Πολιτική, εξωτερική - Ρωσία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πολιτική, εξωτερική - Ρωσία

Αντίστοιχοι όροι

Πολιτική, εξωτερική - Ρωσία

Σχετικοί όροι

Πολιτική, εξωτερική - Ρωσία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Πολιτική, εξωτερική - Ρωσία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Μυστικό υπόμνημα περί ρωσικής πολιτική (Χφ223)

  • GRGSA-CA- MAN001.55
  • Αρχείο
  • 1854

Μυστικό υπόμνημα για τη ρωσική πολιτική και την πορεία των ευρωπαϊκών ζητημάτων κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, γραμμένο στην Πετρούπολη, πιθανώς από τον Έλληνα πρεσβευτή, στις 24/03/1854. Σε κέρινη σφραγίδα υπάρχει η ένδειξη: "Memoire Secret".