Εμφανίζει 2835 αποτελέσματα

Θέματα
Όρος Σημείωση περιεχομένου Αποτελέσματα
Δήμοι - Δραστηριότητες, Αθλητικές 1
Δήμοι - Επιτροπές 1
Δήμοι - Ευρετήρια 1
Δήμοι - Κατασκηνώσεις 1
Δήμοι - Κοινωνική πολιτική 2
Δήμοι - Κτηματολόγια 1
Δήμοι - Οικονομία 2
Δήμοι - Περιουσία, Ακίνητη 2
Δήμοι - Προμήθειες 2
Δήμοι - Προσωπικό 4
Δήμοι - Υπηρεσίες 2
Δίκαιο, Εκκλησιαστικό 4
Δίκαιο, Ιδιωτικό 2
Δίκαιο, Ναυτικό 1
Δίκαιο, Οικογενειακό 1
Δίκαιο, Συνταγματικό 1
Δίκες 1
Δίκες - Πρακτικά 1
Δίκη του Ναυτικού, 1948 1
Δίκη των έξι, 1922 5
Δασικά έργα 1
Δασικές εκτάσεις - Αμφισβητήσεις 1
Δασικές εκτάσεις - Εκχερσώσεις 1
Δασικές εκτάσεις - Καταπατήσεις 1
Δασικές εκτάσεις - Κτηματογράφηση 1
Δασικές εκτάσεις - Παραχωρητήρια 1
Δασικές εκτάσεις - Πειραιάς 1
Δασικές εκτάσεις - Προστασία 4
Δασικές εκτάσεις - Ροδόπη 1
Δασικές εκτάσεις - Χαρακτηρισμοί 1
Δασικές πυρκαγιές 5
Δασικές υπηρεσίες 1
Δασμοί 4
Δασοφύλακες 1
Δεκεμβριανά, 1944 7
Δελφικές Εορτές 19
Δημογραφία 7
Δημογραφία - Γρεβενά 3
Δημοσιογράφοι, Έλληνες 7
Δημοσιογραφία 23
Δημοτικά τραγούδια - Κρήτη

Χρήση για: Ριζίτικα τραγούδια

1
Δημοτικισμός 8
Δημοτολόγια 2
Δημοτολόγια - Αττική 1
Δημοτολόγια - Ημαθία 1
Δημοτολόγια - Καλλιθέα 1
Δημοτολόγια - Καρδίτσα 1
Δημοτολόγια - Κρωβύλη (Ροδόπη) 1
Δημοτολόγια - Λέσβος 1
Δημοτολόγια - Λήμνος 1
Δημοτολόγια - Λοφάρι (Ροδόπη) 1
Δημοτολόγια - Μαρώνεια (Ροδόπη) 1
Δημοτολόγια - Νέο Σιδηροχώρι (Ροδόπη) 1
Δημοτολόγια - Στρύμη (Ροδόπη) 1
Δημοτολόγια - Χανιά (Κρήτη) 1
Δημοψήφισμα, 1862 1
Δημοψήφισμα, 1935 2
Δημοψήφισμα, 1946 5
Δημοψήφισμα, 1974 3
Δημοψήφισμα, 2015 2
Δημοψήφισμα, 22 Νοεμβρίου 1920 1
Δημόσια έργα 18
Δημόσια έργα - 19ος αι. 2
Δημόσια έργα - Έξοδα 3
Δημόσια έργα - Αυτοκινητόδρομοι 1
Δημόσια έργα - Διαγωνισμοί 2
Δημόσια έργα - Επιθεώρηση 1
Δημόσια έργα - Εταιρείες 1
Δημόσια ήθη 2
Δημόσια ασφάλεια 33
Δημόσια ασφάλεια - 19ος αι. 3
Δημόσια ασφάλεια - Αθήνα 1
Δημόσια διοίκηση

Χρήση για: Διοίκηση, Δημόσια

4
Δημόσια διοίκηση - 19ος αι. 2
Δημόσια διοίκηση - Αιτήσεις πολιτών 5
Δημόσια διοίκηση - Ανασυγκρότηση 2
Δημόσια διοίκηση - Απλούστευση διαδικασιών 2
Δημόσια διοίκηση - Δαπάνες 11
Δημόσια διοίκηση - Δικαστικές υποθέσεις 1
Δημόσια διοίκηση - Ελεγκτική 13
Δημόσια διοίκηση - Επιθεώρηση 1
Δημόσια διοίκηση - Επτάνησα 1
Δημόσια διοίκηση - Μακεδονία 1
Δημόσια διοίκηση - Μητρώα υπαλλήλων 4
Δημόσια διοίκηση - Παραγωγικότητα 2
Δημόσια διοίκηση - Πειθαρχικά Συμβούλια 1
Δημόσια διοίκηση - Πληροφοριακά συστήματα 1
Δημόσια διοίκηση - Προσωπικό 7
Δημόσια διοίκηση - Υπηρεσιακά Συμβούλια 1
Δημόσια διοίκηση - Φορολογία 5
Δημόσια περιουσία - Διατάγματα 1
Δημόσια τάξη 17
Δημόσια ταμεία 2
Δημόσια ταμεία - Λογαριασμοί 1
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 6
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Εισπράξεις 2
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες - Λογαριασμοί 2
Δημόσιες δαπάνες 14
Δημόσιες επενδύσεις 8
Δημόσιες υπηρεσίες - Οργανισμοί 1
Αποτελέσματα 501 έως 600 από 2835