Αστικός κώδικας

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστικός κώδικας

Αντίστοιχοι όροι

Αστικός κώδικας

Σχετικοί όροι

Αστικός κώδικας

1 αποτελέσματα από Αστικός κώδικας

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ταμπακόπουλος, Άγις

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 44/97
  • Αρχείο
  • 1938-1994 (κυρίως 1938-1946)

Το αρχείο Ταμπακόπουλου είναι η μόνη πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις εργασίες σύνταξης του τελικού κειμένου του ΑΚ που ισχύει (με τις αναγκαίες τροποποιήσεις) μέχρι σήμερα. Αναλυτικότερα περιέχεται υλικό που αφορά:Τη ...

Ταμπακόπουλος, Άγις