Εμφανίζει 2277 αποτελέσματα

Θέματα
Όρος Σημείωση περιεχομένου Αποτελέσματα
Δήμοι - Κτηματολόγια 1
Δήμοι - Οικονομία 2
Δήμοι - Περιουσία, Ακίνητη 2
Δήμοι - Προμήθειες 2
Δήμοι - Προσωπικό 3
Δίκαιο, Εκκλησιαστικό 3
Δίκαιο, Ιδιωτικό 1
Δίκαιο, Ναυτικό 1
Δίκαιο, Οικογενειακό 1
Δίκες - Πρακτικά 1
Δίκη του Ναυτικού, 1948 1
Δίκη των έξι, 1922 5
Δασικές εκτάσεις - Αμφισβητήσεις 1
Δασικές εκτάσεις - Εκχερσώσεις 1
Δασικές εκτάσεις - Καταπατήσεις 1
Δασικές εκτάσεις - Κτηματογράφηση 1
Δασικές εκτάσεις - Παραχωρητήρια 1
Δασικές εκτάσεις - Πειραιάς 1
Δασικές εκτάσεις - Προστασία 2
Δασικές εκτάσεις - Ροδόπη 1
Δασικές εκτάσεις - Χαρακτηρισμοί 1
Δασικές πυρκαγιές 3
Δασμοί 1
Δεκεμβριανά, 1944 6
Δελφικές Εορτές 19
Δημογραφία 5
Δημοσιογράφοι, Έλληνες 7
Δημοσιογραφία 20
Δημοτικά τραγούδια - Κρήτη

Χρήση για: Ριζίτικα τραγούδια

1
Δημοτικισμός 7
Δημοτολόγια 2
Δημοτολόγια - Αττική 1
Δημοτολόγια - Καλλιθέα 1
Δημοτολόγια - Καρδίτσα 1
Δημοτολόγια - Νέο Σιδηροχώρι (Ροδόπη) 1
Δημοψήφισμα, 1862 1
Δημοψήφισμα, 1935 2
Δημοψήφισμα, 1946 5
Δημοψήφισμα, 1974 2
Δημοψήφισμα, 2015 1
Δημοψήφισμα, 22 Νοεμβρίου 1920 1
Δημόσια έργα 11
Δημόσια έργα - 19ος αι. 2
Δημόσια έργα - Έξοδα 2
Δημόσια έργα - Αυτοκινητόδρομοι 1
Δημόσια έργα - Διαγωνισμοί 1
Δημόσια έργα - Επιθεώρηση 1
Δημόσια έργα - Εταιρείες 1
Δημόσια ήθη 1
Δημόσια ασφάλεια 10
Δημόσια ασφάλεια - 19ος αι. 3
Δημόσια ασφάλεια - Αθήνα 1
Δημόσια διοίκηση

Χρήση για: Διοίκηση, Δημόσια

4
Δημόσια διοίκηση - 19ος αι. 2
Δημόσια διοίκηση - Αιτήσεις πολιτών 5
Δημόσια διοίκηση - Ανασυγκρότηση 2
Δημόσια διοίκηση - Απλούστευση διαδικασιών 2
Δημόσια διοίκηση - Δαπάνες 11
Δημόσια διοίκηση - Δικαστικές υποθέσεις 1
Δημόσια διοίκηση - Ελεγκτική 13
Δημόσια διοίκηση - Επιθεώρηση 1
Δημόσια διοίκηση - Επτάνησα 1
Δημόσια διοίκηση - Μακεδονία 1
Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων 4
Δημόσια διοίκηση - Παραγωγικότητα 2
Δημόσια διοίκηση - Πειθαρχικά Συμβούλια 1
Δημόσια διοίκηση - Πληροφοριακά συστήματα 1
Δημόσια διοίκηση - Προσωπικό 7
Δημόσια διοίκηση - Υπηρεσιακά Συμβούλια 1
Δημόσια διοίκηση - Φορολογία 5
Δημόσια περιουσία - Διατάγματα 1
Δημόσια τάξη 8
Δημόσια ταμεία 1
Δημόσια ταμεία - Λογαριασμοί 1
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Εισπράξεις 1
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογαριασμοί 1
Δημόσιες δαπάνες 14
Δημόσιες επενδύσεις 6
Δημόσιες υπηρεσίες - Οργανισμοί 1
Δημόσιες υπηρεσίες - Στέγαση 1
Δημόσιο χρέος - Διαχείριση 3
Δημόσιο, Ελληνικό - Λογαριασμοί 1
Δημόσιοι υπάλληλοι - Νομιμοφροσύνη 6
Δημόσιοι υπάλληλοι - Πολιτικά φρονήματα 5
Δημόσιοι υπάλληλοι - Προσλήψεις 1
Δημόσιοι υπάλληλοι - Υπηρεσιακές μεταβολές 1
Διάσκεψη Πόρου, 1828 1
Διάσκεψη του Λονδίνου, 1921 1
Διαβατήρια 6
Διαγράμματα - Συνοικισμοί 1
Διαγωνισμοί - Επιλογή προσωπικού 3
Διαθήκες 28
Διακόσμηση 2
Διασπορά, Ελληνική - Αλεξάνδρεια 1
Διασπορά, Ελληνική - Τεργέστη 1
Διασπορά, Κεφαλονίτικη 2
Διατάγματα - 19ος αι. 1
Διατάγματα, Αυτοκρατορικά 1
Διατάγματα, Νομοθετικά - Έκδοση 1
Διαφήμιση 2
Αποτελέσματα 401 έως 500 από 2277