Εμφανίζει 1089 αποτελέσματα

Θέματα
Όρος Σημείωση περιεχομένου Αποτελέσματα
Έλεγχος, Αιματολογικός 1
Έλεγχος, Δημοσιονομικός 2
Όπερα 1
Ύδρευση 4
Αγιογραφία 2
Αγορανομία - Έλεγχος 2
Αγροφυλακή - Υπάλληλοι 1
Αγρότες - Αποκατάσταση 2
Αερολιμένες - Επιθεώρηση 2
Αεροπορία 2
Αεροπορία - Ατυχήματα 2
Αεροπορία, Πολεμική 2
Αεροπορία, Πολιτική 5
Αεροπορία, Πολιτική - Εκπαίδευση 1
Αεροσκάφη 2
Αεροσκάφη - Ατυχήματα 1
Αεροσκάφη - Δελτία κίνησης 1
Αεροσκάφη - Νηολόγια 1
Αεροψεκασμοί 1
Αθεϊκά Βόλου 1
Αθλητισμός 3
Αιμοδοσία 1
Ακτήμονες - Αποκατάσταση 5
Αλιεία 1
Αλκοολισμός - Αστυνόμευση 1
Αλλοδαποί - Άδειες παραμονής

Χρήση για: Μετανάστες - Άδειες παραμονής

3
Αλλοδαποί - Αστυνόμευση 2
Αλλοδαποί - Νομικό καθεστώς

Χρήση για: Μετανάστες - Νομικό καθεστώς

3
Αλυκές 1
Αμφικτυονική ιδέα - Αναγέννηση 1
Ανάπηροι - Πρόνοια 1
Ανήλικοι - Αναμόρφωση 5
Αναδασμοί 2
Αναδασώσεις 1
Ανασκαφές 1
Αναστήλωση - Ναοί 2
Ανατολικό ζήτημα 6
Ανταλλάξιμοι - Αποζημιώσεις 1
Αντεπανάσταση 1923 1
Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Δαπάνες 1
Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Εντάλματα πληρωμών 1
Αντιβασιλεία, 1968-1972 - Προσωπικό 1
Αντιβενιζελισμός 3
Αντιδικτατορικός αγώνας 4
Αντικομμουνισμός 10
Αντιπολίτευση, Αριστερή 1
Αντισημιτισμός 2
Απαγγελία 1
Απαλλοτριώσεις - Κτήματα 3
Απεργίες 1
Απορρίματα - Δήμος Καλλιθέας 1
Αποσταγματοποιεία 1
Αποχέτευση 2
Αποχέτευση - Δήμος Καλλιθέας 1
Αριστερά (Πολιτική) 4
Αρμένιοι - Ελλάδα 1
Αρτοποιία 1
Αρχαιολογία 10
Αρχαιολογία - Έρευνα 1
Αρχαιολογία - Ελλάδα 1
Αρχαιολογία - Ιταλία 1
Αρχαιολογία - Τουρκία 1
Αρχαιότητες 2
Αρχεία - Απογραφή 2
Αρχειομαρξισμός 1
Αρχειομαρξιστές 1
Αρχιτεκτονική 11
Αρχιτεκτονική - Σχέδια 2
Αρχιτεκτονική, Οθωμανική 1
Αρχιτεκτονική, Παραδοσιακή 1
Ασθένειες, Χρόνιες 1
Ασθένειες, Ψυχικές 1
Ασθενείς - Καρτέλες 1
Ασθενοφόρα 1
Αστική κατάσταση 1
Αστικός κώδικας 1
Αστικός σχεδιασμός 1
Αστυιατρικός έλεγχος

Χρήση για: Έλεγχος, Αστυιατρικός

1
Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

Χρήση για: Έλεγχος, Αστυκτηνιατρικός

1
Αστυνομία 4
Αστυνομία - Αμοιβές, Ηθικές 1
Αστυνομία - Δαπάνες 1
Αστυνομία - Διαταγές 1
Αστυνομία - Εξοπλισμός 3
Αστυνομία - Καταγγελίες πολιτών 4
Αστυνομία - Κοινοβουλευτικός έλεγχος 1
Αστυνομία - Προστασία επισήμων προσώπων 1
Αστυνομία - Προσωπικό 3
Αστυνομία - Προσωπικό - Καταγγελίες 2
Αστυνομία - Συνδικαλισμός 1
Αστυνομικά μέτρα 2
Αστυνομικά τμήματα - Αττική 2
Αστυνομικά τμήματα - Αττική, Ανατολική 2
Αστυνομικοί - Πειθαρχικά παραπτώματα 2
Αστυνόμευση - Αθλητικές εκδηλώσεις 2
Αστυνόμευση - Απεργίες 3
Αστυνόμευση - Εκδηλώσεις 4
Αστυνόμευση - Εορτές 4
Αστυνόμευση - Επίσημοι 3
Αστυνόμευση - Κέντρα διασκέδασης 1
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 1089