Εμφανίζει 2228 αποτελέσματα

Θέματα
Όρος Σημείωση περιεχομένου Αποτελέσματα
Γυναικολογία 4
Δ' Εθνική Συνέλευση Άργους, 1829

Χρήση για: Δ΄ Εθνοσυνέλευση Άργους

1
Δάνεια της Ανεξαρτησίας 9
Δάση 2
Δήμαρχοι 5
Δήμαρχοι - 19ος αι. 3
Δήμοι - 19ος αι. 1
Δήμοι - Έργα 1
Δήμοι - Έσοδα, Δημόσια 3
Δήμοι - Δαπάνες 3
Δήμοι - Δαπάνες, Δημόσιες 1
Δήμοι - Δημοπρασίες 1
Δήμοι - Δραστηριότητες - Νεολαία 1
Δήμοι - Δραστηριότητες, Αθλητικές 1
Δήμοι - Επιτροπές 1
Δήμοι - Κατασκηνώσεις 1
Δήμοι - Κοινωνική πολιτική 1
Δήμοι - Κτηματολόγια 1
Δήμοι - Οικονομία 2
Δήμοι - Περιουσία, Ακίνητη 2
Δήμοι - Προμήθειες 2
Δήμοι - Προσωπικό 3
Δίκαιο, Εκκλησιαστικό 1
Δίκαιο, Ιδιωτικό 1
Δίκαιο, Ναυτικό 1
Δίκαιο, Οικογενειακό 1
Δίκες - Πρακτικά 2
Δίκη των Εξ, 1922

Χρήση για: Δίκη των Έξι, 1922

5
Δασικές αμφισβητήσεις 1
Δασικές εκτάσεις - Εκχερσώσεις 1
Δασικές εκτάσεις - Καταπατήσεις 1
Δασικές εκτάσεις - Κτηματογράφηση 1
Δασικές εκτάσεις - Παραχωρητήρια 1
Δασικές εκτάσεις - Πειραιάς 1
Δασικές εκτάσεις - Προστασία 2
Δασικές εκτάσεις - Χαρακτηρισμοί 1
Δασικές πυρκαγιές 3
Δεκεμβριανά, 1944 6
Δελφικές εορτές 14
Δημογραφία 6
Δημοσιογράφοι, Έλληνες 8
Δημοσιογραφία 19
Δημοτικά τραγούδια - Κρήτη

Χρήση για: Ριζίτικα τραγούδια

1
Δημοτικισμός 7
Δημοτολόγια 2
Δημοτολόγια - Αττική 1
Δημοτολόγια - Καλλιθέα 1
Δημοψήφισμα 1920 1
Δημοψήφισμα 1935 2
Δημοψήφισμα 1946 2
Δημοψήφισμα 2015 1
Δημοψήφισμα, 1946 1
Δημοψηφίσματα 1
Δημόσια Διοίκηση - Ανασυγκρότηση 2
Δημόσια έργα 11
Δημόσια έργα - 19ος αι. 2
Δημόσια έργα - Έξοδα 2
Δημόσια έργα - Αυτοκινητόδρομοι 1
Δημόσια έργα - Διαγωνισμοί 1
Δημόσια έργα - Επιθεώρηση 1
Δημόσια έργα - Εταιρείες 1
Δημόσια ήθη 1
Δημόσια ασφάλεια 10
Δημόσια ασφάλεια - 19ος αι. 3
Δημόσια ασφάλεια - Αθήνα 1
Δημόσια διοίκηση

Χρήση για: Διοίκηση, Δημόσια

5
Δημόσια διοίκηση - 19ος αι. 2
Δημόσια διοίκηση - Αιτήσεις πολιτών 4
Δημόσια διοίκηση - Απλούστευση διαδικασιών 2
Δημόσια διοίκηση - Δαπάνες 11
Δημόσια διοίκηση - Δικαστικές υποθέσεις 1
Δημόσια διοίκηση - Ελεγκτική 13
Δημόσια διοίκηση - Επιθεώρηση 1
Δημόσια διοίκηση - Επτάνησα 1
Δημόσια διοίκηση - Μακεδονία 1
Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων 4
Δημόσια διοίκηση - Παραγωγικότητα 2
Δημόσια διοίκηση - Πειθαρχικά Συμβούλια 1
Δημόσια διοίκηση - Πληροφοριακά συστήματα 1
Δημόσια διοίκηση - Προσωπικό 7
Δημόσια διοίκηση - Υπηρεσιακά Συμβούλια 1
Δημόσια διοίκηση - Φορολογία 5
Δημόσια κτήρια 2
Δημόσια περιουσία - Διατάγματα 1
Δημόσια τάξη 8
Δημόσια ταμεία 1
Δημόσια ταμεία - Λογαριασμοί 1
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Εισπράξεις 1
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογαριασμοί 1
Δημόσιες δαπάνες 14
Δημόσιες επενδύσεις 6
Δημόσιες υπηρεσίες - Οργανισμοί 1
Δημόσιες υπηρεσίες - Στέγαση 1
Δημόσιο χρέος - Διαχείριση 3
Δημόσιο, Ελληνικό - Λογαριασμοί 1
Δημόσιοι υπάλληλοι - Νομιμοφροσύνη 6
Δημόσιοι υπάλληλοι - Πολιτική δραστηριότητα 5
Δημόσιοι υπάλληλοι - Υπηρεσιακές μεταβολές 1
Διάσκεψη Πόρου, 1828 1
Διάσκεψη του Λονδίνου, Φεβρουάριος 1921 1
Αποτελέσματα 401 έως 500 από 2228