Πνευματικές παραδόσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πνευματικές παραδόσεις

Αντίστοιχοι όροι

Πνευματικές παραδόσεις

Σχετικοί όροι

Πνευματικές παραδόσεις

1 Αρχειακή περιγραφή results for Πνευματικές παραδόσεις

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Λορεντζάτος, Ζήσιμος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 39/16
  • Αρχείο
  • 1767-2008

Το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα και άλλα τεκμήρια από τις μελέτες, το λογοτεχνικό έργο και τις μεταφράσεις του Ζήσιμου Λορεντζάτου, κριτικές και δημοσιεύματα για έργα του, αλληλογραφία με ανθρώπους των γραμμάτων, προσωπικά και οικογενειακά τεκμήρια, φωτογραφίες.

Λορεντζάτος, Ζήσιμος