Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 19810 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Σύμμεικτα (13ος-14ος αιώνας)
Σύμμεικτα (13ος-14ος αιώνας)
Κώδικας Αρχιεπισκοπής Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (Χφ45)
Κώδικας Αρχιεπισκοπής Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (Χφ45)
Αρσένη, Ζωή
Αρσένη, Ζωή
Σύμμεικτα (1771)
Σύμμεικτα (1771)
Εμπορικό αρχείο Κουρμούλη
Εμπορικό αρχείο Κουρμούλη
Χάρτης Ελλάδος: "La Grecia divina nelle sue provincie" (Χαρτογρ. 11)
Χάρτης Ελλάδος: "La Grecia divina nelle sue provincie" (Χαρτογρ. 11)
Σύμμεικτα (1754-1781)
Σύμμεικτα (1754-1781)
Τουρκικά έγγραφα Μεσσηνίας
Τουρκικά έγγραφα Μεσσηνίας
Γενική Χάρτα της Μολδοβίας, και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών [General map of Moldova and of a part of the surrounding provinces]
Γενική Χάρτα της Μολδοβίας, και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών [General map of Moldova and of a part of the surrounding provinces]
Σύμμεικτα (1459, 1513, 1681, 1798)
Σύμμεικτα (1459, 1513, 1681, 1798)
Τουρκικά έγγραφα Νάξου (συλλογή Α')
Τουρκικά έγγραφα Νάξου (συλλογή Α')
Σύμμεικτα (1677, 1691, 1693, 1803, 1805)
Σύμμεικτα (1677, 1691, 1693, 1803, 1805)
Σύμμεικτα (1807)
Σύμμεικτα (1807)
Σύμμεικτα (1808)
Σύμμεικτα (1808)
"Διήγησις περί της πυρκαϊάς του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως" (Χφ203)
"Διήγησις περί της πυρκαϊάς του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως" (Χφ203)
Σύμμεικτα (1806, 1809)
Σύμμεικτα (1806, 1809)
Τουρκικά έγγραφα Σίλλης
Τουρκικά έγγραφα Σίλλης
Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη
Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη
Τουρκικά έγγραφα της Πόλης (Συλλογή Γενναδίου)
Τουρκικά έγγραφα της Πόλης (Συλλογή Γενναδίου)
Τουρκικά έγγραφα Μονής Ορθοκωστάς
Τουρκικά έγγραφα Μονής Ορθοκωστάς
Σύμμεικτα (1819)
Σύμμεικτα (1819)
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820)
Αρχείο Αλή Πασά
Αρχείο Αλή Πασά
Συλλογή ιδιωτικών συμφωνητικών Β. Λαχανά (Κ436)
Συλλογή ιδιωτικών συμφωνητικών Β. Λαχανά (Κ436)
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820)
Συλλογή Γεωργίου Ν. Μακκά
Συλλογή Γεωργίου Ν. Μακκά
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Αρχείο Αλέξανδρου Υψηλάντη
Αρχείο Αλέξανδρου Υψηλάντη
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1822)
Σύμμεικτα (1822)
Διακήρυξη Βουλευτικού Σώματος (Κ35θ)
Διακήρυξη Βουλευτικού Σώματος (Κ35θ)
Σύμμεικτα (1822)
Σύμμεικτα (1822)
Σύμμεικτα (1821, 1822, 1823)
Σύμμεικτα (1821, 1822, 1823)
Σύμμεικτα (1823)
Σύμμεικτα (1823)
Σύμμεικτα (1823)
Σύμμεικτα (1823)
Τουρκικά έγγραφα Νάκων
Τουρκικά έγγραφα Νάκων
Επιστολές Βύρωνα
Επιστολές Βύρωνα
Σύμμεικτα (1821, 1823, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1821, 1823, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1824)
Σύμμεικτα (1824)
Σύμμεικτα (1823, 1824)
Σύμμεικτα (1823, 1824)
Συλλογή Εγγράφων
Συλλογή Εγγράφων
Αρχείο Γενικής Αστυνομίας Μυκόνου και Σύρου
Αρχείο Γενικής Αστυνομίας Μυκόνου και Σύρου
Σύμμεικτα (Χ.χ.) [1825]
Σύμμεικτα (Χ.χ.) [1825]
Σύμμεικτα (1822, 1825)
Σύμμεικτα (1822, 1825)
Αρχείο Χριστόδουλου Καπετανάκη και Λεονάρδου Κουκουλά
Αρχείο Χριστόδουλου Καπετανάκη και Λεονάρδου Κουκουλά
Αλληλογραφία της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ10)
Αλληλογραφία της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ10)
Αρχείο Ιωάννη Βαρβάκη
Αρχείο Ιωάννη Βαρβάκη
Προσωπικά έγγραφα Γεωργίου Γρηγοράκη
Προσωπικά έγγραφα Γεωργίου Γρηγοράκη
Έγγραφα Νικόλαου και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλου
Έγγραφα Νικόλαου και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλου
Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας (Κ355)
Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας (Κ355)
Σύμμεικτα (1827)
Σύμμεικτα (1827)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)
Έγγραφα και Μονόφυλλα του Αγώνα
Έγγραφα και Μονόφυλλα του Αγώνα
Έγγραφα Φιλανθρωπικής Εταιρείας
Έγγραφα Φιλανθρωπικής Εταιρείας
Έγγραφα οικογένειας Βούλτσου
Έγγραφα οικογένειας Βούλτσου
Συλλογή εγγράφων Φιλικής Εταιρείας
Συλλογή εγγράφων Φιλικής Εταιρείας
Σύμμεικτα (1780, 1799, 1800, 1814, 1828)
Σύμμεικτα (1780, 1799, 1800, 1814, 1828)
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1820, 1828, 1829)
Σύμμεικτα (1820, 1828, 1829)
Αρχείο Δημητρίου Μόστρα
Αρχείο Δημητρίου Μόστρα
Αρχείο Δημητρίου Κατελούζου
Αρχείο Δημητρίου Κατελούζου
Συλλογή Φιλελληνικών εγγράφων
Συλλογή Φιλελληνικών εγγράφων
Σύμμεικτα (1830)
Σύμμεικτα (1830)
Συλλογή Πατριαρχείου Αντιοχείας
Συλλογή Πατριαρχείου Αντιοχείας
Σύμμεικτα (1830)
Σύμμεικτα (1830)
Σύμμεικτα (1823, 1824, 1827, 1830)
Σύμμεικτα (1823, 1824, 1827, 1830)
Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια
Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια
Αρχείο Εμμανουήλ Καλλέργη και Abney Hastings
Αρχείο Εμμανουήλ Καλλέργη και Abney Hastings
Συλλογή Μιχαήλ Σακελλαρίου
Συλλογή Μιχαήλ Σακελλαρίου
Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια
Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια
Σύμμεικτα (1829, 1831)
Σύμμεικτα (1829, 1831)
Τουρκικά έγγραφα Νάξου (συλλογή Β')
Τουρκικά έγγραφα Νάξου (συλλογή Β')
Αρχείο Αγώνα
Αρχείο Αγώνα
Αρχείο του Πατρινού σταφιδεμπόρου Γ.Δ. Τριανταφυλλόπουλου
Αρχείο του Πατρινού σταφιδεμπόρου Γ.Δ. Τριανταφυλλόπουλου
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας (ΑΕΠ)
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας (ΑΕΠ)
Έγγραφα ελληνικών κοινοτήτων Τρανσυλβανίας
Έγγραφα ελληνικών κοινοτήτων Τρανσυλβανίας
Πρωτόκολλα περιόδου Αγώνα & Καποδίστρια
Πρωτόκολλα περιόδου Αγώνα & Καποδίστρια
Έγγραφα οικογενείας Μπενάκη
Έγγραφα οικογενείας Μπενάκη
Τουρκικά έγγραφα διάφορα
Τουρκικά έγγραφα διάφορα
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα
Αρχείο Μιχαήλ Σακελλαρίου
Αρχείο Μιχαήλ Σακελλαρίου
Αρχείο Ιωάννη Φραγκούδη
Αρχείο Ιωάννη Φραγκούδη
Έγγραφα Νάξου [συλλογή Δρύλλη]
Έγγραφα Νάξου [συλλογή Δρύλλη]
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ130)
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ130)
Σύμμεικτα (1712, 1732, 1738, 1747, 1834)
Σύμμεικτα (1712, 1732, 1738, 1747, 1834)
Αρχείο οικογενείας Νιάνιου
Αρχείο οικογενείας Νιάνιου
Ελεγκτικό Συνέδριο (Κ36ζ)
Ελεγκτικό Συνέδριο (Κ36ζ)
Σύμμεικτα (1815, 1825, 1826, 1829, 1835)
Σύμμεικτα (1815, 1825, 1826, 1829, 1835)
Αρχείο οικογενείας Μπενάκη
Αρχείο οικογενείας Μπενάκη
Αρχείο Γεωργίου Καραϊσκάκη και Ιωάννη Φωκά
Αρχείο Γεωργίου Καραϊσκάκη και Ιωάννη Φωκά
Αρχείο Σταύρου
Αρχείο Σταύρου
Σύμμεικτα (1837)
Σύμμεικτα (1837)
Αρχείο οικογένειας Λεβίδη
Αρχείο οικογένειας Λεβίδη
Έγγραφα Λεβίδη
Έγγραφα Λεβίδη
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 19810