Ιστορία, Τοπική - Ιωάννινα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Ιωάννινα

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Ιωάννινα

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Ιωάννινα

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Ιωάννινα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κοσσυβάκης, Ιωάννης (Κ114ζ)

  • GRGSA-CA- PRI137.01
  • Αρχείο
  • 1913-1914

Φωτοτυπία από την εφημερίδα "Ήπειρος" (21 Φεβρουαρίου 1914) δημοσιεύματος του Ιωάννη Κοσσυβάκη "Αναμνήσεις του πρώτου εισελθόντος εις Ιωάννινα Έλληνος αποσπασματάρχου Ιω. Κοσσυβάκη κατά την 21ην Φεβρουαρίου 1913".

Κοσσυβάκης, Ιωάννης