Αλκοόλη - Χημική ανάλυση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλκοόλη - Χημική ανάλυση

Αντίστοιχοι όροι

Αλκοόλη - Χημική ανάλυση

Σχετικοί όροι

Αλκοόλη - Χημική ανάλυση

1 αποτελέσματα από Αλκοόλη - Χημική ανάλυση

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

  • GRGSA-CA- ADM099.01
  • Αρχείο
  • 1974 - 2003

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινόπνευμα), ζύθου (μπύρα) και την ποτοποιϊα (αλκοολούχα ποτά). Αφορά στον έλεγχο δειγμάτων, την φορολογία ζύθου, την παραγωγή οινοπνεύματος, τη λειτουργία π...

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας