Καπνός (Φυτό)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Καπνός (Φυτό)

Equivalent terms

Καπνός (Φυτό)

Σχετικοί όροι

Καπνός (Φυτό)

62 Αρχειακή περιγραφή results for Καπνός (Φυτό)

62 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 45
 • Αρχείο
 • 1866-1998

Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου, Πληθυσμού & Ληξιαρχείου, Φορολογικής Επιτροπής, Καθολικού, Προσωπικής Εργασίας, Έργων, Βιβλιοθήκης κλπ. & φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, οικονομικών στοιχείων, εκλογικών θεμάτων, ληξιαρχικών εγγράφων, φορολογικών διαφορών, γεωργοκτηνοτροφικών θεμάτων, καπνικών κλπ.

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Αλεξανδρίδης, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET 04/2015Θ
 • Αρχείο
 • 1952-1982

Το αρχείο περιέχει τεκμήρια που σχετίζονται με το εμπόριο καπνού που πραγματοποιούσε ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει εισερχόμενες και εξερχόμενες επιστολές με εταιρείες του εξωτερικού και εσωτερικού αλλά και μεσάζοντες. Συγκεκριμένα περιέχει επιστολές μονοπωλίων και εταιρειών αραβικών χώρων (Ιράκ, Τυνησία, Αλγερία, Μα-ρόκο, Ιορδανία, Λίβανος, Αίγυπτος), του μονοπωλίου της Γαλλίας, εταιρειών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Ακόμη εταιρειών της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένης της Reemtsa. Τέλος αλληλογραφία με εμπόρους της Ιαπωνίας, της Ταϊβάν, της Νότιας Κορέας και χωρών της Αφρικής. Πλούσια είναι και η αλληλογραφία με έλληνες καπνέμπορους. Μαζί με τις επιστολές συνάπτονται πολύ συχνά τηλεγραφήματα, αποδείξεις, τιμολόγια, ζυγολόγια, φορτωτικές, έξοδα εκτελωνισμού και ετικέτες κιβωτίων καπνών. Επίσης περιλαμβάνονται συμβάσεις, συμφωνητικά και πρωτόκολλα συνεργασίας, πιστοποιητικά καταγωγής καπνού, φυτοπαθολογικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες εξαγωγής και εισαγωγής καπνού.

Συμπληρωματικά το αρχείο περιέχει ορισμένα έντυπα σχετικά με το καπνεμπόριο της Ελλάδας και περίπου πενήντα τεύχη του περιοδικού Καπνική Επιθεώρησις: Οργανισμός προστασίας του Ελληνικού καπνού.

Αλεξανδρίδης, Δημήτριος

Αρχεία Περιφερειακών Διευθύνσεων Καβάλας, Βόλου, Αγρινίου και Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.)

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ. 065.001
 • Αρχείο
 • 1960 - 2002

Αρχεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Καβάλας, Βόλου, Αγρινίου και Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) κ.ά.

Περιφερειακή Διεύθυνση Καβάλας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.)

Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

 • GR GRGSA-SER COL042.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 1988

Φάκελοι διαταγών, αλληλογραφίας με κεντρικό κατάστημα βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλία ημερομισθίων, βιβλία βαθμολογίας καπνών.

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Ένωση Καπνοπαραγωγών Σερρών

Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

 • GR GRGSA-SER COL042.02
 • Αρχείο

Βιβλία ημερομισθίων καπνεργατών, οικονομικών στοιχείων εταιρίας, αποθήκευσης και αγοραπωλησιών καπνών, φάκελοι ισοζυγίων.

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Ένωση Καπνοπαραγωγών Σερρών

Αρχείο Α΄Εφορίας Καπνού Θεσσαλονίκης

 • ADM032
 • Αρχείο
 • 1936 - 1976

Βιβλία και φάκελοι της Α', Β', Γ' και Δ' Εφορίας Καπνού Θεσσαλονίκης, του Δημόσιου Καπνεργοστασίου και της Εφορίας Καπνού Ζαγκλιβερίου: ευρετήρια κατόχων καπνού, καπνεμπόρων και καπνεμπορικών εταιριών, βιβλία πιστοχρεώσεως, βιβλία μεταγραφής, αιτήσεων κοπής καπνού, βιβλίο αγορασθέντων καπνών κατά τη διάρκεια της Κατοχής, βιβλία εργατικών και στρατιωτικών σιγαρέττων κ.ά. Αφορά περιοχές όλης της Μακεδονίας.

Εφορία Καπνού Α΄ Θεσσαλονίκης

Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού

 • Αρχείο
 • 1925 - 1963

Εκθέσεις και διάφορα έγγραφα που συνέτασσαν οι γεωπόνοι, επόπτες, καπνοτεχνίτες, καπνοδηγοί κατά την διάρκεια της εργασίας τους (ημερολόγια εργασιών, καταστάσεις οδοιπορικών, δελτία κινήσεως, δελτία πορείας καλλιέργειας καπνού, καταστάσεις καλλιεργητών, εργασιών, εκτάσεων ανά στρέμμα, αποθεμάτων και αχρήστων καπνών κατά Εφορείες Καπνού και κατά χωριά με τον αριθμό των καλλιεργητών και την έκταση σε στρέμματα), εγκύκλιοι του Γραφείου με οδηγίες και προς τους υπαλλήλους αλλά και προς τους συνεταιρισμούς ή κοινότητες, μεταφράσεις άρθρων εγχειριδίων, Νόμοι, φύλλα εφημερίδων σχετικά με την καλλιέργεια και διάθεση του καπνού. Δελτία παραγωγής καπνού και στατιστικές πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και την πώληση καπνών, αλληλογραφία με καπνεμπόρους και καπνεμπορικές οργανώσεις, πιστοποιητικά πώλησης καπνών, κ.ά. Το υλικό αφορά, κυρίως, το Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Βόλου με χωρική αρμοδιότητα τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Φθιωτιδοφωκίδας, Αργολιδοκορινθίας και των Νήσων Αιγαίου. Το υλικό των Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αγρινίου καθώς και αυτό του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας είναι περιορισμένο.

Αυτόνομος Οργανισμός Ελληνικού Καπνού

Αρχείο Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM119.01
 • Αρχείο
 • 1958 - 2001

Φάκελοι: ακατάλληλα εδάφη- ζώναι καλλιεργείας, στοιχεία συμβολαίων εσοδείας ετών και συγκεντρωτικών στοιχείων παραγωγής χωρικών καπνών εσοδειών. Βιβλία: καταχωρίσεως στοιχείων πιστοποιητικών, χρεωπιστώσεως κατόχων καπνού, καταχωρίσεως πρωτοκόλλων καταστροφής αχρήστων καπνών εξ ελέγχου αποθηκών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνών, βεβαιώσεων επί των σε φύλλα καπνού φόρων και εγγείου φόρου. Στοιχεία καπνεμπόρων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Εφαρμογών, Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Γραφείου Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης

 • ADM053
 • Αρχείο
 • 1931 - 1948

Πίνακες καπνοπαραγωγών, καλλιεργηθέντων στρεμμάτων, παραγωγής καπνού και πωληθεισών ποσοτήτων, καθώς και η αλληλογραφία του Γραφείου με τις Γεωπονικές Υπηρεσίες Κοζάνης, Κατερίνης, Κιλκίς, Αγρινίου, Βόλου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, τους Προέδρους Κοινοτήτων και Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας, πίνακας με την παραγωγή ελληνικών σιγαρέτων κατά τον Μάιο 1946.

Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εθνικού Οργανισμού Καπνού

 • GR GRGSA-MAG ADM43
 • Αρχείο
 • 1932-2007

Ημερολόγιο, Καθολικό, Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας,
Ταμείο: Χρεώσεις - Πιστώσεις Τραπεζών, Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣ Γ.Π.Ε.Κ.Β., Δάνεια προσωπικού, Συνδρομητές, Μισθολόγιο Προσωπικού, Εισπράξεις και Πληρωμές, Πωλήσεις Καπνών Εσοδείας, Ταμείον ΑΟΕΚ Γραφείου Βόλου, Ευρετήριον Πρωτοβάθμιων Λογαριασμών, Πρακτικά Δημοπρασιών, Πρωτόκολλα Περιφερειακής Διευθύνσεως ΕΟΚ Βόλου, Αλληλογραφίας Διεκπεραιώσεως ΕΟΚ Βόλου, Εμπορική Επωνυμία Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, Σύνδεσμος Γραφείων & Καπνολογικού Ινστιτούτου, Συνδρομές ετήσιες & Δικαιώματα εγγραφής, Προϋπολογισμοί - Πιστώσεις εξόδων, Φυτοφάρμακα - Διαχείριση Δημοσίου, Αποθήκες, Καπνέμποροι καπνών ανατολικού τύπου και Ε.Ο.Κ., Καπνέμποροι ξενικών ποικιλιών και Ε.Ο.Κ., Δελτία εργατικού προσωπικού, Διαγωνισμοί, Ατομικοί φάκελοι επιχειρήσεων, Εξαγωγές σιγαρέττων, Πρόγραμμα καλλιέργειας καπνών Burley και Virginia, Ασθένειες καπνού - Οδηγίες καταπολεμήσεως Καπνολογικού Ινστιτούτου, Καπναποθήκες,

Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Βόλου

Αρχείο Εφορίας Καπνού Αμφίκλειας

 • GR GRGSA-FTH ADM005.02
 • Αρχείο
 • 1971-1975

∆ιαχείριση σιγαροχάρτου, διοικητική αλληλογραφία, καπνοκαλλιέργειες, µεταγραφή δηλώσεων και αδειών καπνού.

Εφορία Καπνού Αμφίκλειας

Αρχείο Εφορίας Καπνού Αταλάντης

 • GR GRGSA-FTH ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1973

Άδειες καπνοκαλλιέργειας, αιτήσεις σιγαροχάρτου, καταστροφή καπνών, συμφωνητικά αγοραπωλησίας.

Εφορία Καπνού Αταλάντης

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ελέγχου Κατασκευής Αξιών Δημοσίου (Ε.Κ.Ε.Κ.Α.Δ.)

 • GRGSA-CA- ADM344.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1960

Το αρχείο αποτελείται από τόμους δοκιμίων ταινιών φορολογίας καπνού (Ταινίες "Σιγαρέττων Αφορολογήτων" και ταινίες Φορολογίας Καπνού). Σε κάθε δοκίμιο αναγράφεται ο αριθμός σύμβασης και το εργοστάσιο το οποίο ανέλαβε την κατασκευή. Επίσης περιλαμβάνεται ένα Βιβλίο Καταχωρήσεων των Πρωτοτύπων Πλακών Εκτυπώσεως Αξιών του Δημοσίου της Εταιρείας ΕΛΚΑ, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς περιέχει περιγραφές των αξιών που τύπωσε η ΕΛΚΑ το 1954.

Εφορία Καπνού Ελέγχου Κατασκευής Αξιών Δημοσίου

Αρχείο Εφορίας Καπνού Καβάλας

 • ADM007
 • Αρχείο
 • 1848 - 1954

1 βιβλίο και διάφορα έγγραφα στη βουλγαρική, γερμανική, ένα ντοσιέ με εφημερίδες, καταστάσεις παραγωγών καπνού, 3 φάκελοι με καπνικά θέματα Καβάλας και Πραβίου (εμπορική αλληλογραφία, έγγραφα επιχείρησης Αφών Παπαστράτου και μερικά οθωμανικά έγγραφα).

Εφορία Καπνού Καβάλας

Αρχείο Εφορίας Καπνού Καρδίτσας

 • GR GRGSA-FTH ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1936-1976

Διοικητική αλληλογραφία, καταστάσεις καπνοπαραγωγών, δηλώσεις καπνοκαλλιέργειας, πρωτόκολλα καταστροφής καπνών, κ.α.

Νομαρχία Καρδίτσας

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM049.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1986

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού, φορολογίας καπνού, ημερησίων διαταγών, φάκελοι καπνεμπόρων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων πεπραγμένων.

Εφορία Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM049.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1985

Βιβλία ανακαλυπτομένων παραβάσεων καπνού, βιβλία εμπόρων καπνού, μητρώο μισθοδοσίας υπαλλήλων, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM114.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 2003

Βιβλία Βεβαιώσεων των επί του εις φύλλα καπνού φόρων, βιβλίο καταχωρήσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας χωρικών καπνών, βιβλία μεταγραφής εκδιδομένων αδειών κατοχής καπνού παρ' εμπόρων, βιβλίο μεταγραφής εκδιδομένων αδειών μεταφοράς καπνού, βιβλίο χρεοπιστώσεως κατόχων καπνού που διατηρούν αποθήκες. Φάκελος Πληρεξουσίων και έγγραφα αλληλογραφίας.

Εφορία Καπνού Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM050.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1985

Βιβλίο καπνοπωλών (1975), βιβλίο δικαιωμάτων καπνικών υπαλλήλων (1969-1981), φάκελος στοιχείων καπνοπωλών χωριών περιφέρειας Ροδολίβους, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM050.02
 • Αρχείο
 • 1969 - 1985

Βιβλίο καπνοπωλών (1975), βιβλίο δικαιωμάτων καπνικών υπαλλήλων (1969-1981), φάκελος στοιχείων καπνοπωλών χωριών περιφέρειας Ροδολίβους, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1989

Βιβλία αλληλογραφίας ,βιβλία καπνοπαραγωγών 25 χωριών και της πόλης Σερρών, βιβλία καπνεμπόρων, συνεργατών, καπναποθηκών κ.ά., φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι διαταγών.

Εφορία Καπνού Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.03
 • Αρχείο
 • 1946 - 1990

Βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών επαρχίας Σιντικής (1946-1984), καταστάσεις αγορασθέντων καπνών (1968), μητρώα καπνοπαραγωγών (1990), αποκαλυπτομένων παραβάσεων (1972-1979), καταχωρήσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας (1981).

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.02
 • Αρχείο
 • 1954 - 1981

Βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών της περιοχής επαρχίας Σιντικής, μεταγραφής εκδιδομένων αδειών μεταφοράς, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία καπνεμπόρων, καταστάσεις πωληθέντων καπνών, φάκελοι αλληλογραφίας, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων.

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1981

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού, φορολογίας καπνού.

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορείας Καπνού Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.018.001
 • Αρχείο
 • 1922 - 1980

Βιβλία μισθοδοσίας υπαλλήλων, πωλητών καπνού, φάκελοι σιγαρόχαρτου, παραγωγών, προστίμων καπνού.

Εφορεία Καπνού Ναυπλίου

Αρχείο Εφορείας Καπνού Σάμου

 • Αρχείο
 • 1914-1986

Βιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Μεταγραφής πρωτοκόλλων, Εξελίξεις καπνού εις φύλλα, Εξελέγξεως αποθηκών καπνού, Περί παραβατών, Μεταγραφής δηλώσεων καλλιέργειας και φυτεύσεως, Μεταγραφής εκδιδομένων αδειών, Μεταφοράς και κατοχής καπνού και τουμπεκίου, Μεταγραφής πιστοποιητικών αγοραπωλησίας καπνού, Μηνιαίων καταστάσεων κινήσεως καπνού, Παρουσίας υπαλλήλων, Καταστάσεως δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών του Καπνεργοστασίου Βαθέος, Μισθολογικά μητρώα, Στατιστικών στοιχείων, Μητρώα χονδροπωλητών και λιανοπωλητών, Εισαγωγής καπνού εξωτερικής κατανάλωσης, Περιπτέρων λιανικής πώλησης σιγαρέττων, Πιστοχρεώσεως σιγαροχάρτου και Κατόχων καπνού και τουμπεκίου κ.ά..
Φάκελοι: πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού, άδειας καπνοκαλλιέργειας, στατιστικά στοιχεία κινήσεως καπνού εις φύλλα, δηλώσεις, πιστοποιητικά παραγωγής καπνού, ατομικοί φάκελοι καπνεμπόρων, φάκελοι ελέγχου παραγωγής καπνού, πρωτόκολλα αποθηκών καπνού, παραβάσεις - λαθρεμπορία, παραβατών και αποφάσεων, καταστροφής αχρήστων καπνών, δικαστικόν, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων, εγκύκλιοι, πρωτόκολλα, στατιστικά στοιχεία κ.ά..
Αντίγραφα στελεχών: άδεια μεταφοράς καπνού ή τουμπεκίου, άδεια κατοχής καπνού.
Φυλλάδια: Ετήσιον Δελτίον Στατιστικής Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας.

Εφορία Καπνού Σάμου

Αρχείο Εφοριών Καπνού Μακεδονίας

 • ADM031
 • Αρχείο
 • 1923 - 1949

Έγγραφα που αφορούν συμφωνητικά και πιστοποιητικά αγοραπωλησιών καπνού ανάμεσα σε παραγωγούς και καπνέμπορους σε χωριά της Δράμας, Σερρών, Καβάλας και Παγγαίου.

Εφορίες Καπνού Μακεδονίας

Αρχείο Καπνοβιομηχανίας Δ. και Π. Πανέρη (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1898-1944

Βιβλία: Καθολικόν, Ευρετήριον σιγαρέττων, υφασμάτων, Βοηθητικόν καθολικόν, Ημερολόγιον. Ημερολόγια: σιγαρέττων, υφασμάτων, πωλήσεων, Ευρετήριον βιβλίου υφασμάτων, Βιβλίον καταθέσεων παρά δικηγόροις δικαστηρίων.
Φάκελοι: έγγραφα και αποδείξεις καταβολών.

Καπνοβιομηχανία Δ. και Π. Πανέρη (Σάμος)

Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1929-2006

Επιβλέποντες Μηχανικοί, Σχετικά Εκχωρήσεως Εκτάσεως προς Ίδρυση, Τηλεφωνική Εγκατάσταση, Αγορά Αγρών, Προκαταρκτικά Ελέγχου Σχεδίων και Εκτελεσθέντων Έργων, Προϋπολογισμός Δαπανών, Εργολαβίες, Αρχικές Μελέτες Οικοδομικών Έργων, Προκαταρκτικά Διαγωνισμού, Προσφορές, Κτιριακά, Ηλεκτρολογικά, Υδρευτικά, Σχεδιαγράμματα, Βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Ημερομισθίων, Συντήρησης Καπνού, Καπνικοί Σταθμοί, Ταμείο Ασφάλισης Καπνεργατών, Βιβλία Εμπορικής και Χωρικής Επεξεργασίας, Βιβλία Μισθοδοσίας, Βιβλία Υπερωριών, Οδοιπορικά, Προσωρινοί Λογαριασμοί.

Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας

Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM015.03
 • Αρχείο
 • 1927-2010

Έγγραφα του τμήματος Φυτοπαθολογίας του Κ.Ι. Δράμας, Μετρήσεις μετεωρολογικού Σταθμού του Κ.Ι. Δράμας

Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας

Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM015.02
 • Αρχείο
 • 1884-1998

Εκθέσεις Πεπραγμένων, Μετεωρολογικές Μετρήσεις, Κανονισμός Διαχειρίσεως, Ποικιλίες Βαμβακιού, Εγκύκλιοι

Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας

Αρχείο Κοινότητας Κρηνίδων

 • GR GRGSA-KAV RLA. 21
 • Αρχείο
 • 1945-1994

Δημοτολόγιο και ευρετήρια δημοτολογίου, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων, πρωτόκολλα και φάκελοι αλληλογραφίας, πρωτόκολλο ληξιαρχείου, βιβλίο θανάτων, εκλογικοί κατάλογοι ανδρών και γυναικών, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, φάκελοι δημόσιας υγείας και πρόνοιας, φάκελοι υπηρεσίας καπνού και καπνεμπορικών επιχειρήσεων, φάκελος «Πεσόντων οπλιτών εις μάχας μετά Βουλγάρων και συμμοριτών», φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Φιλίππων

Αρχείο Κοινότητας Μέσης

 • GRGSA-ROD MUN008.01
 • Αρχείο
 • 1945-1995

κοινοτικές αποφάσεις Μέσης και Παγουρίων, κοινοτικά και δημόσια έργα, κτηματολόγιο, εκλογικά, στατιστικά, καλλιέργεια καπνού.

Κοινότητα Μέσης

Αρχείο Κοινότητας Μαρώνειας

 • GRGSA-ROD MUN009.01
 • Αρχείο
 • 1949-1984

Δημοτολόγια, μητρώο, οικονομικά κοινότητας, κτηματολόγιο, βουλευτικές εκλογές, τουρισμός, γεωργία, καπνοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία, μετανάστευση, τουρισμός.

Κοινότητα Μαρώνειας

Αρχείο Κοινότητας Οργάνης

 • GRGSA-ROD MUN003.01
 • Αρχείο
 • 1952-1998

Έργα, διοικητική αλληλογραφία, παραγωγή καπνού.

Δήμος Αρριανών, Κοινότητα Οργάνης

Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1960-1988

Πρωτόκολλα, Βεβαιώσεις, Ύδρευση, Κοινοτικά έργα, Οδοποιία, Ήρωες, Οικονομικά, Εκλογικά, Γεωργία-Κτηνοτροφία, Δασικά, Στρατολογικά, Πρόσφυγες, Καπνός, Άποροι, Συγκοινωνίες, Αγορανομία, Αποφάσεις, Μητρώα Αρρένων, ΟΓΑ

Δήμος Παρανεστίου, Κοινότητα Σίλλης

Αρχείο Κοινότητας Σώστη

 • GRGSA-ROD MUN023.01
 • Αρχείο
 • 1944-1993

Παραγωγή καπνού, διοικητική αλληλογραφία, αγροτικά, φορολογικά ζητήματα.

Δήμος Ιάσμου, Κοινότητα Σώστη

Αρχείο Κωνσταντίνου Πάσχου

 • GR GRGSA-SER COL075.01
 • Αρχείο
 • 1909 - 1948

1 κατάστιχο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Πόρνας [=Γαζώρου] «Το Έλεος» (1909-1916), 2 βιβλιάρια Γεωργικού Συνεταιρισμού Γαζώρου «Η Δήμητρα»(1931,1944), 22 έγγραφα αγοραπωλησίας κυρίως καπνού (1931-1948).

Πάσχος, Κωνσταντίνος

Αρχείο Περιφερειακού Γραφείο Σερρών του Εθνικού Οργανισμού Καπνού

 • GR GRGSA-SER ADM056.01
 • Αρχείο
 • 1936, 1945 - 2000

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία οικονομικής διαχείρισης, βιβλία αποθηκών, στοιχεία αγοράς καπνών, σχέδια εγγράφων, γενική αλληλογραφία, ημερομίσθια.

Εθνικός Οργανισμός Καπνού, Περιφερειακό Γραφείο Σερρών

Αρχείο Περιφερειακού Γραφείο Σερρών του Εθνικού Οργανισμού Καπνού

 • GR GRGSA-SER ADM056.02
 • Αρχείο
 • 1965 - 1995

Στοιχεία αγοράς καπνών, σχέδια εγγράφων, γενική αλληλογραφία, διαταγές-έγγραφα-εκθέσεις, καταστάσεις αγορασθέντων καπνών από καπνέμπορους.

Εθνικός Οργανισμός Καπνού, Περιφερειακό Γραφείο Σερρών

Αρχείο Περιφερειακού Γραφείου Δράμας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού

 • GRGSA-DRA ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1962-2000

Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας καπνού, δημοπράτηση τετραώροφων καπναποθηκών, αρχιτεκτονικά σχέδια συγκροτήματος καπναποθηκών, σχέδια κτηρίων επεξεργασίας καπνού, μισθώσεις καπναποθηκών, μισθοδοτικές καταστάσεις, πίνακες καλλιέργειας και παραγωγής καπνών, πορεία καπνοκαλλιέργειας, προκαταβολή πριμ εσοδείας, ρυθμίσεις καλλιέργειας καπνού

Εθνικός Οργανισμός Καπνού, Περιφερειακό Γραφείο Δράμας

Αρχείο Συλλόγου Καπνεργατών "Η Πρόοδος"

 • GRGSA-DRA COL055.01
 • Αρχείο
 • 1936-1999

Εγκύκλιοι και Νόμοι περί Καπνού, Πρωτόκολλα και εντάλματα πληρωμής, Ζυγολόγια ελέγχου αποθηκών, Οικονομικά-Εντάλματα πληρωμής, Στατιστική Υπηρεσία, Βιβλίο συνεδριάσεων, Βιβλίο εξόδων γραφείου, Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων, Χαρμάνια εσοδείας 1957, Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Εφορία Καπνού, Ημερήσια απόδοση, Εξερχόμενα, Υπουργείο Εργασίας, Καρτέλες Καπνεργατών-καπνεργατριών, Βιβλίο «Αποθήκη Αγίας Βαρβάρας», Εξερχόμενα, Ευρετήριο Σωματείου Καπνεργατών, Πληρωμή εργατών, Βαθμολογία καπνού, Μητρώο μελών, Εκλογές, Εργατική Εστία, Εντάλματα πληρωμής, Συλλογική Σύμβαση Καπνεμπορίου και Οργανισμού Καπνού

Σύλλογος Καπνεργατών "Η Πρόοδος"

Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού

 • GRGSA-MES ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1907-2002

Βιβλία εισαγωγής του εις φύλλα καπνού, βιβλία μεταγραφής των αιτήσεων κοπής καπνού, βιβλίας κινήσεως σιγαρόχαρτου, βιβλία εξαγωγής σιγαρέττων, βιβλία κίνησης εργατικών σιγαρέττων, πίνακες φορολογίας σιγαρέττων, βιβλία παρακολούθησης της κίνησης λαθρεμπορίου, ευρετήρια παραβατών των νόμων περί καπνού, βιβλία μισθοδοσίας υπαλλήλων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά.

Τελωνείο Καλαμάτας, Τμήμα Εφορίας Καπνού

Καπερνάρος, καπνοβιομηχανία

 • GR ELIA-MIET 3/22Θ
 • Αρχείο
 • 1927 - 1952

Το αρχείο περιλαμβάνει καταστάσεις πωλήσεων τσιγάρων Αθηνών, περιχώρων και Πειραιώς, δελτία παράδοσης και εισερχόμενη αλληλογραφία. Ακόμη ημερολόγια εσόδων-εξόδων, βιβλία εβδομαδιαίων ημερομισθίων, βιβλίο παραγωγής κυτίων και τσιγάρων και βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

Καπνοβιομηχανία Βασίλειου Σ. Καπερνάρου

Καραθανάση, Αδελφοί

 • GR ELIA-MIET αρ.comp. 556
 • Αρχείο
 • 1888-1941 (κυρίως 1896-1915 και 1925-1930)

Το αρχείο αποτελείται κυρίως από την εμπορική αλληλογραφία της εταιρείας «Μ.Χ. Καραθανάσης & Σία» και καλύπτει κυρίως τις περιόδους 1896-1915 και 1925-1930. Δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο από το διάστημα 1916-1924.

Η αλληλογραφία είναι με Έλληνες και ξένους πελάτες -ιδιώτες και εμπόρους- συνεργάτες, προμηθευτές, αντιπροσώπους, μεταφορικές εταιρείες, τράπεζες, πρεσβείες και προξενεία, κ.ά. Οι πελάτες είναι κυρίως ξένοι. Το αρχείο παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για το εμπόριο τσιγάρων και δευτερευόντως καπνών στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, την ελληνική και ειδικότερα τη σαμιακή καπνοβιομηχανία καθώς και για τις εμπορικές πρακτικές της εποχής.

Αν και το αρχείο δεν δίνει πληροφορίες για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, η εκτεταμένη αλληλογραφία με συγγενείς (κοντινούς ή μακρινούς), οι οποίοι εμπορεύονται τα τσιγάρα Καραθανάση σε διάφορα μέρη του κόσμου δείχνει ίσως τη σημασία που έπαιξαν τα συγγενικά δίκτυα στην εξάπλωση της δραστηριότητας της εταιρείας.

Τα τσιγάρα Καραθανάση φαίνεται ότι είχαν ιδιαίτερη απήχηση στους ευρωπαίους διπλωμάτες της εποχής, καθώς οι παραγγελίες από πρεσβείες και προξενεία είναι συχνές.

Στο φάκελο 11.1, συνημμένα σε επιστολή, υπάρχουν δείγματα τσιγαρόχαρτων διαφόρων υλικών, χρωμάτων και ποιοτήτων, δίνοντας εικόνα της ποικιλίας τσιγαρόχαρτων που υπήρχε.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η εμπορική αλληλογραφία με διάφορους Έλληνες προμηθευτές καπνών, παραγγελιοδόχους και μεσάζοντες. Αρκετοί από αυτούς εδρεύουν στη Σύρο, γεγονός που δείχνει ότι το νησί διατήρησε μερίδιο στο διαμετακομιστικό εμπόριο της περιοχής ακόμη και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Το αρχείο παρέχει ακόμη στοιχεία για την σαμιακή οικονομία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Καραθανάσης, Μ.Χ. & Σία

Πατίκη, αδελφοί

 • GR ELIA-MIET 4/22Θ
 • Αρχείο
 • 1946 - 1962

Το αρχείο περιλαμβάνει πρωτόκολλα καταστροφής και ελέγχου καπνών και παράδοσης τσιγάρων. Ακόμη δελτία εξαγωγής τσιγάρων, καταστάσεις εργατικού προσωπικού μηνιαίες καταστάσεις εσόδων-εξόδων, αλληλογραφία και βιβλία ταμείου και ελέγχου.

Καπνοβιομηχανία Αδελφών Πατίκη

Συλλογή Γεωργίου Χρυσούλα

 • GR GRGSA-SER AUV037.01
 • Συλλογή
 • 1944 - 1960

Φωτογραφίες από το Καπνεργοστάσιο της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.) και οικογενειακές φωτογραφίες.

Χρυσούλας, Γεώργιος

Συλλογή Δημητρίου Καραμανίδη

 • GR GRGSA-SER AUV009.01
 • Συλλογή
 • 1955 - 1958

Ο Σερραίος Δ. Καραμανίδης υπήρξε καπνεργάτης της Σ.Ε.Κ.Ε. (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος) Σερρών και η σύζυγός του καπνεργάτρια της Αυστροελληνικής Καπνών Σερρών. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στη διάρκεια της εργασίας τους και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ιστορία της επεξεργασίας του καπνού.

Καραμανίδης, Δημήτριος

Συλλογή εγγράφων καπνικών εταιριών

 • GR GRGSA-SER COL072.01
 • Συλλογή
 • 1929 - 1956

Συμφωνητικά αγοραπωλησίας καπνού, δηλώσεις καλλιέργειας, έντυπα του Γραφείου Προστασίας Ελληνικού Καπνού.

Γραφείο Προστασίας Ελληνικού Καπνού Σερρών

Συλλογή Ελισσάβετ Χαϊλατζίδου

 • GR COL002.01
 • Αρχείο
 • 1883, 1892, 1927-1936, 1967

Το αρχείο αποτελείται:
Έγγραφα (φωτοαντίγραφα) σχετικά με την κατασκευή Πίδακα δημοτικού κήπου Κατερίνης και σχέδιο του 1933, 3 τεύχη του περιοδικού με τίτλο:"Το βουνό"( τ.χ.1 /01-1934, τ.χ.19/06-1935,τ.χ.27/1936), βιβλίο με τίτλο: "Ελληνικά δάση/ Ιωάννου Κ. Κοκκίνη", 1927, 5 σελίδες (φωτοαντίγραφα) από τον Τουριστικό Οδηγό για την Ελλάδα που αφορούν στο λήμμα Κατερίνη του 1967, 5 σελίδες (φωτοαντίγραφα) από το "Λεξικό της ελληνικής γλώσσης / Γουλιέλμου Παπέ που αφορούν στο λήμμα Πιερία και Όλυμπος του 1883, 4 σελίδες (φωτοαντίγραφα) από το βιβλίο: "Ο ελληνικός καπνός και η καλλιέργεια αυτού/ Ν.Η. Αναγνωστόπουλου του 1932,
7 σελίδες (φωτοαντίγραφα) από το βιβλίο: "Εγχειρίδιον Γεωγραφίας/ Δημ. Ιωαννίδου Ολυμπίου" που αφορούν στο λήμμα Μακεδονία του 1892, 9 σελίδες (φωτοαντίγραφα) που αφορούν στο λήμμα Πιερία του 1934 με 1935.

Χαϊλατζίδου, Ελισσάβετ

Συλλογή Θεοδώρου Μπέλλα

 • GR GRGSA-MAG COL46
 • Αρχείο
 • 1933, 1975

Ιατρική γνωμάτευση, ενημερωτικό φυλλάδιο για φιλανθρωπική συναυλία του Ωδείου Βόλου, Ο καπνός και η καλλιέργειά του (έντυπο).

Μπέλλας, Θεόδωρος

Συλλογή Παναγιώτη Ζαρίμπα

 • GR GRGSA-SER COL045.01
 • Συλλογή
 • 1919 - 1954

Έγγραφα κοινοτικών φόρων και αγοραπωλησιών καπνού.

Ζαρίμπας, Παναγιώτης

Συλλογή φωτογραφιών περιφέρειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV004.07
 • Συλλογή
 • 1918 - 1960

Φωτογραφίες από επιθεώρηση καπνών και από εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού στη Νιγρίτα, από την Ανθή Σερρών (1922), από τις πηγές Αγκίστρου (1918), καρτ ποστάλ Μοναστηριού Εικοσοιφοίνισσας.

Τζαμαλής, Φωτιάδης, Δούκας, καπνοβιομηχανία

 • GR ELIA-MIET 5/22Θ
 • Αρχείο
 • 1945-1963

Το αρχείο περιλαμβάνει δελτία αποστολής εμπορευμάτων και δελτία παραλαβής υλικού. Περιλαμβάνει ακόμη εισερχόμενη αλληλογραφία, διαφημιστικά, αποδείξεις, τιμολόγια και λογαριασμούς καθώς και λογιστικά βιβλία.

Καπνοβιομηχανία Τζαμαλής, Φωτιάδης, Δούκας

Τσίγκρης, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε.56/01
 • Αρχείο
 • 1890-1986

Προσωπικά έγγραφα του Δημήτριου Τσίγκρη -θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και υπηρεσία του ως εφόρου ελεγκτή β΄ τάξεως- (1890-1986). Δύο επιστολές και ένα τιμητικό δίπλωμα του Αριστοτέλη Λάσκαρη, καπνέμπορου στη Θεσσαλονίκη (1910-1952).

Τσίγκρης, Δημήτριος