Βασιλικά Ανάκτορα - Πολιτικός οίκος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βασιλικά Ανάκτορα - Πολιτικός οίκος

Αντίστοιχοι όροι

Βασιλικά Ανάκτορα - Πολιτικός οίκος

Σχετικοί όροι

Βασιλικά Ανάκτορα - Πολιτικός οίκος

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βασιλικά Ανάκτορα - Πολιτικός οίκος

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ανακτορικών

  • Αρχείο
  • 1863-1911

Το αρχείο αντιστοιχεί στα παρακάτω Τμήματα: 1) Πολιτικός Οίκος: Αυλαρχείο (αλληλογραφία, ανακτορικό ταμείο, ανακτορικό επιμελητήριο, αυλαρχείο τελετών, ταξίδια, βασιλικά κτήματα). Πολιτικό Γραφείο Βασιλέως (αλληλογραφία βασιλέως, βασιλίσσης, ιδιαιτέρων γραμματέων, αλληλογραφία με υπουργεία). 2) Στρατιωτικός Οίκος

Ελληνική Βασιλική Οικογένεια (1863-1974)