Ιστορία, Τοπική - Ψαρά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Ψαρά

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Ψαρά

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Ψαρά

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Ψαρά

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Περί της νήσου Ψαρών προ της επαναστάσεως και μέχρι αυτής" (Χφ153)

  • GRGSA-CA- MAN019.02
  • Αρχείο

Χειρόγραφο δεκαοκτώ φύλλων, με αυτόγραφο σημείωμα του Ρήγα Παλαμήδη για τα Ψαρά. Φέρει τίτλο "Περί Ψαρών" και περιλαμβάνει τα μέρη:

  1. "Περί της νήσου Ψαρών προ της επαναστάσεως και μέχρις αυτής" και
  2. "Περί διοικήσεως αυτής".

Παλαμήδης, Ρήγας