Αρχαιότητες - Τουρκία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχαιότητες - Τουρκία

Αντίστοιχοι όροι

Αρχαιότητες - Τουρκία

Σχετικοί όροι

Αρχαιότητες - Τουρκία

2 αποτελέσματα από Αρχαιότητες - Τουρκία

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Σέντερ

  • Σν
  • Αρχείο
  • 1922 - 1955 (περίπου)

Αρχείο του δακτυλογραφημένου αγγλικού περιοδικού λευκώματος «ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ» (10 τεύχη και πρόσθετα φύλλα), 25 αριθμημένα άλμπουμ και πολλές λυτές φωτογραφίες με τοπία, μνημεία, καλλιτεχνήματα, επιγραφές, διακοσμήσεις και άλλα ευρήματα αρχαία, βυζαντιν...

Σέντερ, Β.