Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 19810 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Αγλαΐας Σχινά

 • Αρχείο
 • 1914-1970

Το υλικό καταγράφει τη δραστηριότητα των Εκπαιδευτηρίων Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά – Ιδρυτής Στ. Νούκας.Περιλαμβάνονται βιβλία – κατάστιχα οικονομικής και διοικητικής φύσης, φάκελοι αλληλογραφίας, φωτογραφίες κ.ά.

Σχινά, Αγλαΐα Ν. (1883-1974)

Αρχείο Γ. Σαγιαξή

 • Αρχείο
 • 1920-1937

Στο αρχείο υπάρχουν:

1) 6 φάκελοι που περιέχουν αποκόμματα εφημερίδων (γερμανικών, αγγλικών, ρουμανικών και ελληνικών) σχετικά με τα Βαλκάνια

2) 1 τετράδιο χειρόγραφο με τον τίτλο “État present de l’Empire Ottoman” par A. Ubicini et P. de Counteille, καθώς και διάφορες χειρόγραφες σημειώσεις.

3) Μοσχόπουλου Ν.. Σημειώσεις δυνάμεναι να χρησιμεύσωσι προς απάντησιν εις βουλγαρικά φυλλάδια και υπομνήματα ιδία δε εις το του Balkan Committee ως και εις τας Τουρκίας αιτιάσεις (δακτυλόγραφο)

4) Οι εν Μακεδονία μειονότητες (δακτυλόγραφο)

5) Μοσχόπουλου Ν.. Σημειώσεις προς απάντησιν εις το υπόμνημα του Βαλκανικού Κομιτάτου (δακτυλόγραφο).

6) Σημειώσεις διάφορες σχετικές με τις μεσαιωνικές και νεώτερες παραδόσεις και θρύλους περί του Μ. Αλεξάνδρου (διάλεξη)

7) Μεσαιωνικαί και νεώτεραι παραδόσεις και θρύλοι περί Μ Αλεξάνδρου.

8) Μετάφραση δημοσιεύματος του Ράικο Δασκάλωφ στην εφ. Berliner Tageblatt (11.11.1922) με θέμα την αυτονομία της Θράκης.

9) «Λαϊκός Παρατηρητής» 7 Αυγούστου 1937. Από Σιδηροκάστρου εις Θεσσαλονίκην. Ελληνικαί ταξειδιωτικαί εικόνες υπό του Δρος Αλεξάνδρου Στάϊνπετς. (δακτυλόγραφο)

10) Φάκελος που περιέχει αποκόμματα της εφ. «Vossische Zeizung».

11) Δακτυλόγραφα και χειρόγραφα κείμενα στα γερμανικά.

12) Σκόρπια φύλλα εφημερίδων

13) Δύο φωτογραφίες σλαβικών χερογράφων

Σαγιαξής, Γ.

Αρχείο Χρυσόστομου Τζημάκα

 • Αρχείο

Το αρχείο περιέχει 59 φωτογραφίες επιγραφών και μνημείων από την περιοχή του Μοριχόβου, της Αχρίδας, της Ηράκλειας Λυγκηστίδος, του Μοναστηρίου, καθώς και φωτοτυπίες δύο εκκλησιαστικών εγγράφων που αποδεικνύουν την διαχρονική παρουσία του ελληνισμού στην περιοχής.

Τζημάκας, Χρυσόστομος

Αρχείο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

 • Αρχείο
 • 1884-1982

Το Αρχείο της ΧΑΕ αποτελείται από 70 αρχειακούς φακέλους, από τους οποίους οι 44 έχουν καταγραφεί πλήρως (ηλεκτρονικά), ενώ παράλληλα δόθηκαν κωδικοί για κάθε έγγραφο που περιέχουν.

Το φωτογραφικό αρχείο της ΧΑΕ (πρόκειται για τμήμα της Συλλογής της ΧΑΕ, καθώς οι φωτογραφίες έπαιρναν αριθμό εισαγωγής, καταγράφονταν και σχολιάζονταν στα Ευρετήρια του Μουσείου της Εταιρείας όπως κάθε άλλο αντικείμενο) αποτελείται από περίπου 3000 γυάλινα αρνητικά διαστάσεων 13×18 και μέρος των πρωτότυπων τυπωμάτων τους (περίπου 1000).

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ)

Αρχείο Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

 • Αρχείο
 • 1914-1982

Το Αρχείο Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου αποτελείται από 300 περίπου αρχειακούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: το Πρωτόκολλο του Μουσείου (έως το 1982), αλληλογραφία περιοδικών εκθέσεων, πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής αντικειμένων, υπηρεσιακούς φακέλους υπαλλήλων, καθώς και λοιπά επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση αλλά και την επιστημονική δράση του ιδρύματος.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Αρχείο Φώτη Ζαχαρίου

 • Αρχείο

Το φωτογραφικό αρχείο του Φ. Ζαχαρίου αποτελείται από 20.000 περίπου αρνητικά (στην πλειονότητά τους 35 mm και 120 mm) και περίπου 750 τυπώματα. Το αρχείο χρήζει μελέτης καθώς είναι στο μεγαλύτερο μέρος του αταύτιστο. Είναι ταξινομημένο κατά την προέλευση του υλικού και δεν έχει αρίθμηση

Ζαχαρίου, Φώτης

Αρχείο Δημήτριου Κωνστάντιου

 • Αρχείο

Το αρχείο αποτελείται από 20 αρχειακούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν κυρίως άρθρα, χειρόγραφες σημειώσεις και διαφάνειες.

Κωνστάντιος, Δημήτριος (Διευθυντής Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου)

Αρχείο Μαρίας Θεοχάρη

 • Αρχείο

Το αρχείο αποτελείται από 27 αρχειακούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: χειρόγραφες σημειώσεις, εργασίες, ανάτυπα, διαλέξεις, ομιλίες, συνεντεύξεις, αλληλογραφία, αποκόμματα εφημερίδων, διπλώματα, φωτογραφίες και διαφάνειες.

Θεοχάρη, Μαρία (Βυζαντινολόγος)

Αρχείο Νίκου Σκαλκώτα

 • GR-As-NSK-036
 • Αρχείο
 • 1904-2000

Το αρχείο αποτελείται από τα χειρόγραφα του συνθέτη, καθώς και από υλικό που συγκέντρωσε μετά τον θάνατό του ο Γ.Γ. Παπαϊωάννου και αφορά υλικό εκδηλώσεων, εκδόσεων καθώς και άλλα ποικίλα τεκμήρια

Παπαϊωάννου, Γιάννης Γ.

Αρχείο Γ. Φ. Βαφόπουλου

 • Αρχείο
 • 1922-1996

Το αρχείο του Γ.Θ. Βαφόπουλου, αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα λογοτεχνικό αρχείο, αλλά περιέχει επίσης πολλά ιστορικά - πολιτιστικά στοιχεία για την πόλη της Θεσσαλονίκης, που αναφέρονται σ' όλο τον 20ο αιώνα.Το περιεχόμενο του αρχείου περιλαμβάνει:

Σειρά Αλληλογραφία

Περιλαμβάνει την αλληλογραφία (επιστολές ταχυδρομικά δελτάρια, κάρτες και τηλεγραφήματα) του Γ.Θ. Βαφόπουλου με διάφορα φυσικά πρόσωπα καθώς και με νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου (κρατικούς οργανισμούς, συλλόγους, περιοδικά, εφημερίδες). Καλύπτει μια μεγάλη χρονική περίοδο (1922 - 1996) και προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για την προσωπική ζωή, τη σχέση και την ιστορία των αλληλογράφων όσο και για τις ιδέες και τις θέσεις τους σε όλα τα πνευματικά ζητήματα της χώρας και κυρίως της Θεσσαλονίκης. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουνε επιστολές προς τον Βαφόπουλο από τους Κ.Π.Καβάφη, Κωστή Παλαμά, Νίκο Καζαντζάκη, Άγγελο Σικελιανό, Οδυσσέα Ελύτη, Γρηγόριο Ξενόπουλο, Ηλία Βενέζη, Παντελή Πρεβελάκη, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο, και Πέτρο Χάρη.

Χειρόγραφα

Στα χειρόγραφα περιλαμβάνονται όλα τα έργα, δημοσιευμένα και ανέκδοτα, καθώς επίσης και ομιλίες, συνεντεύξεις, συμμετοχές σε συνέδρια και επιτροπές, στις οποίες έλαβε μέρος κατά καιρούς ο συγγραφέας. Στα χειρόγραφα αυτά βρίσκονται σχεδιάσματα έργων, προγενέστερα στάδια, τελική μορφή και αντίγραφα των έργων.

Μεταφράσεις

Περιλαμβάνει τις μεταφράσεις που έγιναν κατά καιρούς, κυρίως στο ποιητικό έργο του Γ.Θ. Βαφόπουλου στην αγγλική, γαλλική, τούρκικη και γιουγκοσλάβικη γλώσσα, δημοσιευμένες και ανέκδοτες, καθώς και διάφορα σχεδιάσματα μεταφράσεων και αντίγραφα.

Αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών

Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αποκομμάτων εφημερίδων και περιοδικών, με δημοσιεύσεις άλλων, αλλά και του ίδίου, που αναφέρονται σε διάφορα πνευματικά ή κοινωνικά ζητήματα που απασχόλησαν κατά καιρούς την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, καθώς και παρουσιάσεις, κριτικές ή αναλύσεις τρίτων για το λογοτεχνικό και κοινωνικό του έργο.

Προσωπικά έγγραφα

Σε αυτή περιλαμβάνονται τόσο τα προσωπικά έγγραφα του Γ.Θ. Βαφόπουλου που αφορούν κυρίως στη ζωή του, όσο και τα διάφορα μετάλλια, έπαινοι, διακρίσεις που του απονεμήθηκαν κατά καιρούς, καθώς και κασέτες και βιντεοταινίες από διάφορες εκδηλώσεις που αναφέρονται στο λογοτεχνικό και κοινωνικό του έργο.

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες του Γ.Θ. Βαφόπουλου σε διάφορες ηλικίες, οικογενειακές, καθώς και φωτογραφίες του ποιητή με προσωπικότητες του πνευματικού και πολιτικού κόσμου της χώρας μας.

Ποικίλα

Περιέχει προσκλήσεις σε ιδιωτικές και δημόσιες συγκεντρώσεις, καθώς και προγράμματα θεάτρων, όπως και διάφορα άλλα έντυπα που βρέθηκαν στα έγγραφα του αρχείου και δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες.

Αναστασία Βαφοπούλου

Περιλαμβάνει τη προσωπική βιβλιοθήκη της Αναστασίας Βαφοπούλου που αποτελείται από 2.000 τόμους βιβλίων, κυρίως ξενόγλωσσα, την αλληλογραφία της, χειρόγραφά της, καθώς και διάφορα άλλα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενά της.

Βαφόπουλος, Γεώργιος

Συλλογή Σταύρου Ζαλιμίδη

 • 5
 • Αρχείο
 • 1964

Τα έργα "Οι αγώνες της Ξάνθης εναντίον του βουλγαρικού επεκτατισμού 1892-1919" (1964) και "Απαντήσεις εις υποβληθέντα ερωτήματα υπό του Ι.Α.Ν.Ε." (1964).

Ζαλιμίδης, Σταύρος

Αρχείο Μαίρης Παριανού

 • 57
 • Αρχείο
 • 1940-2003

Χειρόγραφο αναμνήσεων, φωτογραφίες από την Κατοχή. Πιστοποιητικά αντιστασιακής δράσης και συμμετοχήςστην οργάνωση ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΙΙ.

Παριανού, Μαίρη

Συλλογή Αριστομένη Προβελέγγιου

 • 10
 • Αρχείο
 • 1870-1966

Σημειώσεις, προσχέδια, αυτόγραφα και τυπογραφικά δοκίμια δραμάτων και ποιημάτων Αριστομένη Προβελέγγιου. Επιστολές φίλων και κριτικές του έργου του στον Τύπο.

Προβελέγγιος, Αριστομένης

Αρχείο Διονυσίου Σολωμού

 • 9
 • Αρχείο
 • 1799-1877

Το αρχείο αποτελείται από ένα μεγάλο μέρος από αυτόγραφα της ποιητικής δημιουργίας του εθνικού ποιητή και από το φάκελο που περιέχει έγγραφα σχετικά με τη δικαστική του περιπέτεια με τον ετεροθαλή αδελφό του ποιητή Ιωάννη Λεονταράκη.

Σολωμός, Διονύσιος

Αρχείο Αριστείδη Στεργιάδη

 • 13
 • Αρχείο
 • 1922

Προκήρυξις του εν Σμύρνη Υπάτου Αρμοστού της Ελλάδος, 17 Ιουλίου 1922

Στεργιάδης, Αριστείδης

Αμπατζόγλου, Πέτρος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 6/12
 • Αρχείο
 • 1926-2004

Μεταφράσεις μυθιστορημάτων και διηγημάτων του Π. Αμπατζόγλου, δημοσιεύματα και χρονογραφήματα, συνεντεύξεις και καταθέσεις των απόψεών του στον Τύπο, παρουσιάσεις, κριτικές και αναφορές στο έργο του, καθώς και στον ίδιο. Συμφωνητικά με εκδοτικούς οίκους, αλληλογραφία με εκδοτικούς οίκους και εκδότες της αλλοδαπής σχετικά με τη μετάφραση έργων του, καταστάσεις, αποδείξεις και παραστατικά πωλήσεων των βιβλίων του. Ποικίλες δραστηριότητες που συνδέονται με τη συγγραφική του ιδιότητα. Εξώφυλλα και αφιερώσεις στον Αμπατζόγλου από τον συγγραφέα τους, προσωπική αλληλογραφία, προσωπικά, οικονομικά έγγραφα και πιστοποιητικά. Φωτογραφίες των προγόνων του με κάποια τεκμήρια αλληλογραφίας, φωτογραφίες και αρνητικά φωτογραφιών του ίδιου, φίλων και τοπίων, καρτ ποστάλ.

Αμπατζόγλου, Πέτρος

Αστέρης, Λάμπρος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 13/01
 • Αρχείο
 • 1903-1946

Ποιητικά και θεατρικά έργα, άρθρα και ομιλίες (χειρόγραφα και δακτυλόγραφα) για τον Ρήγα Φεραίο και τον μινωικό πολιτισμό. Δημοσιεύματα του Δ. Καραχάλιου και δημοσιεύματα που αφορούν τον ίδιο και τις έρευνές του. Σημειωματάρια – ημερολόγια, αλληλογραφία, προσωπικά και ποικίλα.

Αστέρης , Λάμπρος

Αργυροπούλου, Αφροδίτη

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 26/03
 • Αρχείο
 • 1876-1971

Ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφίες και συγχαρητήρια τηλεγραφήματα -με αφορμή την ανάληψη του υπουργείου Συγκοινωνιών (1916)- προς τον μηχανικό, καθηγητή Σιδηροδρομικής στο Ε.Μ.Π., Ιωάννη Π. Αργυρόπουλο. Αλληλογραφία της θυγατέρας του Αφροδίτης Αργυροπούλου (επιστολές του γιου της Νίκου 1931-1950 και διαφόρων άλλων φίλων και συγγενών) και άλλα προσωπικά έγγραφα καθώς και ορισμένα έγγραφα που αφορούν τον σύζυγό της Ιωάννη Ν.Κυριαζίδη (1922-1971). Σχολικοί έλεγχοι, διπλώματα, φοιτητικά του Νίκου Κυριαζίδη, επιστολές του ιδίου προς τη σύζυγό του Δόμνα, το γένος Γρηγοριάδη (1945-1947) και ορισμένα έγγραφα και φωτογραφίες σχετικές με τον αεροπόρο Τάκη Ιωαν. Αργυρόπουλο που σκοτώθηκε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αργυροπούλου, Αφροδίτη

Βαλαχή, Ελένη

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 49/07
 • Αρχείο
 • 1945-1988

Αντίγραφο βραβείου μουσικού διαγωνισμού στην Αλεξάνδρεια (1945), τεκμήρια με βιογραφικά στοιχεία, προγράμματα μουσικών εκδηλώσεων (1963-1988), αποκόμματα Τύπου (1954-1983).

Βαλαχή, Ελένη

Βενέζης, Ηλίας

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 22/07
 • Αρχείο
 • 1931-1980

Το αρχείο αποτελείται από αποκόμματα εφημερίδων με δημοσιεύματα του Βενέζη στην εφημερίδα Το Βήμα και άλλες, δημοσιεύματα σχετικά με τον Βενέζη, συνεντεύξεις μαζί του και προσκλήσεις για εκδηλώσεις προς τιμήν του.

1.1 Δημοσιεύματα του Η. Βενέζη στην εφημερίδα Το Βήμα

 • Σειρές άρθρων

«Φιλολογικά σημειώματα» (1948-1960).

«Οι επιφυλλίδες του Βήματος» (1969-1973) κυρίως του 1970.

«Σημειώσεις της Τρίτης» (1959-1962).

«Από τη χώρα του νέου Μύθου» (1950) και άρθρα από τις σειρές: «Παρισινά θέματα», «Φιλολογικά ζητήματα» και «Ταξιδιωτικά σημειώματα» (1952, 1957 και 1959 αντιστοίχως).

 • Δημοσιεύματα στο Βήμα.

1.2 Δημοσιεύματα του Η. Βενέζη και συνεντεύξεις στον Τύπο

 • Δημοσιεύματα στην εφημερίδα Ακρόπολις και σε αταύτιστες εφημερίδες.

 • Συνεντεύξεις με τον Η. Βενέζη (1958-1966).

1.3 Δημοσιεύματα για τον Η. Βενέζη σε εφημερίδες

 • Δημοσιεύματα (1931-1980).

 • Α. Χ. Μαμάκης, «Λογοτεχνικά Νέα», σειρά άρθρων στην εφημερίδα Έθνος(1950-1960).

1.4 Ποικίλα

 • Προσκλήσεις για εκδηλώσεις προς τιμήν του Βενέζη, και απόψεις λογοτεχνών για το έργο του σε έντυπη μορφή.

 • Αναγραφές δημοσιευμάτων του Η. Βενέζη και σχετικά με τον ίδιο και χειρόγραφες σημειώσεις από βιβλιοκρισίες για το έργο του.

Βενέζης, Ηλίας

Βερβενιώτη, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET αρ.comp. 42
 • Αρχείο
 • 1885-1912

Το αρχείο περιέχει εμπορική αλληλογραφία (1889-1912, συχνότερη η αλληλογραφία του 1911) του Νικόλαου Βερβενιώτη με τον γιο του, Πάνο, και διάφορους ελληνικούς και ξένους εμπορικούς οίκους. Εμπορευόταν τρόφιμα (άλευρα, έλαια, όσπρια, αποικιακά), σαπούνια, χαρτικά, χρώματα, καπνά, είδη ναυτιλίας (συρματοπλέγματα, ελατήρια κ.ά.) και σπογγαλιείας (σφουγγάρια, στολές δυτών). Μερικοί εμπορικοί οίκοι με τους οποίους συναλλασσόταν ήταν οι εξής

Faber, Καψιμάλης, Παπαχρήστος-Δενδούλης, Hood Haggie, Δασκαλάκης, Λοβέρδος, Siebe Gorman Submarine Engineers, Καλτσέτας Αχιλλέας, Πάλλης-Κοτζιάς, Ναυλέρης, Παπαλεονάρδος, Καραγιάννης (Καλαμάτα), Βουρβούλης Δήμος, Βοκοτόπουλος, Michel Kindinis, Αφεντούλης Γεώργιος, Αφοί Αναστασίου (Ζάκυνθος), Αγιομαυρίτης Κων/νος (για τους ελληνικούς εμπορικούς οίκους όπου δεν αναγράφεται τόπος εννοείται ο Πειραιάς).

Επίσης περιέχονται επιστολές του λιμεναρχείου Ύδρας με θέμα την έκπτωση στα εισιτήρια για την μεταφορά στρατιωτών με τα πλοία της Ελληνικής Ατμοπλοϊκής Εταιρείας (1885).

Βερβενιώτη, οικογένεια

Μαγκλής, Εμμανουήλ

 • GR ELIA-MIET A.E. 14/11
 • Αρχείο
 • 1932-1939 (;)

Οικογενειακή αλληλογραφία (κυρίως επιστολές από την Κάλυμνο της μητέρας του Εμμανούηλ Μαγκλή προς τον γιο της.)

Μαγκλής, Εμμανουήλ

Βουτιερίδης, Ηλίας

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 048
 • Αρχείο
 • 1893-1999

Στο αρχείο περιέχονται χειρόγραφα ποιημάτων και θεατρικών έργων, μεταφράσεις ευρωπαϊκών (κατά το πλείστον) θεατρικών έργων (χειρόγραφα), φιλολογικά και δημοσιογραφικά κείμενα (χειρόγραφα) του Ηλία Βουτιερίδη. Βρίσκονται επίσης διηγήματα (καθώς και ελάχιστα ποιήματα) στρατιωτών του Μικρασιατικού Μετώπου, στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού διηγήματος που προκήρυξε ο Βουτιερίδης ως διευθυντής της εφημερίδας Ο Συνάδελφος (Σμύρνη 1922). Επιστολές τρίτων προς τον Βουτιερίδη (χειρόγραφα και φωτοτυπίες χειρογράφων) καθώς και χειρόγραφα και δακτυλόγραφα δύο έργων του Φ. Δέλφη (1935).

Βουτιερίδης, Ηλίας

Βρεττός, Επαμεινώνδας

 • GR ELIA-MIET Α.Ε 24/02
 • Αρχείο
 • 1923-1971

Εκθέσεις, υπομνήματα, αναφορές, υπηρεσιακή αλληλογραφία σχετικά με την υπηρεσία του Επαμεινώνδα Βρεττού ως ταγματάρχη Πυροβολικού στη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου, ως διευθυντή στο 2ο γραφείο του ΓΕΣ (σχέσεις με Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, ζήτημα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης 1945-1946 και 1950-1951), ως γραμματέα της διεύθυνσης Πυροβολικού του Α8 Γραφείου του Γ.Ε.Σ., ως διοικητή του 101 συντάγματος πεδινού πυροβολικού (1947-1948) και ως επιτελάρχη της ΙΙ Μεραρχίας (1949, σχετικά με τη δράση του Πυροβολικού στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και την επιχείρηση «Πυρσός»). Περιέχεται επίσης αλληλογραφία από την υπηρεσία του ως στρατιωτικού ακολούθου στην ελληνική πρεσβεία στο Βελιγράδι (1953-1954), αλληλογραφία, υπομνήματα και εκθέσεις του Συνδέσμου Απομακρυσθέντων Αξιωματικών Στρατού μετά την 16η Νοεμβρίου 1952 (Σ.Α.Α.Σ.) (1957-1971), αποκόμματα εφημερίδων για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1970-1971), χειρόγραφες σημειώσεις για διάφορα στρατιωτικά θέματα.

Βρεττός, Επαμεινώνδας

Γαβριηλίδης, Βλάσης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 59
 • Αρχείο
 • 1868-1987

Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα, επιστολές, έγγραφα από τη λειτουργία της εφημερίδας Ακρόπολις, κείμενα τρίτων, ενθυμήματα, αποκόμματα Τύπου κ.ά.

Γαβριηλίδης, Βλάσης

Γανιάρης, Χρυσόστομος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/02
 • Αρχείο
 • 1795-1987 (κυρίως 1911-1965)

Περιλαμβάνεται το λογοτεχνικό έργο του εκδότη και ποιητή Χρ. Γανιάρη, που αποτελείται κυρίως από ποιήματα και λίγα πεζογραφήματα, καθώς και η αλληλογραφία του. Τα χειρόγραφα των ποιητικών συλλογών Ευφημία (1946) και Καλλιμασιώτικα (1949) συνοδεύονται από κριτικές επιστολές και δημοσιεύματα στον Τύπο, ενώ υπάρχουν και άλλες συλλογές ποιημάτων, αφηγήματα, αλληλογραφία με πνευματικούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων οι Γ. Ψυχάρης, Ν. Καζαντζάκης. Σώζονται επίσης η οικογενειακή αλληλογραφία του κυρίως με τη μητέρα του και τα αδέλφια του (1908-1961), τεκμήρια σχετικά με το θάνατο της γυναίκας του Ευφημίας κ.λπ.
Στο αρχείο συμπεριλαμβάνονται τέλος χειρόγραφα των Γ. Ψυχάρη και Ν. Καζαντζάκη που δημοσιεύθηκαν στον Νουμά ή εκδόθηκαν με την επιμέλεια του Γανιάρη.

Γανιάρης, Χρυσόστομος

Γεννηματάς, Ιωάννης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 31/02
 • Αρχείο
 • 1928-1980 (κυρίως 1965-1980)

Το αρχείο του αντιστράτηγου Ιωάννη Γεννηματά (1910 - ; ), περιέχει αλληλογραφία με το γιο του Γιώργο - Παύλο Μελά την περίοδο που σπούδαζε του τελευταίου στην Αμερική (1967-1969), τη γυναίκα του Στέλλα (1965), πολιτικούς του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας (ευχετήριες κάρτες με υπογραφές των Γεωργίου Ράλλη, Ανδρέα Ανδριανόπουλου, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Αλέξανδρου Παπαδόγγονα), τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρο Κυπριανού, τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Βενέδικτο κ.ά. (1928, 1965-1980), φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, κ.ά.. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εννέα σημειωματάρια με αντίγραφα της εξερχόμενης αλληλογραφίας του, σκέψεις και απόψεις του καθώς και πληροφορίες για τη δίωξή του από τη δικτατορία.

Γεννηματάς, Ιωάννης

Γιαλουράκης, Μανώλης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 73
 • Αρχείο
 • 1912-1990

Το αρχείο περιλαμβάνει κυρίως αλληλογραφία του Μ. Γιαλουράκη με ανθρώπους των γραμμάτων και ιδιαίτερα με τον κριτικό Τίμο Μαλάνο. Επίσης, χειρόγραφα κείμενα και δημοσιεύματα του ίδιου, δημοσιεύματα που αφορούν τον Μ. Γιαλουράκη και το έργο του, επιστολές και δημοσιεύματα σχετικά με τον θάνατό του, φωτογραφίες και σκίτσα, λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα τρίτων, ποικίλα, δημοσιεύματα και αλληλογραφία της συζύγου του Σοφίας Γιαλουράκη και τεκμήρια από την δραστηριότητά της ως νηπιαγωγού.

Γιαλουράκης, Μανώλης

Γκλέτσος, Κωνσταντίνος

 • GR ELIA-MIET αρ. comp.763
 • Αρχείο
 • 1900-1927 (Κυρίως 1900-1909)

Συναλλαγματικές διαφόρων εταιρειών με τις οποίες ο Γκλέτσος είχε εμπορικές συναλλαγές. Πρόκειται για τις εταιρείες: Γεώργιος Αρεταίος, Γεώργιος Πιπινέλης, Γ. Π. Πρωτόπαπας & Αδελφοί, Στυλιανός Αναστασόπουλος, Καρυώτης και Παρασκευόπουλος, Θεοφάνης Κ. Χατζόπουλος, Αδελφοί Ν. Αγγελόπουλοι, Χ Παππασπυρόπουλος Αναγνωστόπουλος & Σία, Σιδέρης Μπεκιάρης & Σία (όλες με έδρα τον Πειραιά), Θ. Δ. Βελισσαρόπουλος & Αδελφοί, Νικόλαος Μ. Δρόσος (Ερμούπολη), Κ. Δ. Κρόκος και Αδελφοί Μουζέλη (Λαμία) και δύο γραμμάτια ασφαλίστρων της ασφαλιστικής εταιρείας «Κυκλαδική».

Γκλέτσος, Κωνσταντίνος

Μακκά, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε 223
 • Αρχείο
 • 1819-1950

Το αρχείο περιέχει οικογενειακή αλληλογραφία του Αθανασίου Γ. Μακκά, του Γεωργίου και της Μαρίας Μακκά (το γένος Ταρποχτζή), διάφορα οικονομικά έγγραφα του Γεωργίου Μακκά, υπηρεσιακά και προσωπικά έγγραφα του ναυάρχου Νικόλαου Κ. Μακκά καθώς και οικονομικά έγγραφα και σημειώσεις από διάφορες εκδρομές του στην Ελλάδα με αυτοκίνητο. Περιέχει επίσης ένα φάκελο με οικογενειακή αλληλογραφία της Ελένης Μακκά και 6 βιβλία αντιγραφής εμπορικής αλληλογραφίας της επιχείρησης του Γρηγορίου Ζλατάνου (1900-1914) στο Manchester.

Μακκά, οικογένεια

Μακρή-Ηλιοπούλου, Κατίνα

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 125
 • Αρχείο
 • 1848-1926

Αλληλογραφία, προσωπικά και οικογενειακά έγγραφα, τεκτονικό χειρόγραφο.

Μακρή - Ηλιοπούλου, Κατίνα

Δάφνης, Στέφανος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 087
 • Αρχείο

Το αρχείο περιέχει τα χειρόγραφα οχτώ διηγημάτων και ενός ποιήματος του Δάφνη, εννέα σχέδια ζωγραφικής της Αιμιλίας Ι. Κούρτελη, ένα επιστολόχαρτο και ένα μονόφυλλο, όπου ανακοινώνεται η επανέκδοση δραματικού έργου του Δάφνη, τα «Καρφιά». Και τα δύο φύλλα φέρουν τυπωμένη την φωτογραφία του Δάφνη.

Δάφνης, Στέφανος

Δεληγεώργη, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 85
 • Αρχείο
 • 1821-1940

Το αρχείο της οικογένειας Δεληγεώργη αποτελείται από 9 αρχειακά κουτιά, καλύπτει την περίοδο 1821-1940 και περιλαμβάνει τα κατάλοιπα μελών τριών γενεών της οικογένειας: του Δημητρίου (Μήτρου) και της Χρυσάϊδως Δεληγεώργη, των γιων του Επαμεινώνδα, Θεμιστοκλή Δεληγεώργη και Λεωνίδα Δεληγεώργη και της συζύγου του Θεανώς καθώς και του εξαδέλφου τους Κωνσταντίνου Δεληγεώργη. Επίσης τα κατάλοιπα των παιδιών του Λεωνίδα και της Θεανώς Δεληγεώργη: του Επαμεινώνδα, της Σοφίας και του Αλέξανδρου, ενώ της Δώρας περιέχονται στο αρχείο Κωνσταντίνου και Δώρας Βάσου.
Το αρχείο της οικογένειας επικεντρώνεται κυρίως στον Μήτρο Δεληγεώργη, στο γιο του Λεωνίδα και στους εγγονούς του Επαμεινώνδα και Αλέξανδρο Λ. Δεληγεώργη και στα κτηματικά και περιουσιακά της οικογένειας.
Το αρχείο του Μήτρου που καλύπτει την περίοδο 1821-1924 (αλλά κυρίως 1825-1855) περιλαμβάνει εκτός από προσωπικά έγγραφα, την υπηρεσιακή αλληλογραφία του με τις αρμόδιες προϊστάμενες αρχές και τον υπουργό Στρατιωτικών. Αναφέρεται στην καταδίωξη της ληστείας (1832-1855) στην Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία και αποτελεί πολύτιμο αρχειακό υλικό για τη μελέτη αυτού του μεγάλου κοινωνικού και πολιτικού ζητήματος που μάστιζε την ελληνική ύπαιθρο μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.
Στα αρχεία των αδελφών Επαμεινώνδα, Θεμιστοκλή και Λεωνίδα Δεληγεώργη περιλαμβάνεται κυρίως οικογενειακή αλληλογραφία σχετική με προσωπικά και κτηματικά θέματα.
Στο αρχείο του Νώντα ανακαλύπτουμε άγνωστα λογοτεχνικά σχεδιάσματα, χειρόγραφα και σκίτσα (1896-1908), ενός πρόωρα χαμένου ποιητή, που γνώρισε ο Αλ. Παπαδιαμάντης και εθαύμασε ο Κ. Παλαμάς.
Το αρχείο του αδελφού του Αλέξανδρου αποτελείται από πλούσια προσωπική αλληλογραφία και σχεδιάσματα λογοτεχνικής γραφής (1904-1940) που αποκαλύπτουν μια προσωπικότητα που προσπάθησε να εξισορροπήσει την προσωπική του ζωή και ηθική με τις αξίες και τις πνευματικές επιδράσεις που δέχθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον και την εποχή του.

Δεληγεώργη, οικογένεια

Δήμου, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET 1/99Θ
 • Αρχείο
 • 1920-1989

Το αρχείο του λογοτέχνη και μεταφραστή Δημητρίου Δήμου περιλαμβάνει προσωπικές σημειώσεις, σχεδιάσματα μεταφράσεων, ταξιδιωτικά ημερολόγια, αλληλογραφία, προσωπικά του αντικείμενα, αποδελτιώσεις, βιβλία, φωτογραφίες και slides.

Δήμου, Δημήτριος

Δρούλιας, Κωνσταντίνος

 • GR ELIA-MIET A.E. 3/98
 • Αρχείο
 • 1921-1965

Το αρχείο περιέχει λογιστικά βιβλία μισθοδοσίας, ασφάλισης και εσόδων-εξόδων, αποδείξεις λογαριασμών, τιμολόγια, αλληλογραφία, καταστατικά, φύλλα και αποκόμματα εφημερίδων και Εφημερίδων της Κυβερνήσεως, συμβολαιογραφικά έγγραφα (πωλητήρια, συμβάσεις εργασίας), φορολογικά έντυπα, διαφημιστικά φυλλάδια εταιριών, έντυπα κ.ά. Το υλικό αφορά την παραγωγή το εμπόριο, τις λειτουργικές δαπάνες, και την εκκαθάριση των εταιρειών “Αλκίνοος" και “Δρούλιας". Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποδείξεις των εργολάβων που ανέλαβαν την κατασκευή των οικοδομών της “Αλκίνοος" στην Κηφισιά και στην Αθήνα (οδός Διοχάρους 1), γιατί μας παρέχουν μια εικόνα για τις τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της οικοδομής την περίοδο 1936-1940. Τέλος ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η συλλογή των ευρετηρίων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (1936 -1955).

Δρούλιας, Κωνσταντίνος

Ειρήνη Αθηναία

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 12/01
 • Αρχείο
 • 1916-1955

Λογοτεχνικά έργα, άρθρα, ομιλίες και σημειώσεις της Ειρήνης Μεγαπάνου, δημοσιεύματα, σχέδια επιστολών και προσωπικά, χειρόγραφα και δακτυλόγραφα. Περιλαμβάνεται επίσης το έργο του συζύγου της, Πολύβιου Δημητρακόπουλου Ο κύκλος της ζωής (τυπογραφικά δοκίμια και χειρόγραφα).

[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή]

Ειρήνη Αθηναία

Εφετείο Αθηνών

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/06
 • Αρχείο
 • 1891-1905

Πρακτικά συνεδριάσεων του Εφετείου Αθηνών: 1891, 1892, 1904, 1905.

Εφετείο Αθηνών

Ζαβιτσιάνος, Κωνσταντίνος

 • GR ELIA-MIET αρ.comp.120
 • Αρχείο
 • 1864-1973

Περιέχει υλικό που αφορά την οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων Βενιζέλου και Μεταξά, το «ιδιώνυμο», την Εθνική Τράπεζα και συγκεκριμένα το εκδοτικό προνόμιο και την διοίκηση του Ζαβιτσιάνου καθώς και την οικονομική κατάσταση της οικογένειας Ζαβιτσιάνου. Περιλαμβάνει εκθέσεις, υπομνήματα, αναφορές, νομοσχέδια, αλληλογραφία, δικαστικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα, ευρετήρια ονομάτων για εξυπηρετήσεις, αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων (βλ. Παρατηρήσεις) και έντυπο υλικό.

Ζαβιτσιάνος, Κωνσταντίνος

Ζαλούχος, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 36/01
 • Αρχείο
 • 1883-1921

Χειρόγραφα των έργων του «Το πολιτικόν πρόγραμμα της ανορθώσεως», «Κλεις του αληθούς πνευματισμού» και δημοσιεύματα του ίδιου (1883-1921). Στην ίδια δωρεά περιλαμβάνονται βιβλία με θέματα διδακτικής και λογοτεχνίας (1883-1930), στα περισσότερα από τα οποία ο Ζαλούχος είναι συγγραφέας ή μεταφραστής. Τα βιβλία εντάχθηκαν στη συλλογή της βιβλιοθήκης του Ε.Λ.Ι.Α. και επισυνάπτεται κατάλογος.

Ζαλούχος, Δημήτριος

Θέμελης, Γιώργος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 17/01
 • Αρχείο
 • 1929-1994

Αποκόμματα Τύπου για τον Γιώργο Θέμελη (1929-1948), προγράμματα συναυλιών με τη συμμετοχή του (1970-1994), προσωπικές και οικογενειακές φωτογραφίες.

Θέμελης, Γιώργος

Κακισόπουλος, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 24/01
 • Αρχείο
 • 1859-1986

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που αφορά τον πολιτικό μηχανικό Δημήτριο Κακισόπουλο: σημειώσεις μαθημάτων από τη φοίτησή του στο Πολυτεχνείο (1940-1946), αρχιτεκτονικά σχέδια οικοδομών και του «Στρατοπέδου πολιτικών φυγάδων Λαυρίου», διαφημιστικό υλικό, οικοδομικούς κανονισμούς (1940-1973). Επίσης περιλαμβάνεται υλικό που αφορά τον ανθυπομοίραρχο χωροφυλακής, Γεώργιο Καρακούκα και τη σύζυγό του, Ευφροσύνη Καρακούκα, υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας, πιστοποιητικά (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήρια), οικονομικά έγγραφα, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αλληλογραφία με τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Συνταξιούχων ΕΤΕ και αποδείξεις πληρωμής δανείου προς τον Συνεταιρισμό (1967-1986), φυλλάδια συντάξεων, φωτογραφίες, ποικίλο υλικό και έντυπα θρησκευτικού περιεχομένου (1859-1934).

Κακισόπουλος, Δημήτριος

Λαγουδάκης, Φίλιππος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 1/00
 • Αρχείο
 • 1915-1966 (κυρίως 1927-1936)

Το αρχείο περιλαμβάνει διαθήκες, κωδίκελους, δικαστικές αποφάσεις κ.ά. που αφορούν τη δικαστική διαμάχη των κληρονόμων του Δημητρίου Χάμου με την Ένωση «Αισχύλος – Αρίων» σχετικά με το κληροδότημα του Χάμου προς το Κανισκέρειο Άσυλο (1915-1936). Περιέχονται επίσης τρεις επιστολές προς τον πρόεδρο της Ένωσης καθώς και ποικίλο υλικό (τρεις πίνακες εξόδων του Μπενακείου Ορφανοτροφείου αποδείξεις του Λαγουδάκη κ.ά.) (1929-1966).

Λαγουδάκης, Φίλιππος

Λαζαρίδου, Ελένη (συλλογή τεκμηρίων)

 • GR ELIA-MIET 1/09Θ
 • Αρχείο
 • 1975-1980

Η συλλογή τεκμηρίων αποτελείται κυρίως από αποδελτιώσεις ημερήσιου και περιοδικού τύπου σχετικά με την κρίση που ξέσπασε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος τους πρώτους μήνες του 1977 και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση του προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε., Νικόλαου Χουρμουζιάδη, την παραίτηση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την αποχώρηση του γενικού διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε. Μίνωα Βολανάκη.

Περιλαμβάνει επίσης αλληλογραφία μεταξύ του υπουργού Πολιτισμού, Κωνσταντίνου Τρυπάνη, του προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε., και του γενικού διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε..

Οι αποδελτιώσεις, ιδίως αυτές που έπονται της κρίσης στο Κ.Θ.Β.Ε., παρακολουθούν τις δραστηριότητες τόσο του Κ.Θ.Β.Ε. όσο και του Μίνωα Βολανάκη.

Το υλικό συγκεντρώθηκε από την Ελένη Λαζαρίδου, η οποία την περίοδο εκείνη ήταν υπεύθυνη του γραφείου τύπου Κ.Θ.Β.Ε.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται ακόμη αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με τη ζωή και το έργο του Μανόλη Ανδρόνικου με αφορμή το θάνατό του.

Λαζαρίδου, Ελένη

Λαμπρινός, Γιώργης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 13/04
 • Αρχείο
 • 1937-1946

Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα από μελέτες και λογοτεχνικά κείμενα του Λαμπρινού, έντυπα, φωτοαντίγραφα, αλληλογραφία.

Λαμπρινός, Γιώργης

Λασκαρίδου, Αικατερίνη και Ειρήνη

 • GR ELIA-MIET αρ.comp. 219, 221
 • Αρχείο
 • 1869 -1952

Βιογραφικές και άλλες σημειώσεις της Αικατερίνης Λασκαρίδου, επιστολές των Σοφία Τρικούπη, Ελένη Γρίβα, Ε.Σιμοπούλου, Μανώλη Τυφόξυλου κ.ά. προς την Λασκαρίδου (1869-1916), τα χειρόγραφα του βιβλίου της Ρυθμικά Παίγνια και δύο αντίτυπα της έκδοσης. Επίσης χφα φροεβελιανά άσματα του Αλ.Κατακουζηνού και δύο βιβλιαράκια με σχέδια για κεντήματα. Περιέχονται επίσης επιστολές προς την ιδρύτρια και διευθύντρια του Οίκου Τυφλών, Ειρήνη Λασκαρίδου, έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Οίκου (εργασίες μαθητών, προγράμματα, μισθοδοτικές καταστάσεις), καθολικό ημερολόγιο, βιβλίο γενικών δαπανών, βιβλία υλικού (σκεύη, έπιπλα), κατάλογος βιβλιοθήκης, λογοδοσίες (1907-1952) κ.ά.

Λασκαρίδου, Αικατερίνη

Λυκουρέζος, Παυσανίας

 • GR ELIA-MIET A.E. 13/11
 • Αρχείο
 • 1951-1954

Το αρχείο περιέχει υλικό που αναφέρεται κυρίως σε ζητήματα εσωτερικής κρατικής ασφάλειας (αντικομμουνισμός, μειονοτικά), διοικητικά θέματα των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία Πόλεων, Χωροφυλακή), καθώς και των νομαρχιών.

Λυκουρέζος, Παυσανίας

Κακουλίδης, Γεώργιος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 6/09
 • Αρχείο
 • 1919-1971

Αλληλογραφία, σχέδια νόμου, εκθέσεις, υπομνήματα, πορίσματα κ.ά των περιόδων κατά τις οποίες διετέλεσε Βουλευτής, Γερουσιαστής και Γενικός Διοικητής Θράκης, προσωπικά και άλλα.

Κακουλίδης, Γεώργιος

Καλλιμασιώτης, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 46/00
 • Αρχείο
 • 1897-1940 (Κυρίως 1911-1929)

Το αρχείο περιέχει φύλλα εφημερίδων, σχεδιαγράμματα, έντυπα, δικαστικές αποφάσεις, επιστολές, καταλόγους που αφορούν κυρίως την προεδρία του στην Επιτροπεία Λιμένος Πειραιώς σχετικά με το ζήτημα τιμολογίου των δεξαμενών (1911-1915), τον δικαστικό αγώνα του σχετικά με τις καταγγελίες της εφημερίδας Πατρίς (1916) και το θάνατό του κ.ά (1897-1940).

Καλλιμασιώτης, Δημήτριος

Καρκαβίτσας, Ανδρέας

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 46/01
 • Αρχείο
 • Α΄ τμήμα: 1883-1884, Β΄ τμήμα c. 1881-1920

Α΄τμήμα: Χειρόγραφα δέκα ποιημάτων του Ανδρέα Καρκαβίτσα (1883-1884).
Β΄τμήμα: Δώδεκα αυτόγραφα πεζών του Καρκαβίτσα (διηγήματα, «παραμύθια», ταξιδιωτικά, άρθρα») (c. 1881-1920): «Λόγια της πλώρης. Ο κουρσάρος» (4 φύλλα), «Λόγια της πλώρης. Τα εφτά φουσάτα» (3 φ.), «Το χρυσό άλογο. Παραμύθι» (6 φ.), «Ο μάντης. Παραμύθι» (6 φ.), «Το φίδι. Παραμύθι» (5 φ.), «Το μαγεμένο καπέλο. Παραμύθι» (8 φ.), «Χριστούγεννα στην τάπια» (19 φ.), «Βλαχαρμάτας» (15 φ.), «Ιστορικαί σελίδες. Σταματάκης Ασφακιανός Κουτρούκης» (13 φ.), «Άγνωστοι Αθήναι. Τ’ Αναφιώτικα» (38 φ., terminus post quem Σεπτέμβριος 1919), «Κατάληψις» (13 φ., 1881), «Ποια είνε η δημοτική γλώσσα» (6 φ.).

Καρκαβίτσας, Ανδρέας

Καρμπαλιώτης, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 14/07
 • Αρχείο
 • 1924-1943

Το αρχείο περιέχει υλικό που σχετίζεται κυρίως με τη δραστηριότητά του στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Καλαμάτας, προσωπική αλληλογραφία, αποδείξεις που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησής του και διάφορα προσωπικά και οικογενειακά έγγραφα.

Το υλικό που αφορά την Ομοσπονδία περιλαμβάνει προκηρύξεις της Ομοσπονδίας, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία με διάφορες ομοσπονδίες επαγγελματιών και βιοτεχνιών Πελοποννήσου: Σπάρτης, Πατρών, Τριπόλεως, Ηλείας, εμπορικά επιμελητήρια και συλλόγους: Επαγγελματικόν και Βιοτεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος, Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Πύργου, Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Μεθώνης, Εμπορικός Σύλλογος «Ο Ερμής» εν Καλάμαις κ.ά.

Εκτός από τοπικά θέματα καλύπτονται και τα παρακάτω: Πανεπαγγελματικόν Συνέδριον (8/12/1935), Συνέδριον της 2ας Αυγούστου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (1936), Α΄ Πανεπαγγελματικόν του ιδιωτικού δικαίου οργανώσεων συνέδριον (16/8/1936) που αποφάσισε την ίδρυση της Ανωτάτης Πανελληνίου Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών (περιλαμβάνεται και έκθεση πεπραγμένων του Καρμπαλιώτη από τη συμμετοχή του στα συνέδρια του Αυγούστου 1936). Τέλος υπάρχει συλλογή από πληρεξούσια διαφόρων επαγγελματικών και βιοτεχνικών συλλόγων του νομού Μεσσηνίας για να λάβουν μέρος στο Τοπικό Πανεπαγγελματικό Συνέδριο νομού Μεσσηνίας (1937).

Περιλαμβάνεται επίσης προσωπική αλληλογραφία και προσωπικά-οικογενειακά έγγραφα, αποδείξεις που αφορούν την επιχείρηση, αλληλογραφία (5 έγγραφα) του ΤΕΒΕ κ.ά.

Καρμπαλιώτης, Δημήτριος

Κατσίμης, Σπύρος

 • GR ELIA-MIET A.E. 4/07
 • Αρχείο
 • 1971-1981

Το αρχείο αποτελείται από την συλλογή δημοσιευμάτων του Σπ. Κατσίμη με τίτλο: Τα μέτωπα της απελπισίας. Η συλλογή περιλαμβάνει άρθρα, έρευνες, μαρτυρίες, συνεντεύξεις του Κατσίμη και από τον Κατσίμη στην εφημερίδα Καθημερινή 1971-1981 και το περιοδικό Γυναίκα.

Κατσίμης, Σπύρος

Λαζαρίδου, Ελένη (συλλογή τεκμηρίων)

 • GR ELIA-MIET 1/09Θ
 • Αρχείο
 • 1975-1980

Η συλλογή τεκμηρίων αποτελείται κυρίως από αποδελτιώσεις ημερήσιου και περιοδικού τύπου σχετικά με την κρίση που ξέσπασε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος τους πρώτους μήνες του 1977 και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση του προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε., Νικόλαου Χουρμουζιάδη, την παραίτηση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την αποχώρηση του γενικού διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε. Μίνωα Βολανάκη.

Περιλαμβάνει επίσης αλληλογραφία μεταξύ του υπουργού Πολιτισμού, Κωνσταντίνου Τρυπάνη, του προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε., και του γενικού διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε..

Οι αποδελτιώσεις, ιδίως αυτές που έπονται της κρίσης στο Κ.Θ.Β.Ε., παρακολουθούν τις δραστηριότητες τόσο του Κ.Θ.Β.Ε. όσο και του Μίνωα Βολανάκη.

Το υλικό συγκεντρώθηκε από την Ελένη Λαζαρίδου, η οποία την περίοδο εκείνη ήταν υπεύθυνη του γραφείου τύπου Κ.Θ.Β.Ε.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται ακόμη αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με τη ζωή και το έργο του Μανόλη Ανδρόνικου με αφορμή το θάνατό του.

Λαζαρίδου, Ελένη

Λυμπεράκη, Μαργαρίτα

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 218
 • Αρχείο
 • 1946-1979

Χειρόγραφα και σχεδιάσματα των εξής λογοτεχνικών έργων της Μ. Λυμπεράκη: Τα ψάθινα καπέλα, Ο άλλος Αλέξανδρος, Η γυναίκα του Κανδαύλη, Σπαραγμός. Τα πάθη του Αστερίου, Ερωτικά.

Λυμπεράκη, Μαργαρίτα

Κέρκυρα (Συλλογή εγγράφων)

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 20/97
 • Αρχείο
 • 1818-1902

-“Διάφοραι παλαιαί επιστολαί επισήμων ανδρών Ιονικής Πολιτείας": Επιστολές του Επάρχου Κερκύρας (1828-1836), επιστολές Χρύσανθου και Μακαρίου, επισκόπων τοποτηρητών Παξών και Κερκύρας (1818-1833), επιστολές V. Dondo προς Nicolo Varthi (1845-1846), επιστολές Μανούσου Ευθυμήδη προς Θεόδωρο Ράλλη (1828-1829), επιστολές διαφόρων προς Πλάτωνα Πετρίδη (1814-1852), επιστολές Emile Legrand και Ειρηναίου Ασωπίου προς Φρειδερίκο Αλβάνα (1899-1902), αλληλογραφία Ανδρέα Μουστοξύδη (1822) και επιστολές διαφόρων άλλων επιστολογράφων (1829-1900).
-Δικαιοπρακτικά και δικαστικά έγγραφα (1778-1858), έγγραφα της Δικαστικής και Εκτελεστικής Αστυνομίας (1818-1857) και ληξιαρχικές πράξεις γάμων, βαπτίσεων κ.λπ. (1826-1888).
-Χειρόγραφα Κ. Θεοτόκη (στα ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά) για την ιστορία της Κέρκυρας.

Κεχαγιά, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 38/99
 • Αρχείο
 • 1934-1955

Το αρχείο περιέχει οικογενειακή αλληλογραφία (1934-1955) αιτήσεις μετάθεσης του Χρήστου και της Μαρίας (1934-1949) και εκθέσεις του Χρήστου Κεχαγιά ως επιθεωρητή δημοτικής εκπαίδευσης σχετικά με την κατάσταση των δημοτικών σχολείων στα προσφυγικά στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (1943-1945).

Κεχαγιά, οικογένεια

Κονδύλης, Αντώνιος

 • GR ELIA-MIET αρ. comp.193
 • Αρχείο
 • 1943-1945

Ημερολογιακές σημειώσεις του Κονδύλη από τη θητεία του στο Βασιλικό Ελληνικό Σώμα Μέσης Ανατολής (Β.Ε.Σ.Μ.Α.) (3 ημερολόγια: 15/9/1943 - 25/10/1943, 26/10/1943 - 7/12/1943, 1/7/1945 - 18/7/1945).

Κονδύλης, Αντώνιος

Κουγέας, Σωκράτης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 202, 6/08
 • Αρχείο
 • 1882-1958

Αλληλογραφία του Σωκράτη Κουγέα με κλασικούς φιλολόγους, αρχαιολόγους, βυζαντινολόγους, παλαιογράφους και ανθρώπους της τέχνης και του πνεύματος, από την Ελλάδα και την Ευρώπη – κυρίως τη Γερμανία και τη Γαλλία, αλλά και επιστολογραφία φίλων. Περιλαμβάνονται επίσης επιστολές συγγενών του, ιδίως των παιδιών του, Ειρήνης, Αγγελικής, Βενέτη, από την περίοδο των σπουδών τους στην Ελβετία και την Αγγλία.

Κάποιες σημειώσεις του Σωκράτη Κουγέα, προσωπικά και δημόσια έγγραφα, οικονομικά και τραπεζικά έγγραφα, φωτογραφίες, προσκλήσεις, εφήμερα και γραμματόσημα.

Κουγέας, Σωκράτης

Κουλούκης, Γ. Δ.

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 37/94
 • Αρχείο
 • 1971-1993
 • Χειρόγραφα ποιημάτων και ενυπόγραφα φωτοαντίγραφα χειρογράφων ποιημάτων.
  -Αλληλογραφία. Αποστολείς: Β. Αγγελίδου, Π. Ι. Βρετάκος, Φ. Δέλφης, Χ. Ζιτσαία, Κ. Θρακιώτης, Καρανικόλας, Κ. Καραχάλιος, Γ. Κουτσοχέρας, Ε. Κιντζονίδης, Γ. Ι. Κρόκος, Τ. Μαλάν
 • Τυπωμένη ποιητική συλλογή Για τον 20ό αιώνα
 • Βιογραφικό σημείωμα του Κουλούκη, εργογραφία του, κριτικές και αναφορές στο έργο του, καταγραφή σχετικών ραδιοφωνικών εκπομπών. (Φωτοαντίγραφα)

Κουλούκης, Γ. Δ.

Κουρεμέτη, Αργυρώ

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 11/07
 • Αρχείο
 • 1941-1996

Επιστολές στρατιωτών του 1941 (Ρηγόπουλος Γεώργιος, οπλίτης, 30.1.-28.3.1941, 6 επιστολές. Βουκουφτσής Χαρίλαος, αξιωματικός, 6.2.-28.3.1941, 4 επιστολές).
Σχέδια απαντήσεων της Αργυρώς Κουρεμέτη.
Καρτ ποστάλ με τοπία της Ελλάδας, οι οποίες έχουν αποσταλεί στην Αργυρώ και τον Αντώνη Κουρεμέτη (1949-1996), καθώς και τέσσερις μικρές φωτογραφίες.

Κουρεμέτη, Αργυρώ

Κυριαζόπουλος, Βασίλειος

 • GR ELIA-MIET 2/11Θ
 • Αρχείο
 • 1905-1985

Το αρχείο περιλαμβάνει τεκμήρια σχετικά με την ιστορία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η συλλογή φοιτητικών περιοδικών και εφημερίδων καθώς και τεκμήρια που αφορούν την φοιτητική κοινότητα και τις δράσεις της. Το αρχείο περιέχει επίσης τεκμήρια που σχετίζονται με το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα, τις δράσεις και τα προγράμματά του καθώς και υλικό που σχετίζεται με κάποιο τρόπο με την χωροταξία των πανεπιστημιουπόλεων.

Κυριαζόπουλος, Βασίλειος

Κωνσταντινίδη, Ελένη

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 7/13
 • Αρχείο
 • 1962

Σημειώσεις της Ελένης Κωνσταντινίδη που αφορούν τους ετήσιους χορούς Bal de Têtes, που οργάνωνε η ίδια μαζί με άλλους στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1960. Επρόκειτο για χορούς με μάσκες και κοστούμια εποχής όπου συμμετείχε η αστική κοινωνία της Αθήνας. Τα πορτραίτα των μεταμφιεσμένων ζωγράφιζαν γνωστοί ζωγράφοι της εποχής (Μόραλης, Βασιλείου, κ.ά.). Στο αρχείο υπάρχουν ανυπόγραφα τέτοια σχέδια.

Κωνσταντινίδη, Ελένη

Μαρκεζίνης, Σπύρος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 9/09
 • Αρχείο
 • 1874, 1970

Περιλαμβάνεται τετράδιο σπουδών του πατέρα του Σπύρου Μαρκεζίνη, Βασίλειου, με ένδειξη «Traductions Francaises, Athenes le 13 Fevrier 1874». Το υπόλοιπο υλικό αφορά την έκδοση του Μιχαήλ Δανέζη, Σαντορίνη (1971): δύο επιστολές του Εμ. Λυγνού και μία επιστολή του Μ. Δανέζη προς τον Σπ. Μαρκεζίνη που αφορούν την παροχή βιογραφικών στοιχείων δικών του και του γιού του Βασίλειου, εικονογραφικού υλικού και προλόγου του βιβλίου από τον Σπ. Μαρκεζίνη (1970).

Μαρκεζίνης, Σπύρος

Μαρκετάκη, Τώνια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 19/04
 • Αρχείο
 • 1942-1995

Σενάρια, κείμενα, μεταφράσεις, αποκόμματα Τύπου, ζωγραφικά έργα κ.ά.

Μαρκετάκη, Τώνια

Μαυρογορδάτος, Αντώνιος

 • GR ELIA-MIET αρ. comp. 230
 • Αρχείο
 • 1877-1908

Αλληλογραφία σχετική με τη συμμετοχή του Α. Μαυρογορδάτου στο δημοτικό συμβούλιο της Ερμούπολης (1877-1885), το διορισμό του ως υποπρόξενου του βασιλείου Σουηδίας – Νορβηγίας και την παραίτησή του από τη θέση αυτή, την Ελληνική Ατμοπλοΐα (1892-1894), και τη σμύριδα Νάξου. Περιέχονται επίσης λίγα έγγραφα που αφορούν την οικογένεια Βικάτου.

Μαυρογορδάτος, Αντώνης

Μαυρομιχάλη, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET αρ.comp. 604,634
 • Αρχείο
 • 1843 – 1969

Πέτρος Κυριακούλη Μαυρομιχάλης: στρατιωτικές διαταγές, προσκλήσεις από τοπικές αρχές της Λακωνίας και της Εύβοιας για καταστολή κινημάτων και επιβολή της τάξης, έγγραφα που αφορούν την πολιτική του σταδιοδρομία. Επίσης επιστολές του Παναγιώτη Σούτσου (1843 - 1850).

Κυριακούλης Πέτρου Μαυρομιχάλης: αναφορές προς τον πρωθυπουργό Κυριακούλη Μαυρομιχάλη τον Σεπτέμβριο του 1909, από τις ελληνικές πρεσβείες στη Βουλγαρία και την Κωνσταντινούπολη, τα γενικά προξενεία Θεσσαλονίκης, Σαράντα Εκκλησιών, Σκοπίων, και αλληλογραφία (1895 - 1909).

Πέτρος Κυριακούλη Μαυρομιχάλης: τηλεγραφήματα, καταστάσεις, επιστολές και αιτήσεις προσλήψεων κυρίως την εποχή που ήταν υπουργός Στρατιωτικών (1926 - 1946).

Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης: αλληλογραφία στα γαλλικά κυρίως με τον Pierre Ranc (1935 - 1940).

Δημήτριος Ιωάννου Ράλλης: ποικίλο υλικό, κυρίως έγγραφα που αφορούν την Ελληνική Εταιρία Φωταερίου, της οποίας ήταν δικηγόρος και αλληλογραφία με τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη (1967 - 1969).

Μαυρομιχάλη, οικογένεια

Μερκούρης, Σταμάτης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 7/98
 • Αρχείο
 • 1884-1960

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία, υπομνήματα, σημειώσεις και αναφορές, πρακτικά συνεδριάσεων διαφόρων επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποκόμματα εφημερίδων, χάρτες, προκηρύξεις, φύλλα της “Ριζοσπαστικής Οργανώσεως", φυλλάδια κ.ά. Αφορά κυρίως την οργάνωση “Ριζοσπαστική Οργάνωσις", τις εφημερίδες της, “Ριζοσπαστική Οργάνωσις" και “Ριζοσπαστική Ηχώ", το Κυπριακό, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την υπηρεσία του στο δήμο Αθηναίων και την Ελληνικήν Επιτροπήν δια την Βαλκανικήν Συνεννόησιν το 1961.

Μερκούρης, Σταμάτης

Μηλιώρης, Νικόλαος

 • GR ELIA-MIET αρ.comp. 592
 • Αρχείο
 • 1923-1980 (κυρίως 1972-1980)

Εγκύκλιοι και προσκλήσεις (δφες) Ύπάτου Συμβουλίου του 33ου βαθμού, αποσπάσματα πρακτικών, ονομαστικοί κατάλογοι μελών, σημειώματα (1972-1980), Εφημερίς του Τάγματος των Ελλήνων Ελευθέρων Τεκτόνων (1975-1977). Ομιλίες και μελέτες για διάφορα θέματα τεκτονικού ενδιαφέροντος, Επετηρίς ενεργών και παρέδρων μελών του Ύπατου Συμβουλίου του 33ου της Ελλάδος 1872-1972, κανονισμοί, προσκλήσεις, ευχετήριες κάρτες, ανακοινώσεις, δίπλωμα Ν.Μηλιώρη.

Μηλιώρης, Νικόλαος

Μιχαηλίδης, Κίμων

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 8/07
 • Αρχείο
 • 1893-1911

Δέκα χειρόγραφες επιστολές προς τον Κ. Μιχαηλίδη και ένα ταχυδρομικό δελτάριο. Το περιεχόμενο των επιστολών αφορά κυρίως στην δημοσίευση κειμένων των αποστολέων στο περιοδικό Παναθήναια. Αποστολείς είναι οι εξής: Σίμος Μενάρδος, Σ. Νικολόπουλος, Στ. Ξανθουδίδης Ν. Γ. Πολίτης, Γ. Στρατήγης και Κ. Χατζόπουλος. Επιστολικό δελτάριο του Κ. Μιχαηλίδη προς Κωνστ. Σ. Γούναρη.

Μιχαηλίδης, Κίμων

Μιχαλιτσιάνου-Κερασσώτη, Μαρία

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 6/98
 • Αρχείο
 • 1875-1970

Αποτελείται κυρίως από πιστοποιητικά και διπλώματα της Μαρίας Μιχαλιτσιάνου και του πεθερού της Ιωάννη Κερασσώτη.

Στα τεκμήρια που αφορούν τη Μαρία-Πηνελόπη Μιχαλιτσιάνου-Κερασσώτη περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά διπλώματά της (ενδεικτικά Αχιλλοπούλειου παρθεναγωγείου 1926-1928, έλεγχος, ενδεικτικό και απολυτήριο αστικού παρθεναγωγείου Καΐρου 1930-1931, Certificat d’ etudes primaires από τη γαλλική πρεσβεία Καΐρου), αντίγραφα πιστοποιητικών της που έχουν εκδοθεί τη δεκαετία του ’60 προφανώς λόγω της αποχώρησής της από την Αίγυπτο (πιστοποιητικό βαπτίσεως 1914, προικοσύμφωνο 1928, γάμου 1938, βεβαίωση του προξενείου Καΐρου ότι είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του 1967, το πρωτότυπο του ίδιου για το σύζυγό της Κρίτωνα Κερασσώτη, βεβαίωση συνδέσμου Αιγυπτιωτών για την άφιξή της στην Ελλάδα το 1961, βεβαίωση προξενείου Γενεύης ότι είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του από το 1958), διαβατήρια και άδειες από τις αρχές της Νότιας Αφρικής και της Αιγύπτου (δελτίο ταυτότητας Νότια Αφρική 1947, άδεια διαμονής Ν. Αφρική 1947-1950, διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμού εναντίον της ευλογιάς 1950, και το ίδιο από τις ελληνικές αρχές 1972, ειδική άδεια παραμονής στην Αίγυπτο ως το 1965, άδεια οδήγησης Αίγυπτος 1960-63 και διεθνής άδεια οδήγησης Κάιρο 1970). Περιλαμβάνονται ακόμα τηλεγραφήματα (1938-1946), αποδείξεις τραπεζικών πράξεων (1944) και διαμονής σε ξενοδοχεία της Ελβετίας (1960). Επίσης δύο ομαδικές φωτογραφίες (σχολική τάξη και εκδρομή στις Πυραμίδες), φωτογραφία με αφιέρωση του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου προς τη Μαίρη Μιχαλιτσιάνου 1935, πρόσκληση γάμου της 1938, δύο προσωπικές κάρτες μέλους του Κ. Κερασσώτη (royal yacht club of Egypt 1953 και Ελληνικής Λέσχης αυτοκινήτου και περιηγήσεων 1962).

Στα τεκμήρια που αφορούν τον Ιωάννη Κερασσώτη περιλαμβάνονται: το πιστοποιητικό βαπτίσεώς του (Ηράκλεια 1875), φοιτητικές ταυτότητές του από το πανεπιστήμιο του Nancy (1898 και 1900), Certificat d’ etudes physiques, chimiques et naturelles (1899), και Diplome de Docteur-Mention “Medecine" (1904) από το ίδιο πανεπιστήμιο, άδεια άσκησης ιατρικής και χειρουργικής από οθωμανικές αρχές (υπογρ. Riza Pacha 1904), βεβαίωση προξενικού γραφείου Καΐρου ότι ο Ι.Κ. που ασκεί από δεκαετίας ιατρική στην πόλη μπορεί να μεταβεί στην Ελλάδα προκειμένου να καταταγεί στο στρατό (Ιούνιος 1913) στο verso του ίδιου άδεια αναχώρησής του για Αλεξάνδρεια (Αύγουστος 1913), έντυπες προσκλήσεις της υπηρεσίας περιθάλψεως των οικογενειών των εφέδρων προκειμένου να εξεταστεί από το γιατρό μέλος της οικογένειας (1915), δελτίο ταυτότητας μέλους πολεμιστών Καΐρου και περιχώρων (1920), χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού επάγγελματος από το υπουργείο Κρατικής Υγιεινής της Ελλάδας όπου τον μεταχειρίζεται ως πρόσφυγα από την Ανατολική Θράκη (1934), γνωστοποίηση συμμετοχής του σε επιτροπή του νοσοκομείου της κοινότητας Καΐρου ως τμηματάρχη του παθολογικού τμήματος (1938), βεβαίωση προξενείου Καίρου ότι ο Ι.Κ. άσκησε το ιατρικό επάγγελμα στην πόλη από το 1903 ως το 1947.

Στην ίδια δωρεά περιλαμβάνεται σειρά προγραμμάτων (Κινηματογραφικό πρόγραμμα Κάιρο 1925-26, προγράμματα συναυλιών Κάιρο 1935 και στην Αθήνα - Βασιλικό θέατρο, Ωδείο Αθηνών 1937-38) και τίτλος πέντε μετοχών Ανωνύμου Εταιρείας Ελληνικού Λαχείου (1926).

Μιχαλιτσιάνου-Κερασσώτη, Μαρία

Αρχείο Κωνσταντίνου Κοντογόνη

 • Αρ.Εισ. 327
 • Αρχείο
 • 1824-1827

Έγγραφα Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1824-1871)
Προσωπικά έγγραφα του Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1824-1871): απονομή του τίτλου Cavalliere από τον βασιλιά της Ισπανίας (1824) ˑ συστατική επιστολή του Gaspare Cav. Salvi, καθηγητή στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά (Ρώμη), για τον Λύσανδρο Καυταντζόγλου (1836) ˑ έγγραφα σχετικά με την ανέγερση «Πάνθεου» από τον Λύσανδρο Καυταντζόγλου (1836) ˑ έκθεση για την κατασκευή του ναού της Παντάνασσας στην Πάτρα (1852) ˑ δίπλωμα διορισμού του ως καθηγητή της αρχιτεκτονικής στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά (Ρώμη, 1856) ˑ έκθεση για την ανέγερση μνημείου στην Αδριανούπολη (1828, 1859) ˑ εκλογή του ως μέλους της βασιλικής Ακαδημίας του San Fernando (Ισπανία 1867) ˑ σχέδια επιστολών του Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1868) και, υπόμνημα προς τον βασιλιά για την ανέγερση του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου (1871).
Αρχείο Κωνσταντίνου Κοντογόνη (1844-1877)
Επιστολές προς τον Κωνσταντίνο Κοντογόνη, κυρίως μαθητών του (1858-1862).
Λόγοι του Κωνσταντίνου Κοντογόνη εκφωνηθέντες στις επετείους της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1848-1861).
Αγγελίες και κατάλογοι συνδρομητών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας για την έκδοση του «Ευαγγελικού Κήρυκα» (1857-1877) και της «Εκκλησιαστικής Ιστορίας» (1864) ˑ κατάστιχο εξόδων της έκδοσης του «Ευαγγελικού Κήρυκα» (1869-1872).
Απολογισμοί και εκθέσεις πεπραγμένων του Αρσακείου κατά τα έτη (1851-1874) ˑ επικήδειοι λόγοι εκφωνηθέντες από τον Κωνσταντίνο Κοντογόνη κατά τα έτη (1850-1877) ˑ ομιλίες προς τις μαθήτριες του Αρσακείου (1868-1873) και προς τους μαθητές της Ριζαρείου Σχολής (1857).
Σημειώσεις του Κοντογόνη με θέμα τα επιτύμβια (1822-1860) ˑ εισηγήσεις για διδακτορικά διπλώματα ˑ χειρόγραφα επιστημονικών μελετών και άρθρων του ˑ πανεπιστημιακά συγγράμματα θεολογικού και φιλοσοφικού περιεχομένου: «Εγκυκλοπαιδεία και μεθοδολογία των θεολογικών επιστημών» ˑ «Εισαγωγή εις την Αγίαν Γραφήν», «Ερμηνεία εις τον Ιώβ», «Ερμηνεία των ψαλμών», «Ερμηνεία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου», «Ερμηνεία εις την Α’ του Πέτρου επιστολήν», «Βίος του Ευαγγελιστού Ματθαίου», «Εγχειρίδιο εβραϊκής αρχαιολογίας», «Κρίσεις για την εβραϊκή αρχαιολογία» (1844), «Περί εβραϊκής γλώσσας» ˑ σημειώσεις σχετικά με την ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία ˑ «Εκκλησιαστική Ιστορία», «Εκκλησιαστικοί συγγραφείς Δ’ Εκατονταετηρίδας», «Ελληνισταί», «Σαμαρείται».
Κλασικοί: «Ανακρέοντος εις έρωτα», «Σημειώσεις εις τον Κατά Κτησιφώντος λόγον του Αισχύνου», «Ιερωνύμου Ουολφίου και Ιωάννου Ιακώβου Ρεισκίου σημειώσεις εις τον Ολυνθιακόν πρώτον λόγον του Δημοσθένους», σημειώσεις εις τον «Περί Στεφάνου λόγον του Δημοσθένους», «Περί Ηροδότου», «Βίος Θεοκρίτου» κ.ά.
Μετάφραση του έργου του Noël Desvergers «Αβυσσινία». Σημειώσεις για τη συγγραφή άρθρων και μελετών του Κωνσταντίνου Κοντογόνη «Περί Αθεϊστών», «Αστέριος», «Το ενιαίον του Θεού πανταχού παραδεδεγμένον» κ.ά. Ποίημα με τον τίτλο «Εις Μαρίαν».

Κοντογόνης, Κωνσταντίνος

Αρχείο Ελένης Ευκλείδη

 • Αρ.Εισ. 328
 • Αρχείο
 • 1921-1959

Αλληλογραφία της Ελένης Ευκλείδη με το Βρετανικό Συμβούλιο για τη διοργάνωση έκθεσης με τους Φιλέλληνες (1954) ˑ αλληλογραφία με το Μουσείο Smithsonian για τη διοργάνωση της έκθεσης «Ελληνικά κοστούμια και κοσμήματα» (1958-1959) ˑ αλληλογραφία σχετικά με την εκλογή της Ελένης Ευκλείδη ως μέλους διαφόρων επιτροπών (1921-1931): Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Πατριωτικού Ιδρύματος Περιθάλψεως (1921), Τριμελούς Επιμελητείας Κυριών (1927), Ειδικής Επιτροπής Γυναικείας Συμμετοχής (1929), Οργανωτικής Επιτροπής της Πανελληνίου Εκθέσεως (1930), Δελφικών Εορτών (1930) κ.ά.
Αλληλογραφία μεταξύ της Ελένης Ευκλείδη και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με την απονομή βραβείων από τη Διεθνή Έκθεση Διακοσμητικών Τεχνών (1925). Σημειώσεις βιβλιογραφικές της Ελένης Ευκλείδη σχετικά με την καλλιτεχνική βιοτεχνία, τις φυτικές βαφές κ.ά.
Καταστατικό της «Ελληνικής Φιλοτεχνικής Ενώσεως». Έγγραφα της «Εταιρείας Φιλοτέχνων»: αλληλογραφία (1928-1929) ˑ 12η έκθεση ελληνικού βιβλίου (1948) ˑ ίδρυση σχολείου χειροτεχνικών επαγγελμάτων στη Σιβιτανίδειο (1929). Διαλέξεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων σχετικά με την ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας στην Ελλάδαˑ σημειώσεις σχετικά με την κεντητική.
Έντυπα, προσκλήσεις και φυλλάδια των Δελφικών Εορτών (1927, 1930) ˑ δύο επιστολές της Εύας Σικελιανού προς την Ελένη Ευκλείδη (χ.χ.).
Έγγραφα αναφερόμενα στη διοργάνωση έκθεσης στη Στοκχόλμη (1947) και στα βιβλία του Κεφαλληνού «Το Παγώνι» και «Βουκολικά Έπη» (1951-1952).
Έντυπα και φυλλάδια με καταστατικά σωματείων. Αποκόμματα εφημερίδων με άρθρα για τη Διεθνή Έκθεση Διακοσμητικών Τεχνών που έγινε στο Παρίσι το 1925.
Σειρά άρθρων του Χρήστου Αγγελομάτη στην εφημερίδα «Ακρόπολη» (29 Αυγούστου – 22 Νοεμβρίου 1929) με τον τίτλο «Το δράμα των μαρτύρων και των ηρώων, ο αιματηρός Μακεδονικός Αγών του 1903-1906». Αποκόμματα άλλων εφημερίδων σχετικά με τον Μακεδονικό Αγώνα ˑ αποκόμματα αθηναϊκών εφημερίδων με άρθρα για την έκθεση της Βαλκανικής Λαϊκής Τέχνης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1930.

Ευκλείδη, Ελένη

Σύμμεικτα (1779)

 • Αρ.Εισ. 329
 • Αρχείο
 • 1779

Βροντολόγιο που βρέθηκε στην Αμοργό.
Φωτοτυπία χειρογράφου, σσ. 24.

Συλλογή οθωμανικών εγγράφων Γεωργίου Λαδά

 • Αρ.Εισ. 33
 • Αρχείο
 • 1746-1864

Αυτοκρατορικά διατάγματα αναφερόμενα στα υποστατικά της μονής του Αγίου Νικολάου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Κορίνθου (1746, 1768, 1795), στην μονή της Παναγίας στην Κω (1802), καθώς και στα κτήματα της μητρόπολης Μονεμβασίας (1813)· διατάγματα του Καπουδάν πασά σχετικά με τα κτήματα της αγίας μονής στη Σκιάθο (1806, 1817-1818)· διατάγματα για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λύση του γάμου και τη σύναψη νέου στην περιοχή Φιλαδελφείας (1845)· βεράτια επικύρωσης της εκλογής των μητροπολιτών Άρτας: Σωφρονίου (1849) και Σεραφείμ (1864).

Σύμμεικτα (1905)

 • Αρ.Εισ. 339
 • Αρχείο
 • 1905

Φωτογραφία των τελειόφοιτων Φυσικών του 1905 με τους καθηγητές τους. Διακρίνονται οι: Θ. Βαρούνης (υφηγητής), Α. Χρηστομάνος (καθηγητής Χημείας), Τ. Αργυρόπουλος (καθηγητής Φυσικής), Δ. Χόνδρος (καθηγητής), Α. Τσακαλώτος (κοσμήτορας Φυσικομαθηματικής). Τελειόφοιτοι: Π. Κροντηράς, Χρυσικόπουλος, Α, Ντελόπουλος κ.ά.

Ντελόπουλος, Γεώργιος

Σύμμεικτα (1923)

 • Αρ.Εισ. 343
 • Αρχείο
 • 1923

1923, Ιανουαρίου 19
Επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου (Λωζάννη) προς τον Απόστολο Αλεξανδρή.
Παρά την ανασυγκρότηση του στρατού του Έβρου, ο Βενιζέλος αποκλείει την κατάληψη της Ανατολικής Θράκης και συνιστά της υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης αναπτύσσοντας τους λόγους των απόψεών του.

Έγγραφα Λύσανδρου Καυταντζόγλου

 • Αρ.Εισ. 344
 • Αρχείο
 • 1843-1867

Επιστολή του Ρήγα Παλαμήδη προς τον Κωνσταντίνο Μανάκη στην Κωνσταντινούπολη, με την οποία προσκαλεί τον Λύσανδρο Καυταντζόγλου να αναλάβει τη διεύθυνση του Πολυτεχνείου (1843) και η απάντηση του ίδιου ότι την αποδέχεταιˑ δίπλωμα απονομής μεταλλίου του αργυρού σταυρού του Σωτήρος από τον Όθωνα (1853)ˑ σχέδιο υποβολής της παραίτησής του από τη διεύθυνση του Πολυτεχνείου (1862)ˑ γράμμα του Πάπα Πίου Θ΄, με το οποίο απονέμει στον Λύσανδρο Καυταντζόγλου τον τίτλο του ιππότη του τάγματος Αγίου Γρηγορίου (1867)ˑ επισκεπτήριο του Λύσανδρου Καυταντζόγλου.

Καυταντζόγλου, Λύσανδρος

Σύμμεικτα (1933, 1945, 1949)

 • Αρ.Εισ. 348
 • Αρχείο
 • 1933, 1945,1949

α) Έγγραφο 1
1933, Δεκεμβρίου 1
Έκκληση της Επιτροπής Δικηγόρων Αθηνών προς τους δικηγόρους της Αθήνας.
Ενόψει των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου της 14ης Δεκεμβρίου καλούνται οι εκλογείς να ψηφίσουν τα υποδεικνυόμενα άτομα προκειμένου να προωθήσουν τα προγράμματα του Συλλόγου.
β) Έγγραφο 2
1945, Οκτωβρίου 24
Πρόγραμμα δοξολογίας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 από το Υπουργείο Εσωτερικών (Αθήνα).
"Πρόγραμμα δοξολογίας επί τη επετείω της αντιστάσεως του έθνους εις την ιταλικήν επίθεσιν και της συμμετοχής εις το συμμαχικόν μέτωπον της ελευθερίας".
γ) Έγγραφο 3
1945, Οκτωβρίου 28
Πρόγραμμα Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Αθήνα).
"Επίσημος εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940".
δ) Έγγραφο 4
1949, Μαρτίου 5
Προεκλογική προκήρυξη του Αριστείδη Σκληρού, υποψήφιου προέδρου του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τους δικηγόρους των Αθηνών.
Με αφορμή την προκήρυξη του Ροντήρη, υποψήφιου για το αξίωμα του Δικηγορικού Συλλόγου, ο ίδιος θέτει ερωτήματα και δίνει τις ανάλογες απαντήσεις.
ε) Έγγραφο 5
1949, Μάρτιος
Προεκλογικό διαφημιστικό φύλλο με το όνομα του Αριστείδη Σκληρού (Αθήνα).
στ) Έγγραφο 6
[1949, Μάρτιος]
Προεκλογική προκήρυξη του Αριστείδη Σκληρού, υποψήφιου προέδρου του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και υποψήφιου Συμβούλου (Αθήνα) προς τους δικηγόρους των Αθηνών.
Προκήρυξη με την οποία ο υποψήφιος πρόεδρος και οι σύμβουλοί του ζητούν την ψήφο των συναδέλφων τους.

Αρχείο Πταισματοδικείου Πάρνωνος

 • Αρ.Εισ. 349
 • Αρχείο
 • 1844-1875

Δικαστικές αποφάσεις των ετών: 1844, 1847, 1848, 1850, 1852ˑ πρακτικά συνεδριάσεων των ετών: 1854, 1856, 1857, 1860, 1861ˑ δικαστικές απφάσεις των ετών: 1864, 1871, 1874, 1875.

Πταισματοδικείο Πάρνωνος

Συλλογή οθωμανικών εγγράφων Γεωργίου Λαδά

 • Αρ.Εισ. 35
 • Αρχείο
 • 1692-1829

Δικαιοπρακτικά έγγραφα αναφερόμενα σε κληρονομικά μερίδια και φόρους κληρονομίας Ελλήνων, κατοίκων του Νεοχωρίου της Κωνσταντινούπολης (1692, 1766-1798)
Έγγραφα των ετών 1802-1817: σχετικά με την υποχρέωση καταβολής φόρου για εμπορικές πράξεις· τον διακανονισμό μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την επιστροφή φυγάδων· την ενοικίαση βακουφίου στο Γενίκιοϊ (1815)· τα ετήσια έσοδα του ιδρύματος Σουλτάν Μπαγιεζίτ (1816-1917).
Αναφορές του πρεσβευτή της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη Baron de Estergonoff σχετικά με τις επαναδιαπραγματεύσεις ορισμένων άρθρων της συνθήκης του Βουκουρεστίου (1818) μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ρωσίας, την απόλυση του βοεβόδα της Βογδανίας και τον διορισμό άλλου, καθώς και με υποθέσεις ιδιωτών.
Δοσοληψίες μεταξύ ιδιωτών· εξοφλητικά χρεών (1819). Έγγραφα αναφερόμενα σε κρατικές υποθέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1820): ανεύρεση κατασκόπων υπέρ αυτής, διαταγή για τη σύλληψη ανθρώπων του Αλή Πασά, εισαγωγή σταριού από τη Βογδανία, εξόφληση φόρων από ιδιώτη έμπορο κ.ά.
Ένταλμα παράδοσης του Σκαρλάτου Μπέη για τις πράξεις του κατά του προξένου της Ρωσίας (1829).
Αχρονολόγητα έγγραφα, αναφερόμενα σε διπλωματικές υποθέσεις μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ρωσίας, σε εμπορικές υποθέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στον Παναγιώτη Μπενάκη κ.ά.

Έγγραφα Ελληνοϊταλικού πολέμου και Εθνικής Αλληλεγγύης

 • Αρ.Εισ. 368
 • Αρχείο
 • 1939-1949

Διαταγές και οδηγίες του διοικητή της ιταλικής μεραρχίας "Julia" και του Ανώτατου Ιταλού Διοικητή της Αλβανίας (1940)· προπαγανδιστικές προκηρύξεις των ιταλικών αρχών προς τους Έλληνες, καθώς και ελλήνων στρατιωτών προς τους Ιταλούς κατά του φασισμού (1940-1941).
Προκηρύξεις των γερμανικών αρχών στην ελληνική γλώσσα, με τις οποίες καλούν το λαό να παραδοθεί (1941)· διαταγή του αρχηγού των ταγμάτων ασφαλείας Στρόοπ, που αφορά τους Έλληνες εβραίους.
Παράνομος τύπος: Ελεύθερη Σκέψη (1943)· στιχουργήματα, πατριωτικά θούρια (1944-1947) και ποιήματα του Αριστείδη Καλαρρύτη με αφιέρωση στο Μουσείο Μπενάκη (1948-1949)· διάφορα έντυπα.
Αλληλογραφία της Μαρίας Σβώλου, ως αντιπροέδρου του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης "Εθνική Αλληλεγγύη", με πολιτικούς κρατούμενους· προκηρύξεις, αναφορές και εκθέσεις προς διεθνείς οργανισμούς για τα θύματα του πολέμου· αντίγραφα επιστολών πολιτικών εξορίστων (1939-1940)· εκθέσεις από τα στρατόπεδα των περιοχών: Ψυττάλεια, Μακρόνησος και Γιούρα (1947). Αλληλογραφία του ζεύγους πολιτικών εξορίστων Γιάννη Σιδερίδη και Ηλέκτρας Σιδερίδη-Αποστόλου (1939-1940).
Δελτίο ταυτότητας του Λευτέρη Αποστόλου· δακτυλογραφημένη έκθεση του Α. Λάβδα με βιογραφικά στοιχεία για την Ηλέκτρα Αποστόλου και συνημμένη έκθεση νεκροψίας-νεκροτομίας.
Ομιλίες και άρθρα· κριτική του Γρ. Νικολάου για "Το Δημοτικό Τραγούδι" του Γ. Λαμπρινού· δακτυλογραφημένο δοκίμιο με τον τίτλο "Στοιχεία Ιστορίας της Ελληνικής Εθνικής Αντίστασης".

Χειρόγραφα ποιητών και λογίων

 • Αρ.Εισ. 37
 • Αρχείο
 • 1840-1932

Αλληλογραφία Αλέξανδρου και Παναγιώτη Σούτσου με τον Γρηγόριο Παπαδόπουλο στο Βουκουρέστι (1840-1855). Ποιητικό σχόλιο του Παύλου Νιρβάνα σχετικό με τη ζωή (1917). Ποίημα του Κωστή Παλαμά με τίτλο "Το Βραχώρι" και κείμενο του ίδιου με τον τίτλο "Νέα σημειώματα στο περιθώριο". Ποίημα του Λάμπρου Προφύρα με τίτλο "Φωνές της θάλασσας". Επιστολή Κωνσταντίνου Καβάφη προς τον Αντώνιο [Μπενάκη] (1932).

Σύμμεικτα (1928, 1935)

 • Αρ.Εισ. 373
 • Αρχείο
 • 1928, 1935

α) 1928, Ιουλίου 1: Δίφυλλη χειρόγραφη επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον Γεώργιο Ροδόπουλο. Τον πληροφορεί ότι η υπόθεση της κυριότητας των "καλυμμάτων" έχει λυθεί δια νόμου και τον παραπέμπει στις δηλώσεις του στο Έθνος και την Εστία.
β) 1935, Δεκεμβρίου 26: Χειρόγραφο επιστολικό σημείωμα του Ελευθερίου Βενιζέλου (Παρίσι) προς τον Γεώργιο Ροδόπουλο. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του Ροδόπουλου με τον Σοφούλη και εύχεται να τερματιστούν οι εμφύλιες διαμάχες.

Ροδόπουλος, Γεώργιος

Συλλογή αποκομμάτων Λίνας Παπαγεωργίου

 • Αρ.Εισ. 374
 • Αρχείο
 • 1936

Αποκόμματα των εφημερίδων: Αθηναϊκά Νέα, Αθλητισμός, Ακρόπολις, Ανεξάρτητος, Έθνος, Ελευθέρα Γνώμη, Ελεύθερο Βήμα, Ελληνική Φωνή, Εστία, Ημερήσιος Κήρυξ, Νέα Ημέρα, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Νέος Κόσμος, Πατρίς και Πρωία, με άρθρα για το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου (1936).

Παπαγεωργίου, Λίνα

Αρχείο οικογένειας Μαυροκορδάτου-Σούτσου

 • Αρ.Εισ. 388
 • Αρχείο
 • 1860-1963

Τετράδιο ποικίλων σημειώσεων του Νικολάου Μαυροκορδάτου (1860/1861-1871).
Επιστολές των: Θεόδωρου Κουντουριώτη, Αριστείδη Δόσιου, Π. Λάμπρου, Antoine de Strautz (πρόξενου της Αυστρίας στην Κέρκυρα) προς τον Νικόλαο Μαυροκορδάτο (1864-1881)· επιστολές του Νικόλαου Μαυροκορδάτου από την Κωνσταντινούπολη και το Mauerbach προς τον Αλέξανδρο Σούτσο (1897, 1902) και σχέδιο αναφοράς του ίδιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών με πληροφορίες για τις τουρκικές δυνάμεις στην Ελασσόνα (1897)· βιογραφικό σημείωμα Νικολάου Μαυροκορδάτου (χ.χ.)· αποκόμματα εφημερίδων με άρθρα αναφερόμενα στον Νικόλαο Μαυροκορδάτο (1884-1889).
Δύο έγγραφα του Αλέξανδρου Σούτσου σχετικά με τον πόλεμο του 1897· επιστολές του Π. Μάνου προς τον Αλέξανδρο Σούτσο (1897).
Σημείωμα από την Ιστορία του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 του Αντώνιου Σπηλιωτόπουλου.
Προσύμφωνο αγοραπωλησίας οικογενειακού ακινήτου (1963).

Μαυροκορδάτου - Σούτσου, οικογένεια

Σύμμεικτα (1913)

 • Αρ.Εισ. 389
 • Αρχείο
 • 1913

α) 1913, Φεβρουαρίου 13: Ο διάδοχος Κωνσταντίνος και η πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη στα οχυρά του Μπιζανίου.
β) 1913: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με στολή εκστρατείας στη Μακεδονία κατά τον ελληνοβουλγαρικό πόλεμο.
γ) 1913: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με στολή εκστρατείας στη Μακεδονία (έντυπη φωτογραφία).
δ) Χ.χ.: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος σε ηλικία τεσσάρων εών, 1872 (έντυπη φωτογραφία).

Σύμμεικτα (1830)

 • Αρ.Εισ. 39
 • Αρχείο
 • 1830

Έγγραφο 1

1830, Απριλίου 11/23

Διαβατήριο του Γεωργίου Σακελλάριου.

Σύμμεικτα (χ.χ.)

 • Αρ.Εισ. 393
 • Αρχείο
 • Χ.χ.

Εκτελεστική Επιτροπή Κρήτης: Μ. Πετυχάκης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Α. Μιχελιδάκης (πρόεδρος), Εμμανουήλ Λογιάδης, Χ. Πολωγεώργης.

Αρχεία σχολείων που παραδόθηκαν από το 74ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

 • GRGSA-CA- EDU014.01
 • Αρχείο
 • 1863 - 1966

Αρχεία των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (1885-1929) 1ο Δημοτικό Σχολείο Δ΄ / Γ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αθηνών (1929-1952) 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (1869-1927) 2η Δημοτική Σχολή των Θηλέων (1870-1929) 2ο Δημοτικό Σχολείο (1929-1933) 1η Δημοτική Σχολή των Θηλέων (1899-1914) 17ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (1902-1929) 8ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων (1891-1929) 12ο Δημοτικό Σχολείο (1938-1965) 47ο Δημοτικό Σχολείο (1952-1961) 48ο Δημοτικό Σχολείο (1936-1963) Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο (μικτό) Πέτρου Τζοβάννη (1926-1917) Περιέχονται βιβλία: σπουδής, γενικού ελέγχου, μαθητολόγια, πρακτικών συνεδριάσεων, πρακτικών σχολικής εφορείας, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας κ.ά. Περιέχονται επίσης και διαφάνειες μαθημάτων.

74ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Αρχείο Γυμνασίου Γιάννουλης Λάρισης

 • GRGSA-CA- EDU008.01
 • Αρχείο
 • 1992

Δοκίμια γραπτών εξετάσεων όλων των τάξεων του Γυμνασίου Γιάννουλης του Ιουνίου του 1992: Α΄ τάξη: Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνικά Κείμενα, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Βοτανική, Αγγλικά, Καλλιτεχνικά. Β΄ τάξη Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνικά Κείμενα, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Ανθρωπολογία, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά, Καλλιτεχνικά. Γ΄ τάξη: Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνικά Κείμενα, Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση , Μαθηματικά, Ιστορία, Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά.

Γυμνάσιο Γιάννουλης (Ν. Λάρισας)

Αρχείο Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών

 • GRGSA-CA- EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1929-2001

Το αρχείο του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από βιβλία βαθμολογίου, τίτλους σπουδών και εγγραφής, βιβλία μισθοδοσίας, αλληλογραφία που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού και του Γυμνασίου του Σχολείου. Επίσης, υπάρχουν τεκμήρια σχετικά με τη φοίτηση φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (διπλωματικές εργασίες, ερωτηματολόγια).

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών

Αρχείο του 46ου Γυμνασίου Αθηνών και προγενέστερων σχολείων

 • GRGSA-CA- EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1901-1990

Αρχεία εκπαιδευτικών μονάδων που λειτούργησαν στο κτήριο που στεγάζεται σήμερα (2014) το 46ο Γυμνάσιο και 46ο Λύκειο Αθηνών που βρίσκεται στις οδούς Ασκληπιού και Ιπποκράτους. Δημόσια Εμπορική Σχολή Αθηνών (1901-1964). Δ' Δημόσια Εμπορική Σχολή Αρρένων Αθηνών (1926). Εμπορική Σχολή Θήλεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1914-1929). Εμπορική Σχολή "Το Βυζάντιο" (1925-1928). Α' Οικονομικό Γυμνάσιο/ Οικονομικό Λύκειο (1955-1976). Α' Μικτό Γυμνάσιο Αθηνών (1976-1977). 46ο Γυμνάσιο Αθηνών (1976-1990). Περιλαμβάνονται βιβλία: μαθητολόγια, γενικού ελέγχου, μισθοδοσίας, πρακτικά κ.λπ.

46ο Γυμνάσιο Αθηνών

Αρχείο Δήμου Αθηναίων

 • GRGSA-CA- MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1978-1985

Φάκελοι αλληλογραφίας των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών :
Διεύθυνση Διοικήσεως, Διεύθυνση Προνοίας και Αντιλήψεως/Κοινωνικών Υπηρεσιών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, Διεύθυνση Νεκροταφίων
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:
Διεύθυνση Μηχανολογικού/Μηχανικού, Διεύθυνση Κήπων και Δενδροστοιχιών
Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Δήμος Αθηναίων

Αρχείο Πολεοδομίας Καλλιθέας

 • GRGSA-CA- MUN002.01
 • Αρχείο
 • 1964-1986, 1989

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους εκδόσεως οικοδομικών αδειών της περιόδου 1964-1986/89 που αφορούν την περιοχή της Καλλιθέας.

Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει:

α) Αίτηση με ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος: αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία, τεχνική έκθεση, ογκομετρικό προϋπολογισμό, δηλώσεις αναλήψεως μελέτης και επιβλέψεως ωπλισμένου σκυροδέματος, δήλωση ιδιοκτήτου αναθέσεως μελέτης και επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών, φύλλο ελέγχου.

β) Διάφορα έγγραφα: τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, αρχιτεκτονική μελέτη, φωτογραφία κτίσματος (αν πρόκειται για άδεια κατεδάφισης), και έλεγχος των φοροτεχνικών της άδειας (αμοιβές μηχνικού/ών, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ.)

Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Πειραιώς, Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών

Αρχείο Δήμου Καλλιθέας

 • GRGSA-CA- MUN003.01
 • Αρχείο
 • 1931-1986

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αφορά το δημοτολόγιο. Υπάρχουν επίσης φάκελοι που αφορούν άλλες οργανωτικές μονάδες και δραστηριότητες των Δήμων: φάκελοι Δημοτικού Συμβουλίου, Τεχνικής Υπηρεσίας, διαχείριση κοιμητηρίων, απορριμάτων, αποχέτευσης κλπ.

Δήμος Καλλιθέας

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς

 • GRGSA-CA- MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 2003

Τμήμα Προσωπικού: Βιβλίο Γενικού Μητρώου Συνταξιούχων. Βιβλίο Μητρώου Υπαλλήλων. Γενικό Μητρώο Συνταξιούχων. Προϋπολογισμός έτους 2003. Εκλογές και δημοψηφίσματα ετών 1974 έως και 1998. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Εκλογών και Ληξιαρχείου. Στρατολογικά.

Δήμος Κηφισιάς, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρχείο Κέντρου Νεότητας Δήμου Αθηναίων (1937-1985) / Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων

 • GRGSA-CA- MUN006.01
 • Αρχείο
 • 1943-1996

Το αρχείο περιέχει φακέλους και πρωτόκολλα εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Κέντρου Νεότητας / Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δ, αποφάσεις Προέδρου Αδελφάτου του Κέντρου Νεότητας Δήμου Αθηναίων, φακέλους που αφορούν τις δραστηριότητες του οργανισμού (κατασκηνώσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα), λογιστικά / διαχειριστικά (καθολικά, χρηματικά εντάλματα κ.ά).

Δήμος Αθηναίων, Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • ADM002
 • Αρχείο
 • 1945 - 1957

Έγγραφα σχετικά με λογοκρισία του εγχώριου Τύπου, εθιμοτυπία, αστυνόμευση και χωροφυλακή, διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων, εμπόριο και λαθρεμπόριο, αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία, εκπαίδευση, σχολικές εφορείες και διδακτήρια, μαθητικά συσσίτια, φυσική αγωγή και οργανώσεις νέων, θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λειτουργία της Επιτροπής Ηθών, ταχυδρομεία, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Επιμελητήρια, Γεωργική Τράπεζα, απογραφή και δημογραφικά στατιστικά, βοήθεια προς πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, παλλινόστηση προσφύγων, δημόσια υγεία, εργατικά ζητήματα, μεταλλεία, ηλεκτροφωτισμός, τυπογραφεία, λειτουργία ξενοδοχείων.

Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος

Αρχείο Αυτόνομης Υπηρεσίας Επισιτισμού Μακεδονίας

 • ADM003
 • Αρχείο
 • 1941 - 1945

Γενικές αποφάσεις και διαταγές σχετικά με τον επισιτισμό, κίνηση των επαρχιακών Επισιτιστικών Γραφείων, υπαλληλικά θέματα, αγορανομικές διατάξεις και δελτία τιμών, μεταφορές προϊόντων, χορηγήσεις τροφίμων και διαφόρων προϊόντων σε ιδιώτες και ιδρύματα, καταστάσεις αποθεμάτων, οικονομικά θέματα, έγγραφα της ελληνικής και γερμανικής διοίκησης.

Αυτόνομη Υπηρεσία Επισιτισμού Μακεδονίας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 19810