Αστικός σχεδιασμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστικός σχεδιασμός

Αντίστοιχοι όροι

Αστικός σχεδιασμός

Σχετικοί όροι

Αστικός σχεδιασμός

1 αποτελέσματα από Αστικός σχεδιασμός

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Γερόλυμπου, Αλέκα

  • GR ELIA-MIET 4/14Θ
  • Αρχείο
  • 1834-2013

Το αρχείο περιέχει υλικό που σχετίζεται με την ερευνητική και διδακτική δουλειά της Γερόλυμπου. Εργογραφία, δημοσιευμένες μελέτες και άρθρα, υλικό από συνέδρια στα οποία συμμετείχε, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων, δημοσιεύματα για το έργο της. ...

Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα