Αστική κατάσταση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστική κατάσταση

Αντίστοιχοι όροι

Αστική κατάσταση

Σχετικοί όροι

Αστική κατάσταση

1 αποτελέσματα από Αστική κατάσταση

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Παλαιού Δημοτολογίου

  • GR GR HA-CA PDIMO
  • Αρχείο
  • 1931-1995

Η συλλογή περιλαμβάνει τα επιμέρους αρχεία:1) Παλαιού Δημοτολογίου Ανδρών (Α-Ω, 1931-1955)2) Παλαιού Δημοτολογίου Γυναικών (Α-Ω, 1932-1955)3) Παλαιού Δημοτολογίου Ανδρών-Γυναικών (Α-Ω, 1956-1964)4) Εγγυτέρων Συγγενών (Α-Ω, 1877-1995)5) Πρωτόκολλο ...

Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Ληξιαρχείου Μητρώου και Δημοτολογίου