Απεργίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Απεργίες

Αντίστοιχοι όροι

Απεργίες

Σχετικοί όροι

Απεργίες

4 αποτελέσματα από Απεργίες

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (ΔΛΑ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM268.01
 • Αρχείο
 • 1991-1994

1) Τμήμα 1 Γενικής Λιμενικής Αστυνομίας: Ακτοπλοϊκή - πορθμιακή κίνηση επιβατών.Στοιχεία πνιγμών. Δελτία συμβάντων. Δελτία συμβάντων. Επισκευές πλοίων / Πυρασφάλεια λιμένων / Αναζητήσεις / Ασφάλεια λιμένων. 2) Τμήμα 3 Κανονισμών και Διατάξεων: Συλ...

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Αρχείο Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM027.03
 • Αρχείο
 • 1990-1994

Αλληλογραφία με προξενικά Λιμεναρχεία, εγκρίσεις χορηγήσεως πληρωμάτων, ναυτολόγηση αλλοδαπών, Διάφορα διμερών συμβάσεων, αποφάσεις αλλαγής ειδικότητας, αιτιολόγησης απολύσεων, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, κοινοβουλευτικός έλεγχος, υπομνήματα-αναφορέ...

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας

Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού

 • GRGSA-CA- ADM014
 • Αρχείο
 • 1917-1928

Στις αρμοδιότητες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού εντασσόταν κυρίως η διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση των υποθέσεών τους. Κατά συνέπεια ο κύριος όγκος του υλικού αποτελείται από...

Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού (1917-1928)

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιά Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-CA- ADM167.01
 • Αρχείο
 • 1984-2009

Το αρχείο περιέχει αρχειακό υλικό που αφορά την επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων στον Δήμο Κερατσινίου: βιβλία πρωτοκόλλου, δελτία ελέγχου και επιθεώρησης σε τόπους εργασίας, στοιχεία απεργιών, εργατικές διαφορές.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιά