Αναδασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αναδασμοί

Αντίστοιχοι όροι

Αναδασμοί

Σχετικοί όροι

Αναδασμοί

2 αποτελέσματα από Αναδασμοί

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  • GRGSA-CA- ADM216.04
  • Αρχείο
  • 1930-2006

Υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις Νομαρχών ή Περιφερειών για διενέργεια αναδασμών, για κύρωση αναδασμού ή κύρωση νέου κτηματικού καθεστώτος, για σύσταση Επιτροπών Αναδασμού, για αναπομπή αποφάσεων αναδασμών στις Επιτροπές Αναδασμού, για ανάκληση ...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Πολιτικής Γης

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  • GRGSA-CA- ADM216.03
  • Αρχείο
  • 1920-1980

Απαλλοτριώσεις (αποκατάσταση ακτημόνων, προσφύγων, κοινωφελείς σκοπούς, δημόσια έργα), αναδασμοί. Περιλαμβάνονται: α) αποφάσεις: υπουργικές, Επιτροπών Αποκατάστασης, Επιτροπών Οριστικής Διανομής, β) αγροκτήματα κατά νομούς, δικαστικές αποφάσεις, κ...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Πολιτικής Γης