Αιχμάλωτοι πολέμου, Έλληνες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αιχμάλωτοι πολέμου, Έλληνες

Αντίστοιχοι όροι

Αιχμάλωτοι πολέμου, Έλληνες

Σχετικοί όροι

Αιχμάλωτοι πολέμου, Έλληνες

3 αποτελέσματα από Αιχμάλωτοι πολέμου, Έλληνες

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (αρχείο) (Κ91)

  • GRGSA-CA- PRI085.01
  • Αρχείο
  • 1799-1836

Αρχείο Μητροπολίτη Ιγνάτιου Ουγγροβλαχίας:1. Τέσσερις (4) επιστολές: επιστολή του Εμ. Παπαδόπουλου από τη Ρωσία στις 15 Μαρτίου 1807 προς τους Καπεταναίους της Ελλάδας και Ηπείρου, επιστολή του κόμητος Γ. Μοτσενίγου από την Κέρκυρα στις 19 Μαρτίου...

Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας

Περί παροχής βοήθειας σε γυναίκες του Μεσολογγίου (Κ79στ)

  • GRGSA-CA- PRI028.19
  • Αρχείο
  • 1834

Έγγραφο της επί του Βασιλικού Οίκου, της Γραμματείας επί των Εξωτερικών και της Γραμματείας επί των Εσωτερικών της Επικρατείας προς την επί των Οικονομικών Γραμματεία της Επικρατείας περί παροχής βοηθείας σε γυναίκες από το Μεσολόγγι, οι οποίες με...

Σύμμεικτη συλλογή (Κ130)

  • GRGSA-CA- COL027.166
  • Αρχείο
  • 1828-1829

Αποδείξεις παραλαβής χρημάτων Κανελάκη Παπά Ιωάννου, σημειώματα απόδοσης λογαριασμού καπετάν Αναστασίου και Ιωάννη Ρυπότζη, κατάλογος μισθών και εξόδων πολεμικού πλοίου "Ηρακλής", καταστάσεις ονομάτων Χιωτών αιχμαλώτων των Τούρκων, αιτήσ...