Αρχαιολογία - Έρευνα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχαιολογία - Έρευνα

Αντίστοιχοι όροι

Αρχαιολογία - Έρευνα

Σχετικοί όροι

Αρχαιολογία - Έρευνα

2 αποτελέσματα από Αρχαιολογία - Έρευνα

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Heinrich Schliemann

  • GR ASCSA GL HS 003
  • Αρχείο
  • 1839-1890

The Heinrich Schliemann Papers contain diaries, correspondence, manuscripts, personal documents, photographs, economic documents and registers, expenditure books, scrapbooks, newspaper clippings and secondary material. In addition to the Heinrich ...

Schliemann, Heinrich

Συλλογή Οικογένειας Ρίζου Ραγκαβή

  • 2
  • Αρχείο
  • 1809-1970

Το αρχείο της οικογένειας διαθρώνεται ως εξής:Ραγκαβής Ρίζος, Αλέξανδρος (κωδικός αρχείου 2. 27 ΑΡ/Αλ1)ακραίες χρονολογίες 1809-1892Ραγκαβής Ρίζος, Ιακωβάκης (κωδικός αρχείου 2. 28 ΑΡ/Ι)ακραίες χρονολογίες 1809-1854Ραγκαβή, Καρολίνα (κωδικός αρχεί...

Ραγκαβή – Ρίζου, οικογένεια