Αναστήλωση - Ναοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αναστήλωση - Ναοί

Αντίστοιχοι όροι

Αναστήλωση - Ναοί

Σχετικοί όροι

Αναστήλωση - Ναοί

2 αποτελέσματα από Αναστήλωση - Ναοί

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού

  • GRGSA-CA- ADM154.02
  • Αρχείο
  • 2002 – 2012

Το αρχειακό υλικό αφορά: 1. Θέματα προσωπικού (παρουσιολόγια, εκτός έδρα μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, άδειες, εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια) 2. Οικονομικά έγγραφα (χρηματοδοτήσεις έργων, επιτροπές, επιδοτήσεις, τιμολόγια, οδοιπορικά, μ...

Υπουργείο Πολιτισμού (1985-2009), Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Μπαλάνος, Νικόλαος

  • GR ELIA-MIET αρ.comp. 251
  • Αρχείο
  • 1903-1934

Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία του Νικολάου Μπαλάνου με τους γάλλους αρχαιολόγους, T. Homolle (1903), Maurice Hollaux (1905-1931), Replat (για την αναστήλωση και συντήρηση του θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς) F. Courly (1929) (για την αναστήλ...

Μπαλάνος, Νικόλαος