Αλιεία - Έλεγχος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλιεία - Έλεγχος

Αντίστοιχοι όροι

Αλιεία - Έλεγχος

Σχετικοί όροι

Αλιεία - Έλεγχος

1 αποτελέσματα από Αλιεία - Έλεγχος

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (ΔΛΑ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

  • GRGSA-CA- ADM268.01
  • Αρχείο
  • 1991-1994

1) Τμήμα 1 Γενικής Λιμενικής Αστυνομίας: Ακτοπλοϊκή - πορθμιακή κίνηση επιβατών.Στοιχεία πνιγμών. Δελτία συμβάντων. Δελτία συμβάντων. Επισκευές πλοίων / Πυρασφάλεια λιμένων / Αναζητήσεις / Ασφάλεια λιμένων. 2) Τμήμα 3 Κανονισμών και Διατάξεων: Συλ...

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας