Καπνός (Φυτό) - Εργοστάσια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Καπνός (Φυτό) - Εργοστάσια

Αντίστοιχοι όροι

Καπνός (Φυτό) - Εργοστάσια

Σχετικοί όροι

Καπνός (Φυτό) - Εργοστάσια

4 Αρχειακή περιγραφή results for Καπνός (Φυτό) - Εργοστάσια

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ελέγχου Κατασκευής Αξιών Δημοσίου (Ε.Κ.Ε.Κ.Α.Δ.)

 • GRGSA-CA- ADM344.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1960

Το αρχείο αποτελείται από τόμους δοκιμίων ταινιών φορολογίας καπνού (Ταινίες "Σιγαρέττων Αφορολογήτων" και ταινίες Φορολογίας Καπνού). Σε κάθε δοκίμιο αναγράφεται ο αριθμός σύμβασης και το εργοστάσιο το οποίο ανέλαβε την κατασκευή. Επίσης περιλαμβάνεται ένα Βιβλίο Καταχωρήσεων των Πρωτοτύπων Πλακών Εκτυπώσεως Αξιών του Δημοσίου της Εταιρείας ΕΛΚΑ, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς περιέχει περιγραφές των αξιών που τύπωσε η ΕΛΚΑ το 1954.

Εφορία Καπνού Ελέγχου Κατασκευής Αξιών Δημοσίου

Αρχείο Καπνοβιομηχανίας και Τράπεζας Καραβασίλη

 • Α6
 • Αρχείο
 • 1915-1923

Το αρχειακό υλικό είναι της καπνοβιομηχανίας και της τράπεζας (πρακτικά ΔΣ, αλληλογραφία, καθολικά, ημερολόγια, βιβλία ταμείου, πελάτες, χρεώστες, πιστωτές, καπνά, πρώτες ύλες, αποθήκη, εκκρεμείς λογαριασμοί, έξοδα διαχειρίσεως, προμηθευτικός συνεταιρισμός, εγγυημένοι λογαριασμοί, υποκαταστήματα, λογαριασμοί Αττικής, προμηθευτές, μητρώο προσωπικού, μισθοί, κατάστιχα υποκαταστημάτων, αλληλογραφία, βιβλία αντιγράφων επιστολών, στατιστικές φωτογραφίες, δείγματα καπνού, φάκελοι σχετικά με την εκκαθάριση της εταιρείας).

Καπνοβιομηχανία και Τράπεζα Β. Καραβασίλη

Αρχείο καπνοβιομηχανίας Dimitrino & Co (Κ349)

 • GRGSA-CA- PRI130.01
 • Αρχείο
 • 1900-1960

Αλληλογραφία της καπνοβιομηχανίας Dimitrino & Co, πίνακες παραγγελιών και λογαριασμών, αποδείξεις, χαρακτικά ετικετών κουτιών τσιγάρων.

Dimitrino & Co, Kαπνοβιομηχανία

Κυριαζή, Αδελφοί

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/06
 • Αρχείο
 • 1915-1928

Τέσσερα βιβλία αντιγραφής επιστολών: Ιανουάριος 1915-Ιούλιος 1922
1 Ιούλιος 1919-Απρίλιος 1924
2 Σεπτέμβριος 1922-Μάιος 1924
3 «Βιβλίον αντιγραφής επιστολών Γεωργίου Αποσ. Παπαγιάννη αρχόμενον από 10ης Μαΐου 1924-26 Μαρτίου 1928 εις το τέλος λογαριαρ/μός Ηφαιστίωνος Κυριαζή»

Κυριαζή, Αδελφοί