Ιστορία, Τοπική - Χαλκιδική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Χαλκιδική

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Χαλκιδική

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Χαλκιδική

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Χαλκιδική

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Νέας Ζηλανδίας, ευχαριστίες (Κ115α)

  • GRGSA-CA- PRI028.60
  • Αρχείο
  • 1941

Έγγραφο του πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας προς την Κοινότητα Βραστών (Βράσταμα) Χαλκιδικής με το οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη φιλοξενία των Νεοζηλανδών στρατιωτών.

Νομαρχία Χαλκιδικής