Ασθενείς - Δελτία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ασθενείς - Δελτία

Αντίστοιχοι όροι

Ασθενείς - Δελτία

Σχετικοί όροι

Ασθενείς - Δελτία

1 αποτελέσματα από Ασθενείς - Δελτία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Περιφερειακού Ιατρείου Πλατείας Αμερικής

  • Αρχείο
  • 1974-1980

Οικογενειακά δελτία: βρεφικά, προσχολικά, σχολικά δελτία.Τα δελτία ασθενών και εμβολιασμών της δεκαετίας του 1970 περιλαμβάνουν στοιχεία όπως οικονομική κατάσταση της οικογένειας (ιδιόκτητο ή μη σπίτι, σύνδεση με σύστημα ύδρευσης ή όχι κ.ά.), ψυχο...

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πλατείας Αμερικής