Αλυκές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλυκές

Αντίστοιχοι όροι

Αλυκές

Σχετικοί όροι

Αλυκές

2 αποτελέσματα από Αλυκές

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Οικονομικών

  • GRGSA-CA- PAO005.00
  • Αρχείο
  • 1833 - 1862

Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής: Ι. Υπο-αρχείο Γραµµατείας επί των Οικονομικών (1833-1844, Μάρτιος) Α. Υπο-αρχείο Ανακτόρων Β. Υπο-αρχείο Γραµµατείας - Κεντρική Υπηρεσία ΙΙ. Υπο-αρχείο Υπουργείου των Οικονομικών (1844, Απρίλιος- 1862) Α. Υπο-αρχείο...

Γραμματεία/Υπουργείο επί των Οικονομικών (περιόδου Όθωνος)

Διεθνής Οικονομική Επιτροπή

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/00
  • Αρχείο
  • 1898-1956

Το τμήμα του αρχείου της Δ.Ο.Ε. (Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής) περιέχει έγγραφα και αλληλογραφία κυρίως με το υπουργείο Οικονομικών για: το δημόσιο χρέος (1898-1916), τα δάνεια των Ελληνικών Σιδηροδρόμων (1904-1906), τους Σιδηροδρόμους Πειραιώς-...

Διεθνής Οικονομική Επιτροπή