Ανήλικοι - Αναμόρφωση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανήλικοι - Αναμόρφωση

Αντίστοιχοι όροι

Ανήλικοι - Αναμόρφωση

Σχετικοί όροι

Ανήλικοι - Αναμόρφωση

5 αποτελέσματα από Ανήλικοι - Αναμόρφωση

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά

  • Αρχείο
  • 2000-2006

Αρχείο του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά: ατομικοί φάκελοι και ατομικές καρτέλες ανηλίκων γεννηθέντων από το 1981 έως το 1990.

Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά

Αρχείο Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών

  • GRGSA-CA- JUS038.01
  • Αρχείο
  • 1950-1992

Το αρχείο της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων αποτελείται από υποαρχεία των επιμέρους Τμημάτων της: Επιπλήξεων, Επιμελείας, Δικαστικό και Γραμματεία, σύμφωνα με το παλαιότερο οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, από 1979: Τμήμα δικασίμων, Τμήμα δικαστικών κα...

Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων

Αρχείο Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά

  • GRGSA-CA- JUS037.01
  • Αρχείο
  • 1965-2000

Ατομικοί φάκελοι ανηλίκων και ατομικά δελτία ανηλίκων. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου αλλοδαπών.

Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων