Αλλοδαποί - Άδειες διαμονής

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλλοδαποί - Άδειες διαμονής

Αντίστοιχοι όροι

Αλλοδαποί - Άδειες διαμονής

  • UF Μετανάστες - Άδειες διαμονής

Σχετικοί όροι

Αλλοδαποί - Άδειες διαμονής

1 αποτελέσματα από Αλλοδαποί - Άδειες διαμονής

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α' της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

  • GRGSA-CA- ADM210.01
  • Αρχείο
  • 2001-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου. Το υλικό του αρχείου παρήχθη όταν η αρμοδιότητα της παραλαβής των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων που εκδίδονται, ασκούνταν από το Τμήμ...

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α'