Αποσταγματοποιεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αποσταγματοποιεία

Αντίστοιχοι όροι

Αποσταγματοποιεία

Σχετικοί όροι

Αποσταγματοποιεία

2 αποτελέσματα από Αποσταγματοποιεία

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

  • GRGSA-CA- ADM099.03
  • Αρχείο
  • 1938-2005

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Το υπόλοιπο τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) κα...

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

  • GRGSA-CA- ADM099.02
  • Αρχείο
  • 1952-2002

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) και λοιπών προϊόντων. Αλκοόλη (οινόπνευμα) - Οινοπνευματοποιεία (επιχειρήσεις):...

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας