Βασιλικό Κίνημα, 1967

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βασιλικό Κίνημα, 1967

Αντίστοιχοι όροι

Βασιλικό Κίνημα, 1967

Σχετικοί όροι

Βασιλικό Κίνημα, 1967

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βασιλικό Κίνημα, 1967

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Βιδάλης, Ορέστης

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/12
  • Αρχείο
  • 1959-2001 (κυρίως 1968-1975)

Το αρχείο προσφέρει πλούσιο υλικό για την αντιδικτατορική δραστηριότητα του Βιδάλη στις Η.Π.Α. Εκτός από την αλληλογραφία του με διάφορες προσωπικότητες του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, περιλαμβάνονται συνεδριάσεις του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικές με τη δικτατορία, φωτογραφίες από πορείες κατά της δικτατορίας, πολλά περιοδικά, εφημερίδες και άλλα έντυπα (ξένα και ελληνικά) που έβγαιναν στις Η.Π.Α και την Ευρώπη και σχετίζονταν με την αντιδικτατορική δράση.

Βιδάλης, Ορέστης