Όπλα - Άδειες μεταφοράς

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Όπλα - Άδειες μεταφοράς

Αντίστοιχοι όροι

Όπλα - Άδειες μεταφοράς

Σχετικοί όροι

Όπλα - Άδειες μεταφοράς

1 αποτελέσματα από Όπλα - Άδειες μεταφοράς

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχεία Τμήματος Β΄ Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων Διεύθυνσης 33 Ελέγχου Τελωνείων Υπουργείου Οικονομικών

  • GRGSA-CA- ADM394.01
  • Αρχείο
  • 1994 - 2004

Το αρχειακό υλικό αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος σχετικά με τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. Ναρκωτικά: Συνεργασία σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα: Heads of National Drug Law Enforcement Agencies (HOLNEA Europe), ομάδα...

Υπουργείο Οικονομικών, Δ 33 Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων, Τμήμα Β΄ Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων