Αστυνομία - Δαπάνες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομία - Δαπάνες

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομία - Δαπάνες

Σχετικοί όροι

Αστυνομία - Δαπάνες

1 αποτελέσματα από Αστυνομία - Δαπάνες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής

  • Αρχείο
  • 1988 - 2012

Πίνακες στατιστικής, αστυνομικά σημειωματάρια Α.Τ. Ωρωπού, εγκριτικές αποφάσεις δαπανών (διάφορα Αστυνομικά Τμήματα)

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής