Εμφανίζει 48 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Αθήνα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αθήνα - Σχέδιο πόλεως
Αθήνα - Σχέδιο πόλεως
Αθηναϊκά έγγραφα (συλλογή) (Κ86α)
Αθηναϊκά έγγραφα (συλλογή) (Κ86α)
Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης A΄ Αθηνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης A΄ Αθηνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
Αρχείο Bert H. Hill
Αρχείο Bert H. Hill
Αρχείο Charles Morgan and Janet Barton Morgan Papers
Αρχείο Charles Morgan and Janet Barton Morgan Papers
Αρχείο Dorothy Burr Thompson
Αρχείο Dorothy Burr Thompson
Αρχείο Homer A. Thompson
Αρχείο Homer A. Thompson
Αρχείο Joseph W. Shaw
Αρχείο Joseph W. Shaw
Αρχείο Sterling Dow
Αρχείο Sterling Dow
Αρχείο William Bell Dinsmoor
Αρχείο William Bell Dinsmoor
Αρχείο William Bell Dinsmoor Jr
Αρχείο William Bell Dinsmoor Jr
Αρχείο Αυστριακού Προξενείου Αθηνών (Κ44)
Αρχείο Αυστριακού Προξενείου Αθηνών (Κ44)
Αρχείο Γεωργίου Μυλωνά
Αρχείο Γεωργίου Μυλωνά
Αρχείο Γιάννη Α. Παπαϊωάννου
Αρχείο Γιάννη Α. Παπαϊωάννου
Αρχείο Γιάννη Γαλανού-Πανίτσα
Αρχείο Γιάννη Γαλανού-Πανίτσα
Αρχείο Δήμου Αθηναίων
Αρχείο Δήμου Αθηναίων
Αρχείο Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου
Αρχείο Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου
Αρχείο Δημοτικής Περιουσίας
Αρχείο Δημοτικής Περιουσίας
Αρχείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων
Αρχείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αθηνών
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αθηνών
Αρχείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) Α.Ε.
Αρχείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) Α.Ε.
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα
Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα
Αρχείο Παλαιού Δημοτολογίου
Αρχείο Παλαιού Δημοτολογίου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Κοσμά Κοκκίδη (Κ66)
Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Κοσμά Κοκκίδη (Κ66)
Βούρου, οικογένεια
Βούρου, οικογένεια
Γρυπάρη, Ελένη Π. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ49ι)
Γρυπάρη, Ελένη Π. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ49ι)
Γρυπάρης, Γεώργιος (αρχείο) (Κ66)
Γρυπάρης, Γεώργιος (αρχείο) (Κ66)
Δασκαλόπουλος, Κωνσταντίνος (αρχείο) (Κ66)
Δασκαλόπουλος, Κωνσταντίνος (αρχείο) (Κ66)
Κατάστιχο με κτηματολογικές σημειώσεις (Χφ22)
Κατάστιχο με κτηματολογικές σημειώσεις (Χφ22)
Κώδικας νοταριακός Αντωνίου Καρόρη (Χφ11)
Κώδικας νοταριακός Αντωνίου Καρόρη (Χφ11)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Πούλου (Αθήνα) (Χφ14)
Κώδικας νοταριακός Γεωργίου Πούλου (Αθήνα) (Χφ14)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ15)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ15)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ16)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ16)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ17)
Κώδικας νοταριακός Ιωάννη Λαγάνη (Αθήνα) (Χφ17)
Κώδικας νοταριακός Λάμπρου, Ανδρέα και Νικολή Νέρη (Αθήνα) (Χφ12)
Κώδικας νοταριακός Λάμπρου, Ανδρέα και Νικολή Νέρη (Αθήνα) (Χφ12)
Κώδικας νοταριακός Λαγάνη, Πούλου, Λιανοσταφίδα και άλλων νοταρίων (Αθήνα) (Χφ13)
Κώδικας νοταριακός Λαγάνη, Πούλου, Λιανοσταφίδα και άλλων νοταρίων (Αθήνα) (Χφ13)
Οπτικοακουστικό αρχείο (1940)
Οπτικοακουστικό αρχείο (1940)
Προγράμματα εορτασμών και επετείων της περιόδου της βασιλείας του Όθωνα (Κ201)
Προγράμματα εορτασμών και επετείων της περιόδου της βασιλείας του Όθωνα (Κ201)
Σούτζος, Δημήτριος (αρχείο) (Κ66)
Σούτζος, Δημήτριος (αρχείο) (Κ66)
Συλλογή Nancy A. Winter
Συλλογή Nancy A. Winter
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_δ)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_δ)
Συλλογή Ιουλίας Μελά
Συλλογή Ιουλίας Μελά
Σύμμεικτα (1941-1947)
Σύμμεικτα (1941-1947)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ129β)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ129β)
Φιλαλήθης, Κωνσταντίνος (αρχείο) (Κ66)
Φιλαλήθης, Κωνσταντίνος (αρχείο) (Κ66)