Εμφανίζει 2308 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Κεντρική Υπηρεσία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων
Αρχείο τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων
Αρχείο οικογένειας Σολομού (Κ 426)
Αρχείο οικογένειας Σολομού (Κ 426)
Κώδικας Αρχιεπισκοπής Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (Χφ45)
Κώδικας Αρχιεπισκοπής Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (Χφ45)
Συλλογή Βλαχογιάννη
Συλλογή Βλαχογιάννη
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_δ)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_δ)
Συλλογή Ανδρέα Μάμουκα (Κ80)
Συλλογή Ανδρέα Μάμουκα (Κ80)
Γενική Χάρτα της Μολδοβίας, και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών [General map of Moldova and of a part of the surrounding provinces]
Γενική Χάρτα της Μολδοβίας, και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών [General map of Moldova and of a part of the surrounding provinces]
Συλλογή εγγράφων Μονών Αιτωλίας (Κ2ε)
Συλλογή εγγράφων Μονών Αιτωλίας (Κ2ε)
"Διήγησις περί της πυρκαϊάς του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως" (Χφ203)
"Διήγησις περί της πυρκαϊάς του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως" (Χφ203)
Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας (Κ355)
Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας (Κ355)
Πρωτόκολλα περιόδου Αγώνα & Καποδίστρια
Πρωτόκολλα περιόδου Αγώνα & Καποδίστρια
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)
Διακήρυξη Βουλευτικού Σώματος (Κ35θ)
Διακήρυξη Βουλευτικού Σώματος (Κ35θ)
Αρχείο Β' Εθνοσυνέλευσης, 1862 - 1864
Αρχείο Β' Εθνοσυνέλευσης, 1862 - 1864
Αλληλογραφία της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ10)
Αλληλογραφία της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ10)
Συλλογή Ανδρέα Γλαράκη και Ανδρέα Σκιά (Κ10ε)
Συλλογή Ανδρέα Γλαράκη και Ανδρέα Σκιά (Κ10ε)
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ130)
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ130)
Αρχείο Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης
Αρχείο Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης
Κεντρικό Ταμείο του Βασίλειου της Ελλάδας (Κ208)
Κεντρικό Ταμείο του Βασίλειου της Ελλάδας (Κ208)
Προγράμματα εορτασμών και επετείων της περιόδου της βασιλείας του Όθωνα (Κ201)
Προγράμματα εορτασμών και επετείων της περιόδου της βασιλείας του Όθωνα (Κ201)
Αρχείο Ιωάννη Μεταξά (Κ65α, Κ65β, Κ65γ)
Αρχείο Ιωάννη Μεταξά (Κ65α, Κ65β, Κ65γ)
Αρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Αρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Ελεγκτικό Συνέδριο (Κ36ζ)
Ελεγκτικό Συνέδριο (Κ36ζ)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_α)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_α)
Αρχείο Νομαρχίας Λακωνίας (τμήμα)
Αρχείο Νομαρχίας Λακωνίας (τμήμα)
Αναμνήσεις Ερνέστου Τσίλλερ (Κ339)
Αναμνήσεις Ερνέστου Τσίλλερ (Κ339)
Αντίγραφο της Ιστορίας της Πάργας του Χριστόφορου Περραιβού (Χφ23)
Αντίγραφο της Ιστορίας της Πάργας του Χριστόφορου Περραιβού (Χφ23)
Εφημερίδα «Courrier d’ Athènes» (Κ423)
Εφημερίδα «Courrier d’ Athènes» (Κ423)
Οικονομική έκθεση του έτους 1851 (Κ36ε)
Οικονομική έκθεση του έτους 1851 (Κ36ε)
Αρχείο Νομαρχίας Αττικής - Βοιωτίας
Αρχείο Νομαρχίας Αττικής - Βοιωτίας
Βιβλίο της Εν Ιασίω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ175)
Βιβλίο της Εν Ιασίω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ175)
Αρχείο Ιονίου Γερουσίας
Αρχείο Ιονίου Γερουσίας
Συλλογή βιομηχανικών αρχείων (Κ365)
Συλλογή βιομηχανικών αρχείων (Κ365)
Εκλογικά Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη
Εκλογικά Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη
Κωνσταντίνος Λεβίδης [Konstantinos Levidis]
Κωνσταντίνος Λεβίδης [Konstantinos Levidis]
Αρχείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) Α.Ε.
Αρχείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) Α.Ε.
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Αχιλλέα Καρώνη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Αχιλλέα Καρώνη
Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Νικολάου Διονυσιάδη
Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Νικολάου Διονυσιάδη
Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Γρηγορίου Αγγελόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Γρηγορίου Αγγελόπουλου
Propylees (Οπτικ. 13)
Propylees (Οπτικ. 13)
Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Νικολάου Μιχόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Λαυρίου Νικολάου Μιχόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ηλία Αλεξάκη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ηλία Αλεξάκη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Παναγιώτη Σκαμβούγερου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Παναγιώτη Σκαμβούγερου
Συλλογή Μιλτιάδη Σταμούλη (Κ85στ)
Συλλογή Μιλτιάδη Σταμούλη (Κ85στ)
Συλλογή – Ιδιωτικό αρχείο Γιάννη Καιροφύλα και ιδιωτικό αρχείο Κώστα Καιροφύλα (Κ412)
Συλλογή – Ιδιωτικό αρχείο Γιάννη Καιροφύλα και ιδιωτικό αρχείο Κώστα Καιροφύλα (Κ412)
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ιωάννη Προϊστόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ιωάννη Προϊστόπουλου
Συλλογή Λύντιας και Νίκου Τρίχα (Κ415)
Συλλογή Λύντιας και Νίκου Τρίχα (Κ415)
Αρχείο Διονύσιου Στεφάνου (Κ51)
Αρχείο Διονύσιου Στεφάνου (Κ51)
Αρχείο 7ου Γενικού Λυκείου Αθηνών
Αρχείο 7ου Γενικού Λυκείου Αθηνών
Αρχείο εταιρείας Ατμοκίνητου Ξυλουργείου Γεωργιάδη & Σέκερη (Κ381)
Αρχείο εταιρείας Ατμοκίνητου Ξυλουργείου Γεωργιάδη & Σέκερη (Κ381)
Έγγραφα κληρονομιάς Γεωργίου Αβέρωφ (Κ48ιθ)
Έγγραφα κληρονομιάς Γεωργίου Αβέρωφ (Κ48ιθ)
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Νικολάου Γεωργίου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Νικολάου Γεωργίου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Κωνσταντίνου Καραμανίδη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Κωνσταντίνου Καραμανίδη
Αρχείο διαθηκών Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο διαθηκών Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Γεωργίου Κωνσταντινίδη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Γεωργίου Κωνσταντινίδη
Συλλογή εγγράφων Υπουργείου Οικονομικών (Κ54γ)
Συλλογή εγγράφων Υπουργείου Οικονομικών (Κ54γ)
Σύμμεικτη συλλογή (Οπτικ. 25)
Σύμμεικτη συλλογή (Οπτικ. 25)
"Στρατιωτικών Σχολείον των Ευελπίδων. Ονομαστικός κατάλογος των Ευελπίδων μαθητών κατά τάξεις"(Κ263)
"Στρατιωτικών Σχολείον των Ευελπίδων. Ονομαστικός κατάλογος των Ευελπίδων μαθητών κατά τάξεις"(Κ263)
Φωτογραφίες εκκλησιαστικού περιεχομένου από περιοχή Λασηθίου (Οπτικ. 04)
Φωτογραφίες εκκλησιαστικού περιεχομένου από περιοχή Λασηθίου (Οπτικ. 04)
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Επαμεινώνδα Φαρμάκη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Επαμεινώνδα Φαρμάκη
Αρχείο Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
Αρχείο Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Γεωργίου Δεϊμέζη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Γεωργίου Δεϊμέζη
Αρχείο Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Κ 387)
Αρχείο Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Κ 387)
Συλλογή εγγράφων Ηγεμονίας της Σάμου (Κ58ε)
Συλλογή εγγράφων Ηγεμονίας της Σάμου (Κ58ε)
Συλλογή κάρτ ποστάλ αρχαιολογικών μνημείων και περιοχών της Πελοποννήσου (Οπτικ. 18)
Συλλογή κάρτ ποστάλ αρχαιολογικών μνημείων και περιοχών της Πελοποννήσου (Οπτικ. 18)
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας - Βιλλίων
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας - Βιλλίων
Αρχείο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων
Αρχείο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων
Βιβλία διαφόρων νομών
Βιβλία διαφόρων νομών
Αλληλογραφία Ειρηναίου, Μητροπολίτη Δαρδανελλίων (Χφ297)
Αλληλογραφία Ειρηναίου, Μητροπολίτη Δαρδανελλίων (Χφ297)
Κίνημα της Αμύνης (Οπτικ. 14)
Κίνημα της Αμύνης (Οπτικ. 14)
"Φρουραρχείον Θεσσαλονίκης. Κατάστασις της δυνάμεως των Αξιωματικών της Εθνικής Αμύνης" (Κ284)
"Φρουραρχείον Θεσσαλονίκης. Κατάστασις της δυνάμεως των Αξιωματικών της Εθνικής Αμύνης" (Κ284)
Φωτογραφίες Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου κυρίως από το μακεδονικό μέτωπο (Οπτικ. 02)
Φωτογραφίες Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου κυρίως από το μακεδονικό μέτωπο (Οπτικ. 02)
Αρχείο Κύμης Ευβοίας του συγκροτήματος Σκαλιστήρη
Αρχείο Κύμης Ευβοίας του συγκροτήματος Σκαλιστήρη
Αρχείο Ανωτάτης Δ/νσεως Δημοσίας Εκπαιδεύσεως της Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ανωτάτης Δ/νσεως Δημοσίας Εκπαιδεύσεως της Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης
Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού
Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού
Συλλογή Σουφαλή Γεωργίου & Καλλιόπης (Οπτικ. 30)
Συλλογή Σουφαλή Γεωργίου & Καλλιόπης (Οπτικ. 30)
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Διονύσιου Ραζή
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Διονύσιου Ραζή
Αρχείο Διεύθυνσης Διδακτικών Βιβλίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αρχείο Διεύθυνσης Διδακτικών Βιβλίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αρχείο Κλεομένη Αναγνωστόπουλου (Κ413)
Αρχείο Κλεομένη Αναγνωστόπουλου (Κ413)
Αρχείο Σ. Καρίπη (φωτογράφου) (Οπτικ. 19)
Αρχείο Σ. Καρίπη (φωτογράφου) (Οπτικ. 19)
Συλλογή Αριστομένη Ρόμπου (Κ321)
Συλλογή Αριστομένη Ρόμπου (Κ321)
Συλλογή εγγράφων υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικού (Κ299)
Συλλογή εγγράφων υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικού (Κ299)
Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα (Κ92β)
Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα (Κ92β)
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ιωάννου Σακελλαρίου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ιωάννου Σακελλαρίου
Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού
Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού
Συλλογή Βασιλικού Θεάτρου (Οπτικ. 26)
Συλλογή Βασιλικού Θεάτρου (Οπτικ. 26)
Φωτογραφίες άγνωστης εκπαιδευτικού στην Ελληνογαλλική Σχολή Αλεξανδρείας (Οπτικ. 21)
Φωτογραφίες άγνωστης εκπαιδευτικού στην Ελληνογαλλική Σχολή Αλεξανδρείας (Οπτικ. 21)
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Βύρωνα
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Βύρωνα
Αρχείο Εκτιμητικών Επιτροπών Ανταλλαξίμων
Αρχείο Εκτιμητικών Επιτροπών Ανταλλαξίμων
Αρχείο Ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας (ΕΤΕΟ) Νομού Αττικής
Αρχείο Ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας (ΕΤΕΟ) Νομού Αττικής
Αρχείο Χαροκοπείου Σχολής
Αρχείο Χαροκοπείου Σχολής
Αρχείο Βασίλη Τσακιράκη (Οπτικ. 01)
Αρχείο Βασίλη Τσακιράκη (Οπτικ. 01)
Συλλογή Αθανασίου Δράκου (Κ416)
Συλλογή Αθανασίου Δράκου (Κ416)
Fotografla Turkiye = La Turquie en image = Turkey in pictures = Die Turkei im Bild (Οπτικ. 12)
Fotografla Turkiye = La Turquie en image = Turkey in pictures = Die Turkei im Bild (Οπτικ. 12)
Αρχαιολογικά μνημεία Αθήνας (Οπτικ. 27)
Αρχαιολογικά μνημεία Αθήνας (Οπτικ. 27)
Αρχείο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)
Αρχείο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)
Κληροδοτήματα Υπουργείου Παιδείας (Κ219)
Κληροδοτήματα Υπουργείου Παιδείας (Κ219)
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 2308