Αλλοδαποί - Εγκληματικότητα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλλοδαποί - Εγκληματικότητα

Αντίστοιχοι όροι

Αλλοδαποί - Εγκληματικότητα

  • UF Μετανάστες - Εγκληματικότητα
  • UF Εγκληματικότητα - Μετανάστες

Σχετικοί όροι

Αλλοδαποί - Εγκληματικότητα

1 αποτελέσματα από Αλλοδαποί - Εγκληματικότητα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας (ΔΙ.Δ.ΑΣ.) Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

  • GRGSA-CA- ADM429.01
  • Αρχείο
  • 1993-2008

Αρχειακό υλικό 1ου Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλήματος και Εγκληματικότητας. Προετοιμασία συνθήκης SCHENGEN, αλληλογραφία με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization, Ι.Μ.Ο.), αναφορές συμβάντων δημόσιας ασφάλειας, θέματ...

Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (2010-2011), Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ) , Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας (2011-2014)