Ιστορία, Τοπική - Μαγνησία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Μαγνησία

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Μαγνησία

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Μαγνησία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Μαγνησία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Φιλάρετος, Νικόλαος (αρχείο) (Κ113α)

  • GRGSA-CA- PRI133.01
  • Αρχείο
  • 1848 – 1858

Αρχείο του Νικόλαου Φιλάρετου που αφορά τη δράση του ως υπομοιράρχου Χωροφυλακής (ένας φάκελος) και τη δράση του ως αρχηγού των επαναστατών στο Πήλιο το 1854 (πέντε φάκελοι).

Φιλάρετος, Νικόλαος