Πολιτική, Εσωτερική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πολιτική, Εσωτερική

Αντίστοιχοι όροι

Πολιτική, Εσωτερική

Σχετικοί όροι

Πολιτική, Εσωτερική

1 Αρχειακή περιγραφή results for Πολιτική, Εσωτερική

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Παναγιώτη Πιπινέλη

  • GR GL PP 039
  • Αρχείο

Η συλλογή αποτελείται από πολιτικές ομιλίες, υπομνήματα, συνεντεύξεις και σημειώσεις σε ζητήματα σχετικά με εσωτερικά προβλήματα και εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας.

Πιπινέλης, Παναγιώτης