκύκλιοι 1
Δημόσια περιουσία - Διατάγματα 1
Προξενεία - Έσοδα 1
Βασιλικά διατάγματα 6
Βασιλική οικογένεια - Περιουσία 0
Βασιλική οικογένεια - Τύπος 1
Βασιλική οικογένεια - Εθιμοτυπία 1
Βασιλική οικογένεια - Αιτήσεις πολιτών 1
Επανάσταση του 1821 - Τύπος 2
Περιβάλλον, Θαλάσσιο - Προστασία

Χρήση για: Θαλάσσιο περιβάλλον - Προστασία

7
Θάλασσα - Ρύπανση 5
Διάσκεψη Πόρου, 1828 1
Ιστορία, Τοπική - Χίος 8
Καποδίστρια δολοφονία 2
Μεταλλευτικές μελέτες - Άδειες 1
Κέρκυρα, κατάληψη από Ιταλούς (1923) 1
Ελληνοϊταλικές σχέσεις 1
Βιομηχανία - Ηλεκτρικά είδη 1
Βιομηχανία - Τρόφιμα 1
Βιομηχανία - Πλαστικό 1
Βιομηχανία - Γυαλί 1
Βιομηχανία - Μάρμαρο 1
Μηχανουργεία 1
Βυρσοδεψία 1
Σιδηρουργία 1
Βιομηχανία - Μητρώα 1
Κινηματογράφος - Χειριστές - Άδειες 1
Βιομηχανία - Επαγγέλματα - Άδειες άσκησης 1
Εργοστάσια - Εξοπλισμός, Μηχανολογικός 1
Ατμολέβητες - Έλεγχος 1
Εργοστάσια - Άδειες λειτουργίας 2
Αιχμάλωτοι πολέμου, Έλληνες 4
Δικαστήρια - Εκθέσεις 1
Δικαστήρια - Πταίσματα 1
Οίνος - Εξαγωγές 1
Σταφίδα - Παραγωγή 1
Φορολογία - Ελεύθεροι επαγγελματίες 1
Κέρκυρα, Πρωτόκολλο της (1914) 1
Αστυνομία - Πειθαρχικές υποθέσεις 1
Τηλεπικοινωνίες - Ασφάλιση προσωπικού 1
Δικτατορία, 1967-1974 - Δίκη 1
Αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι 1
Φιλανθρωπία 1
Ιστορία, Τοπική - Φολέγανδρος 2
Ιστορία, Τοπική - Λευκάδα 2
Βουλευτές - Θήβα 1
Ιστορία, Τοπική - Θήβα 1
Γλώσσα, Αλβανική 2
Αποτελέσματα 501 έως 600 από 2228