Αποσταγματοποιεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αποσταγματοποιεία

Αντίστοιχοι όροι

Αποσταγματοποιεία

Σχετικοί όροι

Αποσταγματοποιεία

1 αποτελέσματα από Αποσταγματοποιεία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

  • GRGSA-CA- ADM099.02
  • Αρχείο
  • 1952-2002

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) και λοιπών προϊόντων. Αλκοόλη (οινόπνευμα) - Οινοπνευματοποιεία (επιχειρήσεις):...

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας