Ανθρακωρυχεία - Κύμη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανθρακωρυχεία - Κύμη

Αντίστοιχοι όροι

Ανθρακωρυχεία - Κύμη

Σχετικοί όροι

Ανθρακωρυχεία - Κύμη

1 αποτελέσματα από Ανθρακωρυχεία - Κύμη

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Στρατιωτικού Λογιστηρίου

  • GRGSA-CA- PAO007.03
  • Αρχείο
  • 1833 - 1863

Το αρχείο αποτελείται από υπομνήματα εσόδων/εξόδων με τα επισυναπτόμενα αποδεικτικά μισθοδοσίας, εκθέσεις επεξεργασίας των λογαριασμών, εκθέσεις παρατηρήσεων της επεξεργασίας των λογαριασμών, καταστάσεις αποδοχών, καταστάσεις εσόδων/εξόδων ανθρώπω...

Υπουργείο Στρατιωτικών, Κεντρική Υπηρεσία (περιόδου Όθωνος), Στρατιωτικό Λογιστήριο