Αστυνομία - Εξοπλισμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομία - Εξοπλισμός

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομία - Εξοπλισμός

Σχετικοί όροι

Αστυνομία - Εξοπλισμός

3 αποτελέσματα από Αστυνομία - Εξοπλισμός

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχεία Υπηρεσιών Διεύθυνσης Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής

  • GRGSA-CA- ADM340.01
  • Αρχείο
  • 1970-1994

Πρόκειται για τα αρχεία Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αστυνομικών Σταθμών που ανήκαν, κατά το έτος εισαγωγής τους (2000) στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής. Α) Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αγίας Παρασκε...

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής

Αρχεία Υπηρεσιών Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής

  • GRGSA-CA- ADM342.01
  • Αρχείο
  • 1980-2000 (κατά προσέγγιση)

Αρχεία Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας και Αστυνομικών Τμημάτων που παραδόθηκαν από την Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής πρόκειται για τα αρχεία: 1) Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Νέας Ιωνίας 2) Υποδιε...

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής

Αρχείο Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ)

  • GRGSA-CA- ADM379.01
  • Αρχείο
  • 1977-1994

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πρωτοκόλλου, τριπλότυπα και τετραπλότυπα πράξεων βεβαιώσεως παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και διάφορα υπηρεσιακά βιβλία: ημερησίων διαταγών, εμπιστευτικών διαταγών, περιστρόφων, κίνησης αστυνομικών υπαλλή...

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Άμεσης Δράσης, Τμήμα Εσωτερικών