Εμφανίζει 2445 αποτελέσματα

Θέματα
Όρος Σημείωση περιεχομένου Αποτελέσματα
Τύπος, Παράνομος, 1941-1944 23
Τύπος, Τοπικός 16
Υαλουργεία 3
Υγεία, Δημόσια

Χρήση για: Δημόσια Υγεία

28
Υγεία, Δημόσια - Αθήνα 3
Υγεία, Δημόσια - Καρδίτσα 1
Υγεία, Δημόσια - Πειραιάς 1
Υγεία, Δημόσια - Προσωπικό 1
Υγεία, Δημόσια - Ροδόπη 1
Υγειονομεία 1
Υγειονομεία - 19ος αι. 1
Υγειονομικοί έλεγχοι 8
Υγειονομικός σχεδιασμός 1
Υγιεινή, Περιβαλλοντική 1
Υγιεινή, Σχολική 1
Υδραγωγεία 2
Υδραυλικά έργα - 19ος αι. 1
Υδραυλικά έργα - Μακεδονία 2
Υδροηλεκτρικά έργα 1
Υιοθεσίες 4
Υλοτομία 1
Υλοτομία - Άδειες 1
Υπερρεαλισμός 3
Υποβρύχια 3
Υποθήκες 1
Υποθηκοφυλακεία 1
Υποθηκοφυλακεία - Επιθεώρηση 2
Υποκριτική 1
Υπουργοί, Έλληνες 16
Υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ 2
Υπόθεση Λαμπράκη 2
Υπόθεση Πόλε 1
Υπόθεση Πόλκ 1
Υφαντική - Σχολές 1
Υφαντουργία 3
Φάρμακα 2
Φάρμακα - Τιμές 1
Φαναριώτες 3
Φαρμακεία 5
Φαρμακεία - 19ος αι. 1
Φαρμακευτική 2
Φαρμακοποιοί 1
Φεμινισμός 1
Φεμινιστικό κίνημα 2
Φιλέλληνες 17
Φιλανθρωπία

Χρήση για: Αγαθοεργίες

3
Φιλανθρωπικά ιδρύματα 1
Φιλανθρωπικές οργανώσεις 1
Φιλελληνισμός 25
Φιλικοί 9
Φιλολογία 19
Φιλολογία, Κλασική 5
Φιλολογία, Μεσαιωνική 1
Φιλολογία, Νεοελληνική 1
Φιλοσοφία 12
Φιρμάνια 1
Φλωρεντία, Σύμφωνο της, 1913

Χρήση για: Σύμφωνο της Φλωρεντίας, 1913, Συνθήκη της Φλωρεντίας, 1913

1
Φοιτητές, Έλληνες - Γερμανία 2
Φοιτητές, Έλληνες - Ευρώπη 2
Φοιτητές, Έλληνες - Ιταλία 2
Φοιτητές, Έλληνες - Μεγάλη Βρετανία 1
Φοιτητικό κίνημα 10
Φορολογία 11
Φορολογία - 19ος αι. 3
Φορολογία - Γη 3
Φορολογία - Γονικές παροχές 9
Φορολογία - Δηλώσεις 13
Φορολογία - Δωρεές 7
Φορολογία - Εισοδήματα 6
Φορολογία - Ελεύθεροι επαγγελματίες 1
Φορολογία - Επιχειρήσεις 1
Φορολογία - Κινηματογράφοι 1
Φορολογία - Κληρονομιά 14
Φορολογία - Κτήματα

Χρήση για: Κτήματα - Φορολογία

1
Φορολογία - Μεταβίβαση ακινήτων 4
Φορολογία - Μονοπωλιακά είδη 1
Φορολογία - Νομοθεσία 2
Φορολογία - Παραβάσεις 2
Φορολογία - Παραβάσεις - Ελεύθερα επαγγέλματα 1
Φορολογία - Προικώα 5
Φουτουρισμός 1
Φράγματα - Νείλος (Αίγυπτος) 1
Φραγκοκρατία 2
Φρουραρχεία 3
Φυγάδες 1
Φυλακές 11
Φυλακές - 19ος αι. 3
Φυλακές - Ειδικοί κρατούμενοι 1
Φυλακές - Κατάδικοι 3
Φυλακές - Μεταγωγές 2
Φυλακές - Μικρά Ασία 1
Φυλακές - Ποινολόγια 3
Φυλακές - Πολιτικοί κρατούμενοι 1
Φυλακές - Συνθήκες κράτησης 3
Φυλακές - Υπόδικοι 2
Φυλακές - Χρεωφειλέτες 2
Φυματίωση - Θεραπεία 1
Φυσικές καταστροφές 1
Φωταέριο 1
Φωτογράφοι - Αθήνα 2
Αποτελέσματα 2301 έως 2400 από 2445