Γεννήσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Γεννήσεις

Equivalent terms

Γεννήσεις

Σχετικοί όροι

Γεννήσεις

37 Αρχειακή περιγραφή results for Γεννήσεις

37 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Κοινότητας Αετού Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA. 40
 • Αρχείο
 • 1941-1998

Βιβλίο Πληθυσμού, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Υποχρέων εις Προσωπικήν Εργασίαν, Υλικού, Μητρώα Υποζυγίων, Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου & φάκελλοι αρχείου, έργων, οικοδομικών αδειών, απαλλοτριώσεων, Εθνικού Οργανισμού Καπνού & Εφορείας Καπνού

Δήμος Μεδεώνος, Κοινότητα Αετού

Aρχείο Κοινότητας Στύλιας Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 27.1
 • Αρχείο
 • 1875-1981

Βιβλία Ληξιαρχείου (Μητρώο Αρρένων, Θηλέων, Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Αποβιώσεων, Εκθέσεων Ληξιάρχου)

Δημος Πυλήνης, Κοινότητα Στύλιας

Aρχείο Κοινότητας Φαμήλας (Φαμίλας) Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 29.1
 • Αρχείο
 • 1845-1992

Βιβλία Πρακτικών & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου (Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου, Πληθυσμού, Δημοτών), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας & φάκελοι τεχνικών κοινοτικών έργων

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Φαμήλας (Φαμίλας)

Έγγραφα Πρίγκιπα Γεωργίου

 • Αρ.Εισ. 126
 • Αρχείο
 • 1898-1938

Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα για τον διορισμό του πρίγκιπα Γεωργίου ως ύπατου αρμοστή στην Κρήτη το 1898. Βιβλιοδετημένα σε τόμο, με δερμάτινη στάχωση και έκτυπη χρυσή διακόσμηση, φφ. 212.
Λόγος εκφωνηθείς την 6 Αυγούστου 1868 εν τω μητροπολιτικώ ναώ Τραπεζούντος υπό Π.Σ. Τριανταφυλλίδου επί τη γεννήσει του βασιλόπαιδος Κωνσταντίνου, Αθήναι 1938, έντυπο, φυλλάδιο, σσ. 14.

Γεώργιος, Πρίγκιπας της Ελλάδος, Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης

Αρχείο Δήμου Ερμούπολης

 • GR MUN001.09
 • Αρχείο
 • 1921-1925

Ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, γάμων, αποβιώσεων.
Έγγραφο του Δήμου Ερμούπολης προς τον Οικονομικό Έφορο Σύρου

Δήμος Ερμούπολης

Αρχείο δήμου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES MUN003.01
 • Αρχείο
 • 1907-1977

Πρακτικά και ψηφίσματα δημοτικού συμβουλίου, πρακτικά δημαρχιακής επιτροπής, πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. Ειδικού Υδραυλικού Ταμείου Νέδοντος, ληξιαρχικό βιβλίο γεννήσεων, βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων βαπτίσεων, βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γάμων, ευρετήρια θανάτων.

Δήμος Καλαμάτας

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος

 • GR GRGSA-ARG ΕΚΚΛ.002.001
 • Αρχείο
 • 1824 - 1994

Βιβλία γεννήσεων, γάμων και θανάτων, διάφορα πιστοποιητικά και δικαστικά έγγραφα.

Ιερά Μητρόπολις Αργολίδος

Αρχείο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου

 • GR GRGSA-MES REL010.01
 • Αρχείο
 • 1912-1969

Το αρχείο περιλαμβάνει σε ψηφιοποιημένη μορφή: 1 βιβλίο γεννήσεων-βαπτίσεων, 1 βιβλίο γάμων, 1 βιβλίο θανάτου

Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας

Αρχείο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES REL009.01
 • Αρχείο
 • 1886-1986

Το αρχείο περιλαμβάνει σε ψηφιοποιημένη μορφή: 2 βιβλία γεννήσεων-βαπτίσεων, 1 βιβλίο γάμων και 1 βιβλίο κηδειών.

Ιερός ναός Αγίου Ιωάννη Καλαμάτας

Αρχείο Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES REL004.01
 • Αρχείο
 • 1912-2007

Το αρχείο περιλαμβάνει: 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο γάμων (12-2-1912 έως 22-5-2007), 1ψηφιοποιημένο βιβλίο γεννήσεων-βαπτίσεων (24-8-1912 έως 27-3-1957), 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο κηδειών (28-3-1913 έως 24-9-2007).

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας

Αρχείο Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλυβίων

 • GR GRGSA-MES REL006.01
 • Αρχείο
 • 1869-1971, 1912-2006

Το αρχείο περιλαμβάνει: 3 ψηφιοποιημένα βιβλία γεννήσεων-βαπτίσεων (1869-1971), 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο κηδειών (1912-2006), 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο γάμων (1912-1972)

Ιερός ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλυβίων

Αρχείο Ιερού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES REL005.01
 • Αρχείο
 • 1912-2007

Το αρχείο περιλαμβάνει: 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο γάμων (1913-2007), 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο γεννήσεων-βαπτίσεων (1912-1955), 1 ψηφιοποιημένο βιβλίο κηδειών (1912-2007)

Ιερός Ναός Αναλήψεως του Σωτήρος Καλαμάτας

Αρχείο Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κομοτηνή)

 • GRGSA-ROD REL001.01
 • Αρχείο
 • 1929-1985 (1929-1954)

Βιβλία συνεδριάσεων ενοριακής επιτροπής, γεννήσεων, βαπτίσεων.

Εκκλησία της Ελλάδος, Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής , Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κομοτηνή)

Αρχείο Ιερού Ναού Υπαπαντής του Σωτήρος Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES REL007.01
 • Αρχείο
 • 1873-1972

Το αρχείο περιλαμβάνει σε ψηφιοποιημένη μορφή: 5 βιβλία γεννήσεων-βαπτίσεων, 1 βιβλίο γάμων, 1 βιβλίο κηδειών, 1 βιβλίο αφιερωμάτων-θαυμάτων της ιερής εικόνας.

Ιερός ναός Υπαπαντής του Σωτήρος Καλαμάτας

Αρχείο κοινότητας (1912-1998) - δήμου (1998-2010) Θουρίας

 • GR GRGSA-MES MUN027.01
 • Αρχείο
 • 1847-1991

Αρχείο κοινότητας-δήμου Θουρίας αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1914-1952, 1970-1977, 1981-1986), βιβλίο αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1952-1956), βιβλίο πράξεων προέδρου (1978-1988), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1988-1991), πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας (1978-1983), βιβλίο ημερολογίου (1960-1961), ευρετήριο γάμων (1960-1965), ευρετήριο γεννήσεων (1960-1964), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, μητρώο θηλέων (1847-1976), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών.

Κοινότητα / Δήμος Θουρίας

Αρχείο κοινότητας Άνθειας

 • GR GRGSA-MES MUN015.01
 • Αρχείο
 • 1914-1977

Αρχείο κοινότητας Άνθειας αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1914-1960, 1967-1977), βιβλίο αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1961-1967), βιβλίο πράξεων προέδρου (1968),πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1933-1963), βιβλίο πιστοποιητικών και ακτιγράφων ληξιαρχείου (1946-1960), βιβλίο εκθέσεων ληξιαρχείου (1933-1937, 1957-1977, δημοτολόγια (1930, 1944), βιβλίο γεννήσεων και βαπτίσεων (1919-1945),βιβλίο θανάτων (1920-1932), βιβλίο εγκαταστημένων στο εξωτερικό-αποδήμων (1882-1907),μητρώο απογραφή υποζυγίων (1946-1964), βιβλίο πράξεων αγροτικού συμβουλίου (1930-1936), εκλογικοί κατάλογοι (1946, 1949, 1950).

Κοινότητα Άνθειας (πρ. Βεϊζαγα)

Αρχείο Κοινότητας Αβραμηλιάς

 • GR GRGSA-KAV RLA. 79
 • Αρχείο
 • 1945-1995

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγιο, μητρώο θηλέων, ευρετήρια γεννήσεων, γάμων και θανάτων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο κοινότητας Αγρίλου

 • GR GRGSA-MES MUN016.01
 • Αρχείο
 • 1863-1992

Αρχείο κοινότητας Αγρίλου αποτελούμενο από: 4 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεως Κοινοτικού Συμβουλίου, 1 βιβλίο αποφάσεων Προέδρου, 8 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας Ληξιαρχείου, 4 ευρετήρια γάμων, γεννήσεων, αποβιώσεων, δημοτών και ομογενών,1 Βιβλίο πληθυσμού, 3 μητρώα αρρένων, θηλέων και κτηνών, 2 βιβλία προσωπικής εργασίας,
3 φάκελοι με διάφορα θέματα.

Κοινότητα Αγρίλου

Αρχείο κοινότητας Ανεμόμυλου

 • GR GRGSA-MES MUN024.01
 • Αρχείο
 • 1927-1997

Αρχείο κοινότητας Ανεμόμυλου αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1955-1997), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1939-1940, 1954-1956), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1927-1932, 1960-1965), ευρετήριο αποβιώσεων (1962-1965), ευρετήριο γεννήσεων (1960-1962),βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1968-1973), μητρώο φορτηγών οχημάτων (1928-1940), μητρώο υποζυγίων (1968-1970), μητρώο απογραφής κτηνών (1958), προϋπολογισμοί (1948-1954), σφραγίδα κοινότητας.

Κοινότητα Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

Αρχείο κοινότητας Αριοχωρίου

 • GR GRGSA-MES MUN025.01
 • Αρχείο
 • 1925-2010

Αρχείο κοινότητας Αριοχωρίου αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1948-1998), πρακτικά συνεδριάσεων του Συνδέσμου Υδρεύσεων "Η ΔΡΟΣΙΑ" (1961-1994, 2003-2009), πρωτόκολλο αλληλογραφίας, πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1953-1985), ευρετήριο εκθέσεων ληξιαρχείου (1960-1996), ευρετήριο θανάτων (1937-1941), αλφαβητικό ευρετήριο θανάτων (1953-1960), αλφαβητικό ευρετήριο γάμων (1953-1960), αλφαβητικό ευρετήριο γεννήσεων (1953-1960), αλφαβητικό ευρετήριο εκθέσεων ληξιαρχείου (1953-1960), βιβλίο εκθέσων ληξίαρχου (1953-1974), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1961-1973, 1978), φορολογικοί κατάλογοι (1951-1956), βιβλίο μικτού συμβουλίου πιστωτικού συνεταιρισμού (1971-1977), μητρώο συνεταίρων (1925-1951), βιβλίο συνεταίρων-μετόχων Συνεταιρισμού, πρακτικά συνεδριάσεων γενικής συνέλευσης Συνεταιρισμού (1949-1986), πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου Γεωργικού Συνεταιρισμού (1937-1950, 1953-1982, 1996-2010), βιβλίο πρακτικών Εποπτικού Συμβουλίου Γεωργικού Συνεταιρισμού (1950-2000).

Κοινότητα Αριοχωρίου

Αρχείο κοινότητας Βελανιδιάς

 • GR GRGSA-MES MUN017.01
 • Αρχείο
 • 1929-1992

Αρχείο κοινότητας Βελανιδιάς αποτελούμενο από:
2 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεως κοινοτικού συμβουλίου, 11 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου, 2 ευρετήρια γεννήσεων και βαπτίσεων, 1 βιβλίο γεωργικών ασφαλίσεων, 1 βιβλίο πληθυσμού δημοτών, 2 μητρώα αρρένων και κτηνών, 2 βιβλία προσωπικής εργασίας, 1 βιβλίο κτηματολογίου.

Κοινότητα Βελανιδιάς

Αρχείο Κοινότητας Διπόταμου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 66
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώο αρρένων και θηλέων, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο στατιστικών στοιχείων της κοινότητας, ευρετήρια γάμων, γεννήσεων και θανάτων, φάκελοι μαθητικών συσσιτίων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ελαιοχωρίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 32
 • Αρχείο
 • 1935-1997

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα αρρένων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλία κοινοτικών έργων, ευρετήρια γεννήσεων, γάμων και θανάτων, βιβλίο δημοτών, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, προσφύγων, καταστάσεις απαχθέντων από Βουλγάρους.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ελευθερών

 • GR GRGSA-KAV RLA. 35
 • Αρχείο
 • 1940-1987

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια (αλφαβητικά) γεννήσεων, γάμων και θανάτων, φάκελοι διανομής ρουχισμού, εφοδίων από το εξωτερικό, φάκελοι θυμάτων πολέμου και πολεμικών αποζημιώσεων, κατάλογοι απόρων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο κοινότητας Λαγκάδας

 • GR GRGSA-MES MUN037.01
 • Αρχείο
 • 1957-1995

Πρακτικά και αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου (17/2/1957 - 30/1/1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (27/1/1970 - 25/4/1973), βιβλίο πληθυσμού (χ.χ.), ευρετήριο γάμων (χ.χ.), ευρετήριο γεννήσεων (χ.χ.), ευρετήριο θανάτων (χ.χ.), πρωτόκολλο ληξιαρχείου (18/3/1963 - 4/2/1974), πρωτόκολλο εκδιδόμενων πιστοποιητικών (2/1/1964 - 5/5/1966).

Κοινότητα Λαγκάδας

Αρχείο Κοινότητας Νέας Περάμου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 34
 • Αρχείο
 • 1932-1975

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων, δημοτολόγιο, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, ευρετήρια (αλφαβητικά) γεννήσεων, γάμων και θανάτων, μητρώα προσωπικής εργασίας, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, φάκελοι Εφορείας Καπνού, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Νικόλαου Βασόπουλου

 • GR GRGSA-MES PRI005.01
 • Αρχείο
 • 1812-1997

α) Σχετικά με το δήμο Μεθώνης: αποσπάσματα από βιβλία μεταγραφών, πρακτικά και αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων, εκλογικός κατάλογος, στοιχεία απογραφικά, μητρώα αρρένων, αποσπάσματα εφημερίδων, αποσπάσματα από περιηγητές, θέματα εκκλησιαστικά, δικαστικά, εκπαιδευτικά, φωτογραφίες κ.ά.,
β) Σχετικά με το δήμο Κορώνης: απόσπασμα από το μητρώο αρρένων Κορώνης.

Βασόπουλος, Νικόλαος

Αρχείο τμήματος δημοτικής κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 8
 • 1917-1984

Κατάλογοι ομήρων Πραβίου (απαχθέντων στη Βουλγαρία κατά τις βουλγαρικές Κατοχές 1916-18 και 1941-44), μητρώα επιστρατευμένων εργατών, στρατιωτών διαφόρων όπλων Ελλήνων και Βουλγάρων (βουλγαρικών αρχών Κατοχής), μητρώα και καταστάσεις υπηρετούντων στον Εθνικό Στρατό, φάκελος Ελληνικής Ιθαγένειας (περί μη Ελλήνων)1928-1945, μητρώα αρρένων κοινότητας / δήμου Πραβίου (Ελευθερουπόλεως), βιβλία ληξιαρχικών πράξεων θανάτου (βουλγαρικών αρχών κατοχής)1941-1944, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων και γάμων (βουλγαρικά)1944, δημοτολόγια δήμου Ελευθερουπόλεως, φάκελοι δημοτικών και βουλευτικών εκλογών, απογραφικά δελτία πληθυσμού.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

Αρχείο τμήματος δημοτικής κατάστασης Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 2
 • 1914-1973

Δημοτολόγια Δήμου Καβάλας, ευρετήρια μητρώων αρρένων, μητρώα αρρένων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων – βαπτίσεων, γάμων.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Καβάλας

Αρχείο του Γραφείου του Δημοτολογίου του Δήμου Βόλου (Παγασών)

 • GR DIKI ARCH M D1/2
 • Αρχείο
 • 1896-1982

Το αρχείο περιέχει βιβλία μητρώου, πιστοποιητικά γεννήσεων και οικογενειακής κατάστασης, αιτήσεις πολιτογράφησης και μεταδημότευσης, πιστοποιητικά και αιτήσεις εγγραφής προσφύγων, εκλογικούς καταλόγους, και απογραφές συνοικιακών συμβουλίων.

Δήμος Βόλου, Γραφείο Δημοτολογίου

Ιδιωτική Συλλογή Πυθαγόρα Ιερόπουλου

 • GR COL043.01
 • Αρχείο
 • 1928-1955

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο "Βιβλίο γεννήσεων Βέροιας και Περιχώρων μαίας Αγάπης Τσιτλακίδου (1928 εως 1955)

Ιερόπουλος, Πυθαγόρας

Σύμμεικτη συλλογή (Κ109ια)

 • GRGSA-CA- COL027.125
 • Συλλογή
 • 1876-1930

Φάκελος με έγγραφα της Επάνω Χρέπας Τριπόλεως, βιβλίο γεννήσεων της ενορίας Νέου Χωρίου και Νεριανών Κυδωνίας Χανίων του έτους 1899 και άλλα των ετών 1876-1930. Φάκελος του πλωτάρχη Πανταλέοντος Κοντόσταλου με αλληλογραφία του 1909 με τον Υπουργό Ναυτικών σχετικά με τη μετάβασή του στο Λιβόρνο για την αγορά του θωρηκτού τύπου Piza (το μετέπειτα θωρηκτό Αβέρωφ). Εθνογραφικός χάρτης της Ηπείρου του 1880, αναμνηστικό μετάλλιο της Ιεράς πόλης Μεσολογγίου για την εκατονταετηρίδα της εθνικής παλιγγενεσίας.