Αρχιτεκτονική - Αθήνα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχιτεκτονική - Αθήνα

Αντίστοιχοι όροι

Αρχιτεκτονική - Αθήνα

Σχετικοί όροι

Αρχιτεκτονική - Αθήνα

3 αποτελέσματα από Αρχιτεκτονική - Αθήνα

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών

  • GRGSA-CA- PAO009.00
  • Αρχείο
  • 1833 - 1862

Περιέχει υλικό σχετικό με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, τις νομαρχίες - επαρχίες, την Αστυνομία - Χωροφυλακή, τις φυλακές, την υγιεινή - ιατρικά, τα μνημεία και κτήρια, την ανέγερση της πόλεως Αθηνών - Πειραιώς και λοιπών πόλεων και χωριών...

Βασιλικά Ανάκτορα (περιόδου Όθωνα)

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αθηνών

  • GRGSA-CA- ADM171.01
  • Αρχείο
  • 1964-1994

Αρχιτεκτονικά σχέδια, μηχανολογικά σχέδια, στατικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής διαφόρων κτηρίων εντός των ορίων της Νομαρχίας (δημόσια κτήρια: νοσοκομείων, σχολεία κ.λπ.).

Νομαρχία Αθηνών (1986-1994), Διεύθυνση Τεχνικών Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αθηνών