Τοπωνύμια - Κρήτη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Τοπωνύμια - Κρήτη

Αντίστοιχοι όροι

Τοπωνύμια - Κρήτη

Σχετικοί όροι

Τοπωνύμια - Κρήτη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Τοπωνύμια - Κρήτη

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Τοπωνυμικό Αρχείο ΕΚΙΜ

  • Αρχείο
  • Δεκαετία 1950

Το τοπωνυμικό αρχείο περιέχει τοπωνύμια από 748 χωριά της Κρήτης.

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Τμήμα Αρχείων και Βιβλιοθηκών