Ανταλλάξιμοι - Αποζημιώσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανταλλάξιμοι - Αποζημιώσεις

Αντίστοιχοι όροι

Ανταλλάξιμοι - Αποζημιώσεις

Σχετικοί όροι

Ανταλλάξιμοι - Αποζημιώσεις

1 αποτελέσματα από Ανταλλάξιμοι - Αποζημιώσεις

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εκτιμητικών Επιτροπών Ανταλλαξίμων

  • Αρχείο
  • 1926-1943

Το σωζόμενο αρχείο αποτελείται από βιβλία και λίγα λυτά που περιέχουν κυρίως Πρακτικά με τις Δηλώσεις των αιτούντων και Ευρετήρια Α/μιων και Β/μιων Εκτιμητικών Επιτροπών των Ανταλλαξίμων όπως επίσης πρακτικά και ευρετήρια διαφόρων νομών.Επίσης, πε...

Διεύθυνση Ανταλλαγής του Υπουργείου Γεωργίας. Εκτιμητικές Επιτροπές Ανταλλαξίμων