Πολιτισμός - Γρεβενά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πολιτισμός - Γρεβενά

Αντίστοιχοι όροι

Πολιτισμός - Γρεβενά

Σχετικοί όροι

Πολιτισμός - Γρεβενά

2 Αρχειακή περιγραφή results for Πολιτισμός - Γρεβενά

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ν.Ε.Λ.Ε. Γρεβενών

  • ADM008.01
  • Αρχείο
  • 1966-2006

Αλληλογραφία με διάφορα υπουργεία, προγράμματα δράσεων, απολογιστικά-στατιστικά, εντάλματα πληρωμής, προϋπολογισμοί, βιβλία.

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Γρεβενών

Αρχείο Ν.Ε.Λ.Ε. Γρεβενών

  • ADM008.02
  • Αρχείο
  • 1975-2010

Απολογισμοί, μισθοδοσία, αλληλογραφία, σωματεία, σύλλογοι κ.ά..

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Γρεβενών