Νοσοκομεία - Καρδίτσα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Νοσοκομεία - Καρδίτσα

Equivalent terms

Νοσοκομεία - Καρδίτσα

Σχετικοί όροι

Νοσοκομεία - Καρδίτσα

3 Αρχειακή περιγραφή results for Νοσοκομεία - Καρδίτσα

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

  • GRGSA-KAR ADM034.01
  • Αρχείο
  • 1942 - 1998

Βιβλία Καθολικό πληρωμών, βιβλίο καθολικό εσόδων, προϋπολογισμός, ημερολόγιο καθολικό εξόδων, εσόδων, βιβλίο προϋπολογισμού εσόδων, φάκελος διαγωνισμών πληρώσεως κενών θέσεων ιατρικού, διοικητικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, φάκελος υποβολής δικαιολογητικών ιατρών και εφημερίδες εποχής, φάκελος στοιχείων ανεγέρσεως Νέου Νοσοκομείου.

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

  • GRGSA-KAR ADM034.03
  • Αρχείο
  • 1943-1985

Βιβλία πράξεων διοικητικού συμβουλίου, βιβλίο επισκέψεων και ενεργειών του διοικητικού συμβουλίου

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας